Sijtwendepark gezien als hondenhekkenpark

26 november – In het Sijtwendepark is een hek geplaatst dat op het netvlies van veel mensen een beeldverstorende prikkel veroorzaakt. Bij de inrichting destijds moest het park een open en overzichtelijk gebied zijn, bedachten de ontwerpers en de raadsleden van toen sloten zich daar instemmend bij aan. Nu zien we dat het park doorkruist wordt door lange einden zwart staaldraad. Mooi is anders, maar het hek moest er komen als oplossing tussen ‘rivaliserende’ bezoekers en omwonenden, vond het college. Oorzaak van de hoogoplopende twist was de hond, de loslopende hond vooral. Tigo achter het hekMaar tevens de slecht opgevoede hond die anderen hindert. Een lastig verhaal. Iedereen zou in het park zijn eigen territorium moeten krijgen, zonder last van elkaar te ondervinden. Dan maar een hek als scheiding tussen de partijen. D66 en GBLV leverden vorige week tevergeefs 800 handtekeningen van tegenstanders in maar die gingen de prullenbak in. Het hek stond er al en het Sijtwendepark gaat jammer genoeg gedeeltelijk verder als hondenhekkenpark. Een degradatie, wordt gezegd. Zeker zo naast het oorlogsmonument dat visueel open ruimte verdient en niet deels gevangen komt te staan. Misschien wel wat minder ruzie nu tussen de buren met of zonder hond, maar de beeldverstorende prikkel op het netvlies wordt door hekwerk niet verzacht. Foto onder is gemaakt door Ap de Heus. hek DSC04539

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.