‘Geschokt door dramatische score Wmo-zorg’

23 februari – Uit een landelijk vergelijkend onderzoek onder 210 van 355 gemeenten blijkt dat Leidschendam-Voorburg op de derde plek van onderen staat in de algemene cliëntbeoordeling over de Wmo-zorg. Met de kwaliteit van de Wmo-zorg en de telefonische bereikbaarheid van de gemeente staan we op de vijfde plek van onderen. De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil met raadsvragen aan het college van B&W weten wat de oorzaak van het slechte resultaat is en of het college het verbeteren van de Wmo-hulp als prioriteit in 2021 ziet. Raadslid Freek Steutel (GBLV/Gemeentebelangen) zegt in een persbericht ‘echt geschokt te zijn door de dramatische score van Leidschendam-Voorburg’.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld op huishoudelijke hulp en ondersteuning van mantelzorgers.

Steutel: ‘We geven veel geld uit aan de Wmo en dan mag je toch verwachten dat we daarvoor ook kwaliteit leveren. Wat GBLV betreft hoeven we niet de beste van Nederland te zijn als het gaat om de Wmo-hulp, maar onderaan bungelen is een regelrechte blamage. Bij het toetreden van GroenLinks tot de coalitie zijn aanvullende afspraken gemaakt over innovatie in de Wmo. Het bijzondere is dat onze fractie dat aspect niet terug zien in de voor 2021 eenzijdig bepaalde college-prioriteiten. Helaas dus voor de inwoners die een beroep moeten doen op Wmo-hulp’.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop. De colleges van B&W van 11 gemeenten, w.o. Leidschendam-Voorburg hebben GGD Haaglanden aangewezen als toezichthouder voor de Wmo-voorzieningen. Het toezicht richt zich met name op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. De Kwaliteitsstandaard Wmo is de basis van het toezicht, waarover in december jl. een handreiking werd gepubliceerd van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). De auteurs ervan zijn Jaap Meijer en Annemarie Onstenk.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.