‘Corona-cultuurgeld krijgen maar niet uitgeven’

2 maart – Bericht van GBLV/Gemeentebelangen: ‘De gemeente heeft in 2020 een bijdrage van 448.000 euro van het Rijk gekregen om de cultuursector in coronatijd te ondersteunen. Van dit bedrag is 239.000 euro niet gebruikt. Het restant dreigt nu aan de algemene middelen van de gemeente te worden toegevoegd in plaats van aan de cultuursector te worden besteed. Adviesbureau Berenschot ziet dat meer gemeenten het cultuurgeld aan andere zaken besteden: de zorgen van de cultuursector over het besteden van de coronasteun zijn terecht’.

In een motie van GBLV en D66 wordt het college opgeroepen om het overschot van coronasteun voor cultuur uit 2020 in een bestemmingsreserve cultuurinitiatieven onder te brengen. Het geld verdwijnt dan niet in de algemene kas van de gemeente, maar wordt in apart cultuurspaarpotje gestopt.

Fractievoorzitter Frank Rozenberg; ‘Hier wordt per inwoner een zeer laag bedrag aan cultuur besteed. Als er dan Rijksgeld voor cultuur beschikbaar komt, is het wel heel wrang om als gemeente een deel in de gemeentelijke spaarpot te stoppen. Wat ook bijzonder is, is dat de nieuwe coalitie heeft afgesproken om zich hard te maken voor cultuursteun van het Rijk. Wel het cultuurgeld binnenhalen, maar niet aan cultuur besteden, zet die afspraak in een absurdistisch toneellicht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.