Gratis parkeren en blauwe zones blijven

5 maart – Ondanks meer autobezit en toenemende druk op parkeren vanuit buurgemeenten, zet de gemeente het bestaande beleid van gratis parkeren en blauwe zones voort. Wethouder Astrid van Eekelen zegt in de Nota Parkeerbeleid 2021 als gemeente goed bereikbaar te willen blijven en de woonomgeving leefbaar te houden. ‘Daarom blijven we parkeren faciliteren voor een goede bereikbaarheid en het gebruik van bijvoorbeeld e-scooters en deelfietsen stimuleren. Dit allemaal voor een bewuster autogebruik, een lagere parkeerdruk en een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving’. Parkeren blauwe zone Voorburg

Zij vindt verder dat een goed parkeerbeleid nodig is om, op plaatsen waar parkeren tot problemen leidt, de schaarse parkeerruimte te verdelen onder de verschillende doelgroepen. Zo maakt de gemeente onderscheid tussen woongebieden, winkelgebieden, OV-knooppunten, en bedrijven-/sportterreinen. Daarmee wordt parkeerbeleid per situatie getoetst en geactualiseerd.Van Eekelen: ‘Effectief parkeerbeleid zal gepaard moeten gaan met voldoende capaciteit voor handhaving. We willen in de loop van 2021 het online aanvraagproces van ontheffingen voor de blauwe zone te vergemakkelijken door dit te automatiseren. Dan verdwijnen papieren ontheffingen achter de voorruit door een digitale database met ontheffingen op kenteken’.

Reactie van mevrouw Mary Oosterveer: ‘Dat betekent dat niet meer te zien is of een auto legaal is geparkeerd. Bewoners kunnen dit dan ook niet meer melden bij de gemeente als een auto langdurig illegaal staat geparkeerd. Daar komt bij dat niet iedereen over een computer beschikt. De bezoekerskaart wordt vervangen door een bezoekersregeling waarbij kentekens van bezoekers aangemeld kunnen worden. Dit systeem werkt niet als er onverwachts bezoek komt dat niet is aangemeld en een bekeuring riskeert. Welke maatregel wordt hiervoor genomen?’

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.