In Memoriam Frans Kokshoorn (1947-2021)

fietsen1-300x1506 april – De in Voorburg geboren en getogen beeldhouwer Frans Kokshoorn is op 74-jarige leeftijd overleden. Het meest bekend zijn waarschijnlijk zijn beelden ‘Singing in the Rain’, onder meer op de Prins Bernhardlaan. Ook de Oude Kerk herbergt veel werken van zijn talentvolle hand. Frans studeerde Beeldende Kunsten aan de Vrije Academie en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij vestigde zich als vrij kunstenaar in de Kerkstraat. En daar is Voorburg hem dankbaar voor. Favoriete onderwerpen waren voor hem de mens, huizen en steden. In menselijke figuren gaf hij de anonimiteit weer door hoofden te vervangen in andere vormen.zwart frans kokshoorn 037

Humor was sowieso een belangrijke factor voor de beeldhouwer. Van ‘Singing in The Rain’ maakte de kunstenaar drie varianten; de eerste staat in Den Haag, de tweede in Voorburg en de derde staat in de Amerikaanse (voormalige) zusterstad van Voorburg: Temecula – geschonken door de gemeente Voorburg. Zo maakte hij ook ‘De Mantel’ van brons, op de Klaverweide, en ‘De Dorpswachter’ – zittend op een sokkel in de Franse Kerkstraat. ‘De Vergadering’ vindt nog altijd plaats op de Herenstraat en het monument dat herinnert aan het ‘vergis’-bombardement op het Bezuidenhout, staat op de begraafplaats aan de Parkweg. De kunst van Frans Kokshoorn ging zelfs de grens over, waardoor ook buitenlandse particulieren en bedrijven zijn kunst bezitten.frans kokshoorn 020-2

In de Oude- of Martinikerk zijn ook bronzen kunstwerken van zijn hand te vinden, en ook hier komt de samenwerking met Ming Hou Chen terug; de avondmaalstafel, de menora – een zevenarmige kandelaar, en de doopbekkenhouder. Deze staat op drie poten, die uitmonden in zes symbolisch open gespreide handen, waarop tijdens doopdiensten een zilveren doopschaal uit 1723 ligt. Daarbij hoort de bronzen paaskaarskandelaar, voorzien van symbolen zoals de vis, het lam, de korenaar en de kroon. Samen met Ming heeft Frans de laatste maanden bovendien gewerkt aan een kunstwerk dat zal worden geplaatst in Westfield, Mall of the Netherlands, in opdracht van de Raad van Kerken.

Frans was gul van geest en zette zijn gaven in als creatief therapeut op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis en als leraar. Verder kon de gemeentelijke kunstcommissie op hem rekenen en organiseerde hij exposities. Daarnaast was hij voorzitter van de Stichting ‘Vrienden van het Carillon’ van de Oude Kerk. Het carillon wordt vrijdag 9 april speciaal voor hem bespeeld. Frans’ atelier – tevens galerie – aan de Kerkstraat was de plek waar hij zich het meest thuis voelde en waar hij tot het laatst zijn ideeën vorm gaf. Frans was o.a. mede-oprichter van de ‘Kunstenaarsvereniging Brak’ (later ‘Artibrak’), ereburger van Hranice, Tsjechië en in 2004 ontving hij de Aart van den IJssel-kunstprijs van de Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vrijdag zullen collega-kunstenaars hem vanuit zijn atelier uitdragen naar de kerk, waar een besloten dienst is. Daarna wordt hij te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Parkweg. (Tekst In Memoriam met dank aan Alewijn Schouten en foto Wim Bannink).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.