D66: ‘Stop de prijsopdrijving huizen’

11 november – Een huis kopen en er niet zelf in gaan wonen, maar met veel winst doorverkopen? Blijven bouwen van woningen voor driemaal bovenmodaal inkomen? D66 wil afrekenen met alle vormen van prijsopdrijving. Bij de behandeling van de gemeentebegroting dient de partij, gesteund door CDA, GBLV en Groen Links een motie in om zo snel mogelijk zelfbewoningsplicht in te voeren en om te stoppen met het bouwen van huizen boven de 600.000 euro. ‘De woningmarkt zit op slot’, zegt D66-raadslid Peter van Dolen. ‘De markt voor woningzoekenden wordt een markt voor gefortuneerden. Beginners en mensen met een minder ruime beurs komen niet meer aan een passende woning. Dat moet stoppen’.

‘De gemeente kan daar iets aan doen door zelfbewoningsplicht in te stellen, maar het college durft deze zware stap tot nu toe niet te zetten. Zelfbewoningsplicht verplicht kopers om minimaal vier of vijf jaar in de gekochte woning te wonen. Dit voorkomt speculatiegedrag. Een tweede motie betreft om vanaf nu de komende 10 jaar geen bouwprojecten meer te starten waarin woningen zijn opgenomen die duurder zijn dan 600.000 euro. Meer worden voor starters en mensen met een kleinere beurs. Er staan al genoeg hele dure woningen in onze gemeente. Genoeg is genoeg’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.