Overlast ratten door slecht menselijk gedrag

22 november – Om een einde te maken aan de rattenplaag in sommige wijken wordt in de plaatselijke verordening een voederverbod opgenomen. Bij overtreding kan een boete volgen. Het CDA had vragen gesteld over de overlast van ratten. Volgens het College van B&W is sprake van toename van overlast in Essesteyn en Prinsenhof. Deze toename wordt veroorzaakt door het strooien of achterlaten van voedselresten in tuinen en de openbare ruimte.

Fractievoorzitter Ron van Duffelen die hierover vragen had gesteld zegt: ‘Gooi etensresten in een gesloten container en gooi geen eten op straat of in het park. Laat eten niet slingeren. Ook winkeliers kunnen helpen door voedsel dat nog goed te gebruiken is aan te bieden aan de voedselbank. Geef het in ieder geval niet mee aan klanten om dieren te gaan voederen. Een voederverbod is een laatste middel en een goede stok achter de deur om gedrag te beïnvloeden. Ratten horen nu eenmaal niet thuis in onze wijken’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.