‘Ondergronds via Voorburg naar Zoetermeer’

15 november – Er komt een financiële injectie van 4,8 miljard euro om de bereikbaarheid in Zuid-Holland te verbeteren. Veel van de investeringen zijn ook goed voor Leidschendam-Voorburg. Wethouder Jeffrey Keus: ‘Er is ook een bedrag afgesproken voor de OV-plannen voor de CID Binckhorst waarover bij veel mensen nog steeds grote zorgen in Voorburg-West bestaan, met name over de gevolgen van de komst van de tram op het woon- en leefklimaat, die neem ik serieus. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming gaan we in co-creatie kijken welke kansen er liggen in het gebied. De mogelijke doortrekking van de verbinding naar Zoetermeer moet ondergronds, daar moeten we nu al het gesprek over aangaan, ook in het licht van het initiatief van de Huygenstunnel‘. Dat zou het einde zijn van het huidige station Voorburg. station IMG_3699

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.