Bijeenkomst over bouw omgeving station

17 maart – Bewoners van en uit de omgeving rond de Van Alpenstraat krijgen jarenlang te maken met ‘Haagse’ plannen voor nieuwbouw bij het station Laan van Noi, op de plek van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa-gebouw). Om dit bouwplan te realiseren moet de gemeente Den Haag het ontwerp-bestemmingsplan voor de locatie aanpassen.

Een informatie bijeenkomst daarover vindt plaats op donderdag 30 maart tussen 19:00 en 21:00 uur in het SozagebouwWilhelmina van Pruisenweg 35. ‘U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt’, meldt de gemeente.

Eind vorig jaar heeft de Haagse gemeenteraad ingestemd met de plannen voor de het SoZa-gebouw. Daarbij zijn een enkele voorwaarden aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens. Op basis hiervan is een ontwerp-bestemmingsplan en een milieueffectrapport gemaakt dat ter inzage ligt. Ook wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan waarvoor ideeën van belangstellenden welkom zijn.  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.