Schoolstraat en geheim beurtschippers

2. Lezing AWLV in Boekenhuis 16 maart 2023 (foto Michel Groen)25 maart – Opgravingen in de Voorburgse Schoolstraat. Wim van Horssen van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg had er een lezing over in Goede Doelen Boekenhuis Marianne. De belangstelling was groot. Van Horssen vertelde over de opgravingen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Bij die projecten zijn minstens zestig grote dozen met materiaal geborgen, die werden uitgewerkt. De resultaten daarvan zijn nu gepubliceerd in het boek ‘Wonen en werken in de Schoolstraat in de 17een 18eeeuw’.

Het eerste project was een onderzoek ter hoogte van Schoolstraat 31-33 van leerlooiersputten. Ze zijn tussen 1738 en 1810 gebruikt door de leerlooier Jean Nau en zijn zoon. Van 1987 tot 1990 heeft de werkgroep meer dan tien opgravingputten aangelegd op het binnenterrein tussen de Schoolstraat, Herenstraat en Voorhofstraat. Daarbij werd de loop van de Buursloot vastgelegd en werden de restanten van een steiger en stenen kademuur ontdekt. Die laatste wijzen erop dat de Buursloot ook gebruikt werd voor de aan- en afvoer van goederen.

Ter hoogte van bakkerij Klink kwamen behalve riolen en putten ook het keldertje van een bedstee aan het licht. De vondst onder het huisje van wel 18 kilo metaalslak wijst op de activiteit van een smid op die plaats. Achter het pand Schoolstraat 23, waarvan bekend was, dat het in de 17e en 18e eeuw een schippersherberg is geweest, zijn in 1990 de fundamenten van de stal opgegraven waar de beurtschippers eens hun paarden stalden. (Beeld: Michel Groen).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.