Mooie woorden coalitie sterk betwijfeld

8 mei – Op 9 en 16 mei buigt de Gemeenteraad LV zich over het voorkeursalternatief voor een snelle tram door Voorburg-west. Bewoners, als direct belanghebbenden, voelen zich in deze discussie niet serieus genomen. Van al hun inbreng is in het voorliggende voorstel niets terug te vinden. Zij zullen daarom op 9 en 16 mei gaan inspreken bij de Raad en roepen buurtbewoners op hen te komen steunen!

Het voorkeursalternatief bevat geen goede onderbouwing, is niet gebaseerd op realistische prognoses van woningbouw en vervoer, en rekent met verouderde modellen. Oorspronkelijk zou de tram nodig zijn vanwege de bouw van 30.000 woningen. Inmiddels is duidelijk dat dit er voorlopig slechts 4.500 op de Binckhorst zullen zijn. Alle verzoeken van belanghebbende inwoners ten spijt ligt er nog steeds geen vervoersprognose en is niet duidelijk of de uitvoering in deze vorm ook realistisch is. Voor de nieuwe tram moet bijvoorbeeld de Geestbrug worden vervangen, maar gaat Rijswijk dat wel doen?

De bewoners hebben alle risico’s en consequenties voor hun wijk op een rij gezet. Vele uren zijn er gestoken in tekeningen, toelichting, het schrijven van 680 zienswijzen alsmede gesprekken met wethouders en Raadsleden. De bewoners zien hiervan niets terug in de reactie van het college op al die zienswijzen. Niets. Sterker nog, de wijk zou juist blij moeten zijn met de tram, aldus het college. De bewoners – als de échte belanghebbenden – roepen Raad en College daarom op om de vertraging in de woningbouw te benutten om eerst echt goed naar de belangen van de inwoners te kijken en met beter inpasbare alternatieven te komen.

Deze Raad en dit College kunnen bewoners, met name de bewonersgroepen uit de Romeinse wijk, Binckhorstlaan, Overburgkade/Tuinluststraat en Voorburg Oud laten zien dat de mooie woorden uit het Coalitieakkoord menens zijn: luisteren naar de inwoners en initiatieven van inwoners ondersteunen. De bewoners dagen Raad en College uit zich als nieuw gemeentebestuur hard te maken voor hun inwoners en eerst pas op de plaats te maken totdat er een goede onderbouwing en inpassing ligt, met minder lasten voor de inwoners.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.