Protestmars tegen dreigend raadsbesluit

30 mei – Vanavond lopen de verenigde bewonersorganisaties van het Stationsplein Voorburg, met voorop de legendarische Romeinse veldheer Corbulo, naar de raadzaal aan de Herenstraat. Daar begint om 19.30 uur vergadering over het fel betwiste OV-Masterplan Binckhorst en gaan de actievoerders uit Voorburg-West hun zorgen kenbaar maken bij burgemeester Martijn Vroom. Hij heeft daarmee een soort primeur te pakken. Het is immers het eerste protest waarmee hij als voorzitter van de gemeenteraad te maken krijgt. Tevens is het voor hem een serieuze kennismaking met bezorgde Voorburgers die zich fel keren tegen OV-plannenmakers.

De bewoners zeggen dat een besluit dreigt te worden genomen terwijl er nog veel zaken onduidelijk zijn, veel vragen niet beantwoord zijn èn dat een stopknop ontbreekt voor als het gehele protest vast loopt. Het besluit zal grote nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van Voorburg-West met maar heel weinig voordelen voor de andere delen in Voorburg. aanbieden petitie_foto ap de Heus

De CDA fractie meldt dat zij niet zal instemmen met het voorkeurstracé zoals dat nu gepresenteerd is. ‘Er zitten te veel lasten en te weinig lusten aan voor de inwoners van Voorburg west’, zegt raadslid Lieke Muller. ‘Het voorkeurstracé dat er nu ligt doet geen recht aan de belangen van onze inwoners. Onze voorkeur gaat uit naar een tracé over de Zonweg met een kopstation op de Binckhorst en niet langs Opa’s Veldje. Of de tram over de Zonweg of de Maanweg rijdt is voor onze inwoners een verschil van dag en nacht’.

De bewoners verzamelen op om 18:45 uur op het Stationsplein vanwaar ‘krijgshaftig’ koers gezet wordt naar Huize Swaensteyn voor hun actie in de raadzaal. Verwacht wordt dat de publieke tribune vol komt te zitten, De altijd ijverige bodes van de gemeente houden er rekening mee dat er stoeltjes bijgezet moeten worden. Eerder deze maand werd al geprotesteerd tegen de gang van zaken en maakte Ap de Heus deze kiek van boze bewoners.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.