Metamorfose door prijswinnend Damsigt als Urban Village

8/6 – Fraaie kansen en ideale mogelijkheden ten spijt wilde het College van B&W niet dat het nieuwe stadhuis in het leegstaande gebouw Damsigt aan het Oosteinde zou komen. Door de VVD, PvdA, CDA en D66, die daarbij nog een vreemde draai maakte, werd een andere, even moeizaam als betwiste politieke keuze gemaakt: bijbouwen aan het stadskantoor Leidschendam. Wat nu te doen met het kolossale kantoorgebouw? Slopen of herontwikkelen? Het wordt wellicht dat laatste met nieuwe kansen die zich onverwacht aandienen. Het gebouw, precies gelegen op de grens van Voorburg en Leidschendam met volop ruimte en OV-lijnen naast en voor de deur, kan worden omgebouwd tot een innovatief woonoord met alles erop en eraan. Ware toekomst!Het realistische plan daartoe kwam gisteren op de onroerend goed vakbeurs Provada als winnaar uit een wedstrijd die door ABN-AMRO was georganiseerd. De bank deed een oproep aan ontwerpers, ontwikkelaars en beleggers om herontwikkelingsprojecten te maken van o.a. leegstaande gebouwen. Uit een veertigtal inzendingen werd het plan Damsigt bekroond met een gedeelde eerste plaats. Het kantoorgebouw kan volgens de ontwerpers een totaal nieuwe hoofdrol spelen in de omgeving van het Oosteinde en fungeren als katalysator voor een sociale en daarmee economische impuls. Ontwikkelaar ‘Office-Up’, onderdeel van BAM Utiliteitsbouw, tekent ervoor. Het inspirerende gehalte is groot, het kan een voorbeeldig landmark worden.

DIT IS HET ANTWOORD OP DE OUDERENGOLF DIE ER AAN KOMT

In het gebied tussen de Vliet en het Oosteinde stellen de ontwerpers zich een ‘Urban Village’ voor, dat qua deze transformatie past in wat de gemeente wil. Daar waar het er nu rommelig en fantasieloos bijligt wordt voorzien in een hoogwaardig woongebied, zoals de omgeving van Oosteinde al is. ‘Het wordt divers, overzichtelijk, sociaal, veilig, comfortabel en betaalbaar’, zegt Office-Up. ‘We denken aan de grote groep hoogopgeleide nieuwe en vitale ouderen in de directe omgeving; zij vormen de demografische ouderengolf die eraan komt, een strategische doelgroep waarmee een beweging in gang gezet kan worden. Ze ontwerpen hun leven, hebben uitgesproken wensen en rekenen af met de Hollandse achter-de-geraniums-cultuur. Zet daar een punt achter.Deze mensen zullen zich zeker niet weg laten zetten in ‘ouderen-reservaten’ en zullen zich gedragen als zeer kritische ‘consumenten van het leven’. Ze lopen met plannen in het hoofd over wat er nog allemaal te doen valt en hoe te voorkomen geïsoleerd te raken. Ze voelen zich midden in het leven staan. Het zijn de jongste ouderen die we ooit hebben meegemaakt. Bovendien beschikken ze over de nodige huur- en koopkracht. Het gaat erom hen een juist podium te bieden waar ze vorm kunnen geven aan hun ambities. Een dynamische omgeving als een Urban Village met alle vrijheid in de leefomgeving vertegenwoordigt het juiste imago’. Een opleving.

DAMSIGT KAN LANDELIJK TOONBEELD WORDEN VAN HERONTWIKKELING

Het voorgestelde Urban Village bestaat niet alleen uit jonge bedrijvigheid, een eetgelegenheid, sportfaciliteiten, watersport, een kas met zonnepanelen op het dak, ateliers, moestuinen en een intern plein maar ook uit huurwoningen, jonge gezinnen en starters, kinderopvang, een overnachtingsmogelijkheid voor bezoekers, een cursusruimte: kortom, de diversiteit en dynamiek die we kennen uit een dorp. Zo ontstaat er een sterke gemeenschap waarin mensen iets voor elkaar kunnen betekenen. De ouderen zullen er jonge ondernemers kunnen adviseren. Ze zullen hier van betekenis blijven door een eigentijdse, sociaal innovatieve omgeving te creëren. Het geheim van Urban Village is innovatief willen kunnen denken. ‘De gemeente zal voor de herontwikkeling van het Damsigtgebied alles doen om de aanvrager te faciliteren’, aldus Office-Up. ‘Fasering gebaseerd op realisme en gegarandeerde afzet zijn wel randvoorwaarden. Het enthousiasme wordt mede gevoed door de enorme leegstand in de gemeente. Al jaren staat Leidschendam-Voorburg in de top-5 van gemeenten met het hoogste percentage leegstand. Met de de nieuwe bestemming van Damsigt wordt dat naargeestige beeld bijgetrokken. Urban Village wordt de ‘place-to-be’ voor een generatie die meegeniet van bijna hippe ecotrends’, aldus de ontwikkelaar. De eigenaar van Damsigt, een Duitse bank, ziet het ook allemaal zitten. Aan tafel dus gemeente, bank, ontwikkelaar en investeerders, nu het ijzer heet is.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.