Wooninvest vraagt om afdekking miljoenentekort

11/6 – Door de ontwikkeling van de rente heeft de Voorburgse sociaal verhuurder WoonInvest een liquiditeitstekort van 12 miljoen euro. Volgens de woningcorporatie is de zwakke kaspositie van tijdelijke aard. Hoe het ook zij, Wooninvest heeft Waarborgfonds Sociale Woningbouw gevraagd het tekort aan miljoenen af te dekken, ‘te borgen’, zoals dat in dit geval heet. Inmiddels volgt de minister van Volkshuisvesting de ontwikkeling op de voet en kijkt met name naar het kunnen voldoen aan onderpandverplichtingen van verschillende corporaties, waaronder die van Wooninvest. Voor het Centraal Fonds Volkshuivesting is de situatie ernstig en aanleiding om Wooninvest direct onder verscherpt toezicht te plaatsen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.