Disclaimer

Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de uitgever. Voorburg Insite probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve vermeldingen.

Als u een externe link volgt waarmee u onze website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat wij geen controle en invloed meer hebben over de inhoud van die andere website. Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, noch ten aanzien van beelden waarop het auteursrecht van toepassing is.Free counter and web stats


Comments are closed.