Zomerse recreatie met de sloep

boot IMG_486431 oktober – Nog even de Vliet op, deze zondag rond het middaguur. De sloep trekt een golvend spoor in het kalme water. Schipper en passagier (uit Hillegersberg zoals we lezen boven het touw?) passeren hier park Vreugd en Rust richting Leidschendam, uitgedaagd door het mooie weer. Het ziet er uit als zomerse recreatie. Wat willen we nog meer nu het nog kan.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zomerse recreatie met de sloep

Een verkwikkend beeld aan de hemel

oranje IMG_476230 oktober – Weer een weerrecord gebroken! Deze keer dat het niet eerder is voorgekomen dat we op 29 oktober bijna 25 graden op het kwik hadden. Met een fraaie herfst als gevolg. Kijken we in Voorburg bij het ochtendkrieken omhoog in oostelijke richting dan zien we een lucht die doet denken aan april en mei. Deze zondag belooft het dan ook buiten wederom volop genieten te worden van die hoge temperatuur, ergens rond de 20 graden. Houden zo!

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Een verkwikkend beeld aan de hemel

Rebellie met smeur, verf en pritt

rebellion IMG_362329 oktober – De een laat zich met pritt vastplakken (eerst werd gedacht aan 2-secondenlijm) aan een talkshowtafel, de ander besmeurt een schilderij in het Mauritshuis met iets smerigs en een derde rebel zet de handtekening van de protestgroep op de motorkap van een auto. Een lezer van Voorburg Insite (bewoner van Damsigt) stuurt ons ‘met grote ergernis’ deze foto.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Rebellie met smeur, verf en pritt

Zie ginds komt de stoomboot…..

Sint DSC0371328 oktober – Sinterklaas is weer onderweg. Over twee weken, in  het weekeinde van 12 november, komt hij met zijn boot ‘Spanje’ in Voorburg aan, op zijn vaste plek bij de Kerkbrug. Zijn pieten wachten hem daar op vanaf 12.45 uur en rond 13.00 uur zet de Goedheiligman voet aan wal. aan in de haven. Daarna wandelt het gezelschap door de Kerkstraat naar de Herenstraat waar bij de Van Schagenstraat een podium is opgesteld. Na de officiële ontvangst maken Sinterklaas en zijn gevolg een rondwandeling door het historische centrum van Voorburg. Circa 15.15 uur vertrekt de goedheiligman naar zijn logeeradres om even bij te komen van alle drukte rond zijn aankomst. Ap de Heus maakte deze foto.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zie ginds komt de stoomboot…..

Expositie ArtiBrak feest van verbeelding

26 oktober – Hoe verschillend het werk van de vier kunstenaars ook is, ze prikkelen alle vier zeker de verbeelding van de toeschouwer. Binnenkort te zien in atelier ArtBrak. Voor Arthur Bernard is het prikkelen ook nadrukkelijk de bedoeling; hij wil dat zijn schilderijen ons uitdagen om anders naar de dingen te kijken.

In de 3D objecten van Joke van der Wiel herken je wel de vogels, planten, huisjes en andere vormen uit de buitenwereld, maar vervolgens heeft ze daar zo’n fantasievolle uitdrukking aan gegeven d.m.v. papier, epoxy, hout of metaal. aribrak IMG_7161

Philip Venckenis architect, maar heeft zich daarnaast ontwikkeld als schilder. In zijn werk met olieverf en gemengde techniek onderzoekt hij harmonie, balans en kleur; met de vrije dynamiek van zijn schilderen voedde hij ook zijn creativiteit als architect.

Bij een oppervlakkige blik denk je dat de houten constructies van Frits van Tol abstracte objecten zijn, maar bij nadere beschouwing herken je bijvoorbeeld de elegante houding van een balletdanser die hij uitbeeldt.

De expositie van ArtiBrak (Herenstraat) wordt geopend op zaterdag 5 november om 15.00 uur.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Expositie ArtiBrak feest van verbeelding

Voorburgse editie van wereldwijde Divali

diwali IMG_089523 oktober – Overal ter wereld vieren hindoes in deze periode Divali, het feest van het licht. Ook in Nederland wordt dit feest gevierd door ruim 200.000 hindoes. En als we verder inzoomen op de landkaart komen we uit in het Gymnasium Novem waar tijdens het weekeinde de eerste ‘Voorburgse editie’ van het kleurrijke festival werd georganiseerd. Meer dan tweehonderd personen namen er aan deel. Na de prachtige optredens van muziek en trom, kwamen ook traditionele lekkernijen uit India op tafel. Met Divali wordt vooral gevierd dat het goede van het kwade wint en dat het licht altijd sterker is dan de duisternis. Het is een van de belangrijkste feestdagen in het hindoeïsme met momenten van bezinning, ook om tegenslagen te kunnen overwinnen. Maar ook om er extra mooi uit te zien. Ap de Heus maakte deze foto.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Voorburgse editie van wereldwijde Divali

Bouwvergunning Maanplein niet onherroepelijk

21 oktober – De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het verzoek van bewoners in Voorburg-West om de bouw van de woontoren Maanplein 110 voorlopig stil te leggen afgewezen. Het oordeel heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. De voorzieningenrechter is niet inhoudelijk ingegaan op het betoog dat de planregels door de Rechtbank Den Haag onverbindend zijn verklaard. Er is slechts volstaan met het uitvoeren van een belangenafweging. Die van de gemeente Den Haag en ontwikkelaar Brecod zijn zwaarder gewogen dan het belang van de omwonenden. Bouwen is samenwerken 2

De rechter vindt dat deze procedure zich niet leent voor behandeling van de opgeworpen rechtsvragen, in het bijzonder die over de verbindendheid van planregels van het bestemmingsplan. Beantwoording daarvan dient in de bodemprocedure te gebeuren. Dat betekent dat de verleende omgevingsvergunning nog steeds niet onherroepelijk is. Een maand geleden is de ‘club van 250’ opgericht om geld in te zamelen voor de juridisch stappen tegen de woontoren. Er is veel steun voor deze crowdfunding; binnen 3 weken is al bijna 75% van het doelbedrag opgehaald via https://www.gofundme.com/f/steun-de-volgende-stap-in-onze-juridische-strijd. Sinds 2019 vragen de omwonenden aandacht voor hun belangen. De verwachting was dat als de rechter de zaak inhoudelijk zou beoordelen de Voorburgers een goede kans hadden gehad.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bouwvergunning Maanplein niet onherroepelijk

Vredesposter centraal op 7 basisscholen

20 oktober – Sinds de scholen na de zomer weer zijn begonnen ‘zwoegen’ de leerlingen van groep 8 op hun Vredesposter. In Voorburg doen dit jaar 7 scholen mee: Nieuw Vreugd en Rust, St. Maartens, De Vijverhof, De Driemaster, Groen van Prinsterer, Casimir en Lusthof. In totaal 12 groepen met meer dan 350 leerlingen. De internationale tekenwedstrijd om de poster te maken die het beste het thema van dit jaar – ‘Leid met je Hart’ – uitdrukt, wordt jaarlijks georganiseerd door de Lionsclubs Voorburg en Voorburg Prinses Marianne onder auspiciën van Lions Clubs International. Jury’s beoordelen de posters op drie criteria: uitbeelding van het thema, posterwaardigheid en gebruikte techniek. Belangrijk daarbij is om geen letters en cijfers te gebruiken! Vredesposterwedstrijd LionsclubsDe drie mooiste tekeningen in elke groep krijgen een prijs en de twee beste tekenaars zien hun poster in de herfstvakantie geëxposeerd in De Bibliotheek aan de Vliet, Koningin Julianalaan 257 te Voorburg vanaf 22 oktober tot de finale op vrijdag 11 november. In de bibliotheek kan iedereen stemmen op een favoriete poster, want bij de finale wordt naast de toegekende juryprijs ook een publieksprijs voor de tekening met de meeste stemmen uitgereikt door de wethouder onderwijs. Beide winnaars krijgen een mooi cadeau en eeuwige roem. Stemmen kan vanaf 22 oktober ook via de website: www.voorburg.lions.nl/stembiljet-vredesposterwedstrijd-2022.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vredesposter centraal op 7 basisscholen

Alle aandacht voor park Vreugd en Rust

18 oktober – Samen met stichting ‘Mooi Voorburg’ heeft de gemeente een restauratieplan opgesteld voor park Vreugd en Rust. Het eiland met de hertenweide en de speelplek worden aangepast, een nieuwe brug gaat de vijver weer met de Vliet verbinden, de gemetselde historische muur bij de tennisbanen wordt hersteld en er komt meer variatie in het groen. Dat zijn enkele onderdelen uit het plan, dat door het college is goedgekeurd en nu tot 2 november ter inzage ligt. Door de restauratie in het park komen mooie ideeën over grillige paden, slingervormige vijvers en zichtlijnen -zoals Zocher het voor deze buitenplaats bedacht- weer terug. Hierdoor en ook door het beter toegankelijk maken van de hertenweide worden de beleving en recreatiemogelijkheden van het park versterkt. Daarnaast versterken we de natuurwaarden door meer diverse beplanting, zegt de gemeente in een bericht.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Alle aandacht voor park Vreugd en Rust

‘Boosaardig’ Halloween staat voor de deur

16 oktober – Dat de tijd van pompoenen is aangebroken wordt op veel plaatsen zichtbaar gemaakt. Maar daarmee ook de tijd van Halloween. Je ziet de bijbehorende attributen in winkels, bloemisterijen, kledingverhuurwinkels maar ook kleuters worden er op school op speelse wijze op voorbereid. Spannend, zeggen ze. Tegenstanders van Halloween noemen het een boosaardig en duivels gebeuren, overgewaaid uit de Verenigde Staten. Soms zie je een teken van Halloween terug op de voordeur zoals hier op de foto in Voorburg Noord. haloween IMG_4295

De naam “Halloween” is afgeleid van Hallow-e’en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, dat ook het Ierse woord is geworden voor de maand november). Er zijn geen aanwijzingen dat er aan dit feest aan het einde van de zomer bepaalde cultische of rituele gebruiken waren verbonden.

In Nederland is op Halloween kritiek – zoals ook op Valentijnsdag – omdat het ontdekt zou zijn door de commercie als een geschikte aanleiding om de consument tot wat ruimer vertier aan te zetten in de ‘slappe’ periode tussen de zomervakantie en het Sinterklaas feest. Verschillende organisaties en kerkgenootschappen hebben kritiek op Halloween vanwege het heidense karakter dat het feest op vele plaatsen zou hebben, alsmede vanwege het spiritisme dat erdoor bevorderd zou worden. Door protestanten en tegenwoordig met name door reformatorische genootschappen wordt vaak bezwaar gemaakt tegen elke uiting van Halloween. Daar komt nog bij dat 31 oktober voor protestanten een belangrijke gedenkdag is (Hervormingsdag) en gezien wordt als het begin van de reformatie.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Boosaardig’ Halloween staat voor de deur

Vesper met Monteverdi in Oude Kerk

15 oktober – Morgen, zondag 16 oktober, zullen in de Oude Kerk van Voorburg delen klinken uit de Messa a quattro voci da capella van Claudio Monteverdi. De Capella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman brengt deze muziek in een vesper die begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. H.M. Marchand. Er is een collecte voor onkosten.engelenkopje image0

Als de Voorburgse Christiaan Huygens in 1620 in Rome voor de eerste keer muziek van Monteverdi hoort, noemt hij die ‘de meest volmaakte muziek die hij ooit in zijn leven te horen denkt te krijgen’. Monteverdi is een muziekvernieuwer. Hij legt veel nadruk op de melodie, die in zijn visie altijd dienaar is van de gezongen woorden. En hij verstaat de kunst om de betekenis van die woorden muzikaal weer te geven, zoals in het Kyrië en Gloria, het Sanctus en het Agnus Dei; delen uit de Messa die in de vesper zullen klinken.

Daarnaast zingt het koor muziek van J.C. en J.M. Bach en van J. Rosenmüller, componisten die staan in de ontwikkeling die Monteverdi inzette. Ook zij weten (geloofs)teksten zo op muziek te zetten, dat ons hart er ook in 2022 nog steeds door wordt aangeraakt. “Het is muziek met eeuwigheidswaarde,” aldus Hans Houtman.  Foto Arjan van Mourik.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vesper met Monteverdi in Oude Kerk

8 mannen, 7 vrouwen kandidaat burgemeester

14 oktober – Vijftien inwoners willen burgemeester worden van Leidschendam-Voorburg. Zij hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de Commissaris van de Koning. De sollicitanten – acht mannen en zeven vrouwen – variëren in de leeftijd van 39 tot 58 jaar. Van de 15 sollicitanten hebben 7 sollicitanten ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het bedrijfsleven of zijn particulieren die wel eens willen zien hoever zij in de procedure komen maar krijgen al snel te horen dat het vergeefse moeite is geweest.

De commissaris voert gesprekken met de meest kanshebbenden en bespreekt dit met een commissie van de gemeenteraad. Vervolgens gaat deze vertrouwensdelegatie met de geselecteerde kandidaten in gesprek. Daarbij kijken zij in hoeverre de kandidaten aansluiten bij de wensen uit de samenleving en de aandachtspunten die in de profielschets staan. Na de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken vindt benoeming plaats. In maart 2023 zien en horen we wie de commissie als de ideale kandidaat ziet.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor 8 mannen, 7 vrouwen kandidaat burgemeester

Bekeuring 100 euro voor voederen dieren

Birds are near the people's feet. Ducks and pigeons are fed by people.

13 oktober – Vanaf 1 november is het niet meer toegestaan om in Leidschendam-Voorburg in de openbare ruimte dieren eten te geven.  Ook in de wintermaanden. Als boa’s iemand betrappen loopt hij/zij het risico op een boete van 100 euro. De gemeente wil met deze maatregel de overlast van bijvoorbeeld ratten en muizen tegengaan. Marcel Belt, wethouder openbare ruimte: ‘Inwoners bedoelen het goed en het is leuk, maar voederen is niet nodig en heeft veel nadelen. Brood- en andere etensresten die achterblijven trekken ratten, muizen, meeuwen of andere plaagdieren aan. Zij kunnen zorgen voor overlast door lawaai, ontlasting of agressief gedrag. Daarnaast zijn het zout en de olie in het brood helemaal niet goed voor de dieren. De etensresten die in de vijver of sloot terechtkomen vervuilen ook het water’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bekeuring 100 euro voor voederen dieren