Gratis voorproefje van Huygens Festival

2 februari – Je kunt er soms niet vroeg genoeg bij zijn. Zeker als het gaat om de aandacht te vestigen op een goed bewezen evenement in Voorburg. Dat kun je rustig overlaten aan de organisatoren van het Huygens Festival dat weliswaar pas in september plaatsvindt maar eerst een voorproefje krijgt met de Huygens Festival Amuse 2020, dit jaar als onderdeel van de uitreiking van de Vliet Awards Cultuurprijs en dat tevens samenvalt met de eerste editie van de Voorburg Jazz Culinair Amuse. Dat gebeurt op woensdagavond 12 februari in de Oude Kerk. Net als de twee eerdere edities wordt er een voorproefje gegeven van een aantal optredens tijdens het driedaagse Huygens Festival 2020. Secretaris Frank Rozenberg: ‘Wij hebben weer een aantal mooie muzikale verrassingen in petto. Dit geldt ook voor onze collega’s van Voorburg Jazz Culinair’. Aanmelden via www.vlietawards.nl ‘Toegang is gratis, maar vol = vol’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gratis voorproefje van Huygens Festival

Geluid in Raad valt uit; hinder voor burger

1 februari – In de raadsvergadering van 28 januari viel gedurende een half uur het geluid uit. Oei, maar kan gebeuren. Burgemeester Tigelaar, als voorzitter van de gemeenteraad, werd hierop door enkele wakkere raadsleden geattendeerd. Hij riep assistentie van een deskundige in maar zag geen aanleiding de vergadering even te schorsen totdat het euvel was verholpen. Dat zou in de richting van de burgers die via internet de vergadering volgden wel zo vriendelijk en zeker bestuurlijk correct zijn geweest. Nu misten de luisteraars thuis een essentieel gedeelte van de vergadering. Geen onoverkomelijke nood moet burgemeester gedacht hebben want ‘de vergadering kon altijd nog via de notulen worden gevolgd’.

Een tikje kort door de bocht want de burgemeester zei er niet bij dat deze notulen wel via de griffie moeten worden opgevraagd. Gedoe dus. Bovendien had de geïnteresseerde burger daar op dat moment niets aan. Door het uitvallen van het geluid werd de burger letterlijk en figuurlijk uitgeschakeld. Is dat heel erg? ‘Jazeker’, zo wordt ons voorgehouden, ‘want de voorzitter stond er blijkbaar niet bij stil dat er burgers zijn die zich voor bepaalde onderwerpen inspannen en daar, voorafgaand aan de vergadering, werk voor verrichten en via de geluidsverbinding met de raadzaal direct geïnformeerd willen worden en niet via een omweg langs de griffier’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Geluid in Raad valt uit; hinder voor burger

Docenten en leerlingen ‘Maartens’ solidair

maartens IMG_557931 januari – Ook bij het Maartenscollege gaan docenten gebukt onder werkdruk. Er is nogal eens sprake van lesuitval en de schoolleiding kan niet meer de kwaliteit leveren die in deze tijd van ‘open dagen’ ouders van nieuwe leerlingen wordt voorgehouden. Alle reden om mee te doen met het lerarenprotest en naar Den Haag te gaan. Leerlingen werden gemobiliseerd om spandoeken te maken en zo togen docenten en klasgenoten naar de minister om van zich te laten horen. Voor het zover was eerst nog even op het schoolplein voor de camera van Ap de Heus om te laten zien dat ook Voorburg opkomt voor noodzakelijke verbeteringen in het onderwijs.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Docenten en leerlingen ‘Maartens’ solidair

Thuis een dagelijks ritje met de riksja

riksja IMG_724230 januari – Een ritje met de riksja is bijna onvermijdelijk als je een Aziatisch land bezoekt. En het is een leuke vakantiebeleving. De bewoner van dit huis bij de Parkweg moet er zo te zien wel heel bijzondere herinneringen aan hebben. Hij kocht er een en liet de riksja inschepen om naar Voorburg over te brengen met als eindbestemming de voortuin. Hier krijgt Voorburg een Aziatisch sausje met elke dag een prettig vakantiegevoel. Een denkbeeldig ritje met de riksja.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Thuis een dagelijks ritje met de riksja

Dichter Frietman: ‘Mensen raken en ontroeren’

28 januari – Een zilveren jubileum, zou je kunnen zeggen, van Voorburger Frits Frietman die vooral bekend is als beeldend kunstenaar, maar hij is ook dichter. Al 25 jaar schrijft hij proza en gedichten, zo’n tweehonderd. Vierenveertig daarvan zijn nu gebundeld in een fraai boekje met de titel ‘Verstrooide Bloesem’. Frits Frietman01Sommige gedichten zijn grappig, andere absurd of ontroerend. De uitgave wordt verluchtigd met drie van zijn tekeningen met de titels: ‘Male with Flowers’ (met subtitel ‘Verstrooide bloesem’), ‘Liefdeshuppel’ en ‘Songs of Experience’. Met ‘Ontwaken op Hofwijck’ won Frietman in 2013 de Dichter op Hofwijckprijs. ‘Er is een relatie tussen mijn tekeningen en gedichten’, zegt hij. ‘Ze streven beide hetzelfde na: uiting geven aan mijn verwondering over het bestaan. Ik wil mensen raken en ontroeren.” Met deze fraaie dichtbundel wil Frietman (77), een ‘kleine footprint in de culturele omgeving’ achterlaten. Van de dichtbundel zijn 75 genummerde exemplaren gedrukt, prijs € 10,– en te koop bij galerie ArtiBrak en Huygensmuseum Hofwijck.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Dichter Frietman: ‘Mensen raken en ontroeren’

GBLV: Maat is vol, totaalverbod vuurwerk

27 januari – Vuurwerkincidenten, jonge slachtoffers en meer geweld tegen hulpverleners. Voor GBLV/Gemeentebelangen is de maat nu écht vol. De partij heeft aangegeven te komen met moties voor een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk en een feestelijke jaarafsluiting te organiseren door de gemeente. Raadslid Maurice Hartsinck: ‘Elk jaar zien we de grote keerzijde van consumentenvuurwerk. Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil een verbod op vuurwerk. vuurwerk IMG_7054Zelfs de branche is voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen. Een stop op consumentenvuurwerk betekent dat onze gemeente kan inspringen in de behoefte om het jaar goed en mooi maar wel veilig af te sluiten en het nieuwe jaar in te gaan. Wij kiezen er voor om ons geld niet te hoeven besteden aan vuurwerkschade. Niet langer kan weggekeken worden voor de overlast, schade, dieronvriendelijkheid, vervuiling en agressie tegen hulpverleners’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor GBLV: Maat is vol, totaalverbod vuurwerk

Beetje in de stemming van voorjaar

Haas IMG_733525/26 januari – We hebben nog ongeveer 75 dagen te gaan voordat het Paas-weekeinde zich aandient (12 april). Voorlopig is het nog hartje winter ook al is dat (nog) niet voelbaar. Misschien verandert rond 1 februari, want de tv-deskundigen beginnen rekening te houden met het voorspellen in die richting. Misschien! Intussen lacht de paashaas van chocola ons toe en brengt ons een beetje in de stemming van het voorjaar.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Beetje in de stemming van voorjaar

Lage score met meest zuinige energielabels

24 januari – Sinds 2015 is het voor verkopers en verhuurders van een woning verplicht om een energielabel te overhandigen aan de nieuwe bewoners. Onderzoekers analyseerden de energielabels van ruim 100.000 te koop staande en recent verkochte woningen in Nederland, waaronder die Leidschendam-Voorburg. Hoe energiezuinig is de huizenmarkt hier? Slechts 6% van het lokale woningaanbod heeft het meest zuinige A-energielabel. Het complete aanbod is:

  • 11% van de woningen heeft energielabel B

  • 16% van de woningen heeft energielabel C

  • 31% van de woningen heeft energielabel D

  • 21% van de woningen heeft energielabel E

  • 11% van de woningen heeft energielabel F

  • 4% van de woningen heeft energielabel G

Met deze verdeling staat Leidschendam-Voorburg op de 276e plek van de bijna 300 gemeenten waarvan het woningaanbod groot genoeg was om een gemiddelde energiezuinigheid te kunnen berekenen. Almere heeft van alle gemeenten het meest energiezuinige woningaanbod.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Lage score met meest zuinige energielabels

Wethouder Rouwendal tot inkeer met soos

23 januari – Het had weinig gescheeld of een legertje senioren (al dan niet goed ter been) was naar Leidschendam getrokken om bij het stadhuis te protesteren tegen de sluiting van de ouderensoos. Hoe kon wethouder Jan Rouwendal (ChristenUnie/SGP) zich onverwacht zoveel ellende op de hals halen door de ouderensoos af te schaffen en nog wel voor een bedragje van niets op de miljoenenbegroting. ‘Voorburg-65plus’ treurde en de boosheid nam toe. Christelijke zuinigheid kreeg bij Rouwendal vermoedelijk voorrang boven zijn  portefeuille van o.a. welzijn. Welzijn? Oh ja welzijn. Nadat de ouderen hun toch al hoge stem verhieven en ook binnen het college van B&W stevig op het besluit van Rouwendal werd ingehakt (hoe kan je dat nu doen Jan?) kwam de gemeente met een verheugend bericht met de wethouder zelf aan het woord, hier op een foto van Ap de Heus. Rouwendal IMG_5137

‘Ik heb de afgelopen dagen overleg gevoerd met de directeur van Woej’, zegt hij. ‘Binnen de bestaande budgetten van Woej is ruimte om de ouderensoos voor dit jaar te betalen. De komende periode gaan we ons gezamenlijk inzetten zodat er ook vanaf 2021 een passende voorziening voor ouderen blijft. Het is van belang dat we oog hebben voor elkaar. Eenzaamheid is een groeiend probleem, ook onder ouderen. Ik zet mij er daarom voor in dat we voorzieningen behouden en nieuwe ideeën omarmen die het mogelijk maken dat ouderen nu, maar ook in de toekomst de deur uit kunnen gaan naar leuke activiteiten in hun wijk. Een samenleving die naar elkaar omkijkt, die maken we met elkaar’.

Een goddelijke vorm van inkeer zullen we maar zeggen, maar het was op het nippertje beste wethouder Jan Rouwendal. Tel uw zegeningen. De ouderen in onze gemeente zijn onnodig ongerust gemaakt.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Wethouder Rouwendal tot inkeer met soos

Narcis trekt zich weinig van kalender aan

narcis IMG_724021 januari – Gebruikelijk is dat de narcis ergens in maart boven de grond komt, maar de bewoners van de Prinses Mariannelaan zien het plantsoen voor hun deur al in volle pracht geel kleuren. En dat was al vroeg in januari het geval. De narcis trekt zich niets van de kalender aan.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Narcis trekt zich weinig van kalender aan

Grote schaal met herdenkingsstenen

Daan Roosegaarde, Levenslicht, Rotterdam, 17 december 2019. Foto Marco De Swart

20 januari – Op woensdag 22 januari wordt het kunstwerk ‘Levenslicht’ onthuld. Het kunstwerk bestaat uit een grote schaal gevuld met herdenkingsstenen die staan voor alle slachtoffers van de holocaust uit de gemeente. In het donker lichten de stenen op en doven weer uit, als een ademhaling. Daarmee symboliseren ze dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. In de periode van 22 tot en met 29 januari is het ‘Levenslicht’ op vier locaties in de gemeente te zien o.a. op 22 januari gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam en op 23 januari Huygensmuseum Hofwijck, Westeinde 2A.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Grote schaal met herdenkingsstenen

Lunchconcert kinderkoren in Koningkerk

?????????????

19 januari – Volgende week zondag (26 januari) wordt in de Voorburgse Koningkerk een lunchconcert verzorgd door de Academy of Vocal Arts (ACVA). De ACVA presenteert met het Haags Kinderkoor, het Kinderkoor ‘Musicanti’, het Vocaal Ensemble ‘Cantamare’ en de Koorklas D een programma voor kinder- en jeugdkoren o.l.v. Silvère en Daniëlle van Lieshout. Op het programma staan o.a. de  “Missa Brevis” van Benjamin Britten, “Chili con Carne” van Anders Edenroth, de suite “Emmanuel” van Vic Nees en andere componisten. De koren worden op 26 januari a.s. op piano en orgel begeleid door Marijke van Klaveren resp.  Francesca Ajossa. Het concert begint om 12 uur en de toegang is gratis.  www.muziekindekoningkerk.nl

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Lunchconcert kinderkoren in Koningkerk

Nieuw woongebied bij station Mariahoeve

16 januari – De gemeente en ontwikkelaar REB willen niet alleen nieuwbouw realiseren rond Appelgaarde 2-4 maar ook de omgeving van station Mariahoeve tot een aantrekkelijk woon- en kantoorgebied maken. Er moet nog van alles gebeuren, zoals het meekrijgen van omwonenden en de gemeenteraad, maar dat de herontwikkeling mooie kansen biedt is voor het college zonneklaar. Appelgaarde 2-4 Voorburg en stationsgebied Voorburgzijde-DH Mariahoeve‘We hebben immers een enorme behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen’, zegt wethouder Rouwendal. ‘Met een integrale herontwikkeling van het gebied kunnen er meerdere ambities worden gerealiseerd. De hoogspanningskabel gaat onder de grond. Er komen nieuwe woningen waaronder ook sociale woningbouw dichtbij OV en uitvalswegen met op geringe afstand het nieuwe Westfield Mall of the Netherlands. In de plannen is tevens ruimte voor kantoren en dienstverlening met ondergronds parkeren’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuw woongebied bij station Mariahoeve