Cricketderby VCC-HCC op sportpark Westvliet

20 juli – De cricketwedstrijd VCC Voorburg en HCC Den Haag is altijd speciaal voor beide teams. Het is een derby. Niet alleen is er een gezonde rivaliteit en een mooie historie van onderlinge clashes, beide clubs mogen zich gelukkig prijzen met een groot contingent jeugdige cricketers. VCC begon met fielden op het prachtige eigen veld op sportpark Westvliet. Kingma in actieDe bowlers Kingma (foto), De Leede en Qasim waren succesvol met elk twee wickets. De VCC-openers van de tweede helft De Grooth en Pieterse legden een redelijk fundament (43 runs in 10 over) maar de Hagenaars pakten de overwinning. VCC eindigde op 148 runs, HCC won met 87 runs.  De Voorburgers staan nu (verdienstelijk) vierde in de competitie.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Cricketderby VCC-HCC op sportpark Westvliet

Tuinbaas ‘Mooi Voorburg’ gidst parkbaas gemeente

mannetjes IMG_014818/19 juli – Er is nog veel eer te behalen aan het park Vreugd en Rust bij het Oosteinde, zo valt te concluderen in het onlangs uitgekomen en gelijknamige boek over de ‘gastvrije buitenplaats met een park van (landschapsarchitect) Zocher’. Het fraaie boek, uitgegeven door de Historische Vereniging Voorburg, kwam na een verzoek van de gemeente als eigenaresse van het park, om ‘deze buitenplaats en zijn bewoners te belichten’. Ook stichting ‘Mooi Voorburg’ haakte in en ontplooide initiatieven om enkele typische Zocher-kenmerken die verloren zijn gegaan in ere te herstellen.

joost met kaart IMG_0150De stichting ontpopt zich daarbij als enthousiast tuinbaas naast de gemeente als parkbaas. Zo’n tuinbaas was lange tijd terug een belangrijk man, hij gaf de parkbaas adviezen om het park nog mooier te maken. Op het prentje is daar een voorbeeld van te zien. De eigenaar wandelt naast zijn tuinbaas en hoort hoe het nog mooier kan. Zie in dit duo ook de stichting ‘Mooi Voorburg’  naast eigenaar gemeente. Bestuurslid Joost Heuvelink (foto) is niet alleen nauw betrokken bij de tentoonstelling Vreugd en Rust in Museum Swaensteyn (t/m 30 augustus) maar gidst ook wandelingen in het park met alle bijbehorende ‘onthullingen’. Zie mooivoorburg.nl.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Tuinbaas ‘Mooi Voorburg’ gidst parkbaas gemeente

Bakfiets als wapen tegen zwerfafval

17 juli  – Elektrische bakfietsen als een duurzame oplossing tegen zwerfafval bij vuilcontainers. De gemeente tekent ervoor. Er loopt al een proef met de fietsen en die lijkt vruchten af te werpen in Voorburg-Noord en Bovenveen. Inmiddels is een tweede bakfiets aangeschaft voor in de wijk Prinsenhof. De wethouders Nadine Stemerdink (rechts) en Astrid van Eekelen namen de bakfietsen symbolisch in gebruik door er een ritje mee te maken voordat ze worden bemenst door het leerbedrijf DSW voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf de bakfiets ruimen ze het zwerfafval op. bakfiets Image 16-07-20 at 13.15

Het gaat dan vooral om de rommel die naast een ondergrondse container is gezet en wat bijvoorbeeld weggewaaid is, omdat meeuwen zakken met etensresten hebben opengetrokken. Maar ook komen ze veel kartonnen dozen tegen of andere objecten die net niet in de container passen. In de bakfiets zit gereedschap om bijvoorbeeld grote dozen in kleine stukken te snijden. De DSW’er ruimt dan de boel op, veegt de ruimte rond de container schoon en neemt ook het zwerfvuil in de nabije omgeving van de container mee.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bakfiets als wapen tegen zwerfafval

Voor het eerst subsidie monumentale bomen

15 juli – Vanaf 1 september is het voor het eerst mogelijk subsidie te krijgen voor monumentale bomen. De gemeente zegt dat er daar 230 van zijn en op een bomenlijst komen. ‘Monumentale gebouwen en bomen dragen bij aan een groene duurzame woongemeente’, zegt wethouder Astrid van Eekelen. ‘Daarom vindt de gemeente het belangrijk deze in stand te houden en zo nodig op te knappen, zodat inwoners blijven genieten van de vele parken, buitenplaatsen en historische gevels. Ik ben blij dat eigenaren zorgdragen voor hun monumenten, ook als daar extra eisen aan gesteld worden. Subsidie gemeentelijke monumenten LVDaarom wil ik hen ondersteunen door het subsidiebedrag voor restauratie te verhogen tot een maximum van 7500 euro’. Voor het eerst wijst de gemeente kerken, ophaalbruggen en scholen als gemeentelijk monument aan. Van Eekelen: ‘We geven ook subsidie voor het verbeteren of verwijderen van reclame-uitingen in en om het Sluiscomplex in Leidschendam en de oude dorpskern van Voorburg. Het gaat om reclame-uitingen die niet passen in deze karakteristieke gebieden en voor velen een doorn in het oog zijn’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Voor het eerst subsidie monumentale bomen

Uitbreiding OV en nieuwe trams

HTM tramlijn 6 halte Leidschendam14 juli – De tramlijnen 2 en 6 alsmede de metrolijn D en buslijn 24 worden uitgebreid. Er komen meer lage perrons en de frequentie wordt verhoogd. Het heeft te maken met verdere invulling en uitbreiding van de metropoolregio Rotterdam, de functie van het woon-werkverkeer en de bereikbaarheid van het winkelgebied Mall of the Netherlands. Op termijn (2026) gaan reizigers nieuwe trams zien rijden op de huidige lijn 6. Qua comfort eigenlijk nu al nodig.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Uitbreiding OV en nieuwe trams

Ongenoegen over bouw bij gemeentegrens

13 juli – Er is ongenoegen in de gemeenteraad over de Haagse bouwplannen langs de gemeentegrens bij de Binckhorst en rond station Laan van NOI en Van Alphenstraat. De plannen hebben invloed op de leefbaarheid van de inwoners van tenminste drie Voorburgse wijken. GBLV-raadslid Monica Velu kwam met een motie die raadsbreed werd aangenomen en naar Haagse raadsleden gaat. ‘Er is gebrek aan overleg met Den Haag en we geven nu een signaal af’, zegt Velu. ‘Het is niet gebruikelijk een raad van een buurgemeente zo te benaderen, maar of het nu gaat over de lage Haagse parkeernorm, het bouwvolume, waterberging aan de Van Alphenstraat of de milieurapportage (MER), onze gemeente lijkt niet te bestaan’.noi IMG_0304

‘Den Haag lijkt te vergeten dat er aan de andere kant van hun stad ook nog mensen wonen. We zien graag dat onze inwoners actief betrokken worden bij de plannen en ook zij zich kunnen uitspreken. Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan is dat ook gebeurd. Het gaat om oplossingen voor de toename van verkeersbewegingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast met name in Voorburg-West met het oog op de ontwikkeling van de Binckhorst. Overleg en samenwerking zijn dan ook noodzakelijk. We leven niet op geïsoleerde eilandjes’, aldus Velu. Op de illustratie het beeld dat rond het station Laan van NOI ontstaat.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ongenoegen over bouw bij gemeentegrens

Kale vlakte klaar voor herontwikkeling

vlakte IMG_979311 juli – Gemeentewerf, opslagplaats en afvalstation Avalex zijn met de grond gelijk gemaakt en de ruim bemeten locatie ligt klaar voor herontwikkeling. En die is aanstaande. ‘Klein Plaspoelpolder verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningen voor verschillende doelgroepen’, zegt de gemeente. ‘Er komt een groen wandelpad langs de Vliet en de Oude Trambaan, een doorgaand fietspad vanaf de Cornelis Voorhoevelaan naar het Damcentrum en een groene looproute waarlangs bewoners naar de Vliet kunnen wandelen. Daartussenin ontstaan verschillende woningbouwlocaties’. Op maandag 13 juli organiseert de gemeente samen met diverse initiatiefnemers in het gebied een inloopbijeenkomst om u te informeren over de plannen in Klein Plaspoelpolder. Onderdeel is een plan van ontwikkelaar Borghese voor woningbouw op de plaats van het Damsigt kantoor hier op de achtergrond.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kale vlakte klaar voor herontwikkeling

Vrouwenogen als wapen tegen afvaldump

ogen DSC0185710 juli – Russische vrouwenogen als stil wapen tegen het dumpen van afval bij containers. Of we daarmee dit voortslepende probleem gaan oplossen moet de praktijk leren maar de plaatselijke afvalspecialist Ap de Heus (die deze foto maakte), heeft op voorhand zo zijn twijfels. De hardnekkigheid waarmee asociale bewoners illegaal vuil dumpen laten zich door deze vrouwenogen niet snel dwingen, is zijn gedachte. Maar het initiatief van de gemeente om het groene vrouwenoog als wapen in te zetten is in elk geval creatief en een poging tot oplossing van de ellende.

Mocht het nodig zijn om het experiment te versterken dan kunnen misschien aan deze ogen een mannenstem worden gekoppeld die schrikachtig spierballentaal uitslaat op het moment dat vuil niet in de container, maar ernaast wordt achter gelaten. En dan meteen door de stroom van de zonnecollector ook een flitsfoto maken van de dader. Degene die meent hiervoor de ideale stem denkt te hebben kan zich bij ons melden.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vrouwenogen als wapen tegen afvaldump

Oppositie torpedeert bouwplan Schakenbosch

8 juli – De gemeenteraad is gisteravond niet akkoord gegaan met de bouwplannen op Schakenbosch. Het amendement van GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks kon rekenen op 18 van de 35 raadszetels. Het wijzigingsvoorstel had tot doel om op Schakenbosch sociale woningbouw mogelijk te maken. Hoewel daar in de gemeente vraag naar is, wordt er nauwelijks sociale woningbouw in de gemeente gerealiseerd. ‘Daarnaast hadden de partijen grote bezwaren tegen de wijze waarop met de belangen van omwonenden is omgegaan’, zegt Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV. ‘Wij zijn altijd voor het zoveel mogelijk groen houden van Schakenbosch geweest. Met het plan van 325 woningen staat dat onder druk’.

Klazenga _DSC0695‘Er is ook gesproken over het uitvoeren van een milieu-onderzoek (MER) dat niet is gehonoreerd. Omwonenden zijn onvoldoende gehoord, terwijl het college de mond vol heeft van burgerparticipatie. We hebben nu een helder signaal afgegeven dat er ook ruimte moet zijn voor sociale woningbouw. Het college is nu aan zet om het amendement uit te voeren’, aldus Klazenga die een ‘atletisch’ advies heeft aan wethouder Rouwendal. ‘De spierballen die hij in de richting van de oppositie meende te moeten tonen, mag hij nu gaan gebruiken om te laten zien hoe groen wordt behouden en sociale woningbouw in de gemeente wordt gerealiseerd’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Oppositie torpedeert bouwplan Schakenbosch

Met een briefje gehoor vinden in kerk

7 juli – Sinds de coronacrisis zijn de Franse Kerk en Oude Kerk in het historische centrum dagelijks twee uur opengesteld. ‘De ene bezoeker wil die mooie kerk nu weleens van binnen zien, en de ander wil graag samen bidden’, zegt Bart Noort die sinds anderhalf jaar dominee is van de kerk in de gelijknamige Franse Kerkstraat. ‘Mensen staan vaak te wachten bij ijssalon Donna of voor de Albert Heijn en sommigen komen dan toch even kijken wat dat voor “bord” is, daar aan de overkant bij die Franse Kerk. Oude en Franse kerk open -3Een soort klaagmuur waar mensen op een briefje kunnen schrijven wat hen bezighoudt of waar ze een gebed voor willen. Dat laten ze achter in die muur en in de zondagdienst neem ik deze berichten mee in de gebeden.’ Dezelfde mogelijkheid biedt de Oude Kerk binnen met een groot houten kruis. De boodschappen variëren; zo schrijft een oma dat ze haar kleinzonen zo mist, en twee jonge mensen van verschillende religies vragen om ‘ruimte’ om toch samen te zijn. (Foto Chris Noordzij)

Openingstijden 

Oude Kerk ma t/m za, 11.00-13.00 uur en Franse Kerkwo t/m zo, 15.00-17.00 uur.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Met een briefje gehoor vinden in kerk

Bedreiging leefbaarheid na woningsplitsing

6 juli – Op voorstel van D66 zullen aanvragen voor het splitsen van woningen straks worden getoetst aan de leefbaarheid in een wijk. In de raadsvergadering van 7 juli wordt er beslist over een totaalverbod op woningsplitsing maar D66 vindt dat een goede balans gevonden moet worden in het woningaanbod en het woongenot. De protesten van omwonenden na de splitsing van een woning aan de Koningin Wilhelminalaan hebben dat nog eens geaccentueerd. D66 wil geen totaalverbod.

‘Aan de ene kant wil je wijken leefbaar houden, maar aan de andere kant wil je ook een gevarieerd woningaanbod en kansen voor iedereen op de woningmarkt, zeker in tijden van krapte’, vindt D66 commissielid Wouter Jorissen. Hij vreest dat door een verbod op het splitsen van woningen bepaalde doelgroepen worden uitgesloten op de woningmarkt, juist nu er een groeiend tekort is aan woningen in de regio. ‘De grootste bedreiging van woningsplitsing zit hem in de leefbaarheid, daar moeten we dus voor waken. Wethouder Rouwendal heeft toegezegd dat deze leefbaarheidstoets er zal komen. Tot deze toets er is, is het splitsen van woningen tijdelijk niet toegestaan.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bedreiging leefbaarheid na woningsplitsing

Mondkapjes als trendy kleding attribuut

5 juli – Nog even en het mond/neuskapje wordt een internationaal trendy kleding attribuut. Wie had dat een paar maanden geleden kunnen denken? Je hebt de kapjes al in alle kleuren en ontwerpen met wisselende teksten erop. soorten masks IMG_0193Ook in prijs verschillen ze, evenals de kwaliteit. Doorzichtige exemplaren zagen we ook al voorbij komen. Dat oogt wel prettig om ook de mondbewegingen tijdens het praten goed te kunnen volgen. masker rood IMG_0132En dan natuurlijk nog de wijze waarop de aandacht voor het dragen van mondkapjes gestalte heeft. Daartoe dienen zowel knalrode plastic figuren als een kapje onder een beugel waarbij de kin vrijvalt. Maar het blijven natuurlijk hinderlijke ondingen uit nood geboren. masker zwart IMG_0191

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Mondkapjes als trendy kleding attribuut

Aanslagen belastingen komen er weer aan

2 juli – De gemeente verstuurt met ingang van 1 juli weer aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Om inwoners en ondernemers de eerste maanden van de coronacrisis te ondersteunen, stuurde de gemeente tussen 16 maart en 1 juli geen gemeentelijke belastingaanslagen en aanmaningen uit. Inwoners en ondernemers die nog geen aanslag hebben ontvangen, krijgen die de komen de twee weken. Het gaat om aanslagen OZB, afvalstoffen- en rioolheffing en hondenbelasting. Ook worden weer aanslagen opgelegd voor marktgelden en toeristenbelasting. Nu de effecten van de coronacrisis meer bekend zijn, hebben mensen een beter beeld van de eigen financiële situatie. Door de aanslagen nu weer te gaan versturen, is er nog voldoende tijd om dit jaar in drie termijnen te betalen (als ze pas in het najaar worden verzonden, vervalt het naar twee termijnen).

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Aanslagen belastingen komen er weer aan