Toekomst Huygensfestival Voorburg hoogst onzeker

Huygensfestival IMG_291110 september – Met een indrukwekkend optreden van de operagroep The Cast in de Oude Kerk sloot het driedaagse Huygensfestival zondagmiddag zijn elfde editie af met circa 25 presentaties op zes locaties in en rond de Herenstraat. Vooralsnog is het onduidelijk of en in welke vorm dit festival volgend jaar voor een twaalfde keer in Voorburg georganiseerd wordt. Er ontbreken financiële middelen en mankracht om de kwaliteit ervan te kunnen blijven waarborgen. De gemeente heeft er kennelijk geen geld meer voor over en belangrijke bijdragen van sponsors zijn niet gegarandeerd.

zangeres IMG_2974Zo kom je in een schrijnende situatie terecht waarin echt gesjacherd moet worden om een cultureel festival van dit grote formaat overeind te houden. Het had zelfs weinig gescheeld of dit Huygensfestival had moeten worden afgeblazen wegens gebrek aan middelen. Dat wilde de gemeente zich niet permitteren en kwam te elfder ure alsnog moeizaam over de brug. De organisatie vertikt het echter om onder deze druk de toekomst in te gaan.

Tilly afscheid IMG_3042Zondagmiddag werd bekend gemaakt dat voorzitter Tilly Zwartepoorte, na een intensive betrokkenheid van vele jaren, die functie neerlegt. Het is mooi geweest. Zij werd naar voren geroepen en kreeg een groot applaus. Dat gebeurde na een weergaloos optreden van The Cast, een Duitse groep van professionele operazangers die de aanwezigen op speelse wijze in grote vervoering brachten.

Frank en Tlly IMG_3070Het was tegelijkertijd beschamend om te constateren dat deze fraaie afsluiting van het Huygensfestival door niemand van de gemeente werd bijgewoond. Geen burgemeester, geen wethouders en geen raadsleden. ‘Schitteren door afwezigheid’, heet dat. Geen tijd of uit de buurt blijven zullen misschien gedacht hebben, waarmee zij tevens stilzwijgend aangeven dat de gemeente in een schandelijke staat van culturele ontbinding verkeert. Aanwezig was wel oud-wethouder Frank Rozenberg die het Huygensfestival steeds goed gezind is geweest. Als campagneleider van de GBLV benadrukte hij desgevraagd dat zijn partij zeker met een cultureel programma zal komen en dat hierover in de aanloop naar de verkiezingen geen onduidelijkheid zal bestaan. Na de sluiting van het festival werd in café Het Torentje uitvoerig van gedachten gewisseld.  the cast2 FAAE7B9903624F85B8EDE3C68B29DDA4

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Toekomst Huygensfestival Voorburg hoogst onzeker

Gesloten Raadzaal valt niet onder Open Monumentendag

Monumentendag IMG_27868 september – Of we het morgen droog houden valt nog te bezien maar de jaarlijkse Open Monumentendag kondigt zich breeduit aan, zoals hier in de Herenstraat. Het thema is Boeren, Burgers en Buitenlui. In het Krantje staan gedetailleerde overzichten van alle activiteiten die betrokken stichtingen, verenigingen, platforms, comités en gemeente op het programma hebben gezet. Eens per jaar altijd de moeite waard maar dan graag zonder de moeilijke beveiligingsman in een morsig pak die verbaasde bezoekers aan Huize Swaensteyn streng verbood om een kijkje te nemen in de raadzaal. Open Monumentendag was hier gesloten.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gesloten Raadzaal valt niet onder Open Monumentendag

Paaltje staat transport damwand-installatie in de weg

transport 1 IMG_28767 september – Het was vanochtend passen en meten in het Oude Dorp, op de hoek van de Herenstraat en Raadhuisstraat. Daar kon een reusachtige oplegger de hoek niet om ondanks de indrukwekkende reeks beweegbare achterwielen die gewend zijn aan extreem millimeterwerk. De vracht was een installatie om damwanden te kunnen slaan voor de nieuwbouw van Rustoord. oplegger 2 IMG_2884Met staalplaten waren de stoepen al goed afgeschermd maar het transport liep net vast op een paaltje dat met een shovel uit de grond werd getrokken. Dat gaf de nodige ruimte en de bestelling kon door. Het met beleid uitgevoerde staaltje van stuurmanskunst trok veel bekijks. De logistieke operatie was in circa 20 minuten gefikst. De grond van Rustoord is klaar voor bebouwing, maar eerst de damwanden de grond op aanwijzing van de landmeters voor wie het eveneens eerst millimeteren is. Voor de bewoners hier is het een kijkproject van anderhalf jaar. oplegger 3 IMG_2891

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Paaltje staat transport damwand-installatie in de weg

In Madrid koffers naar Voorburg weer gepakt….

sinterklaas IMG_28536 september – Het is eigenlijk nog te vroeg om er al aan te denken maar we worden er toch even aan herinnerd dat Sint en Zwarte Piet hun koffers aan het pakken zijn. De schappen van de supermarkt in Voorburg liggen weer vol met onvermijdelijk strooigoed. Nog een kleine drie maanden te gaan. Maar a.u.b. eerst nog volop genieten van nazomerse temperaturen in een voorzichtig opkomende herfst. Het valt wel mee met dat ‘Voor wie niet kan wachten’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor In Madrid koffers naar Voorburg weer gepakt….

Uniek gedenkboek sieraad op Monumentendag

5 september – De Voorburgse historicus Kees van der Leer geeft op bijzondere wijze invulling aan de komende Open Monumentendag, 9 september. Hij verzorgt een niet te missen expositie in de Martinuskerk aan het Oosteinde rond een heel bijzonder gedenkboek uit de historie van Voorburg dat hij in handen kreeg. Van der Leer kon zijn geluk niet op toen hij zag dat het om een uniek memorieboek uit 1908 ging. Het was een prominent geschenk van de Voorburgse bevolking aan burgemeester Tuyl van Serooskerken bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Een sieraad zowel van buiten als van binnen. wapenVoorburginkoperbeslag Foto Ronald Meekel

In het fraaie koperbeslag van het album is het heraldische wapen van Voorburg verwerkt. Het boek bevat ook 16 haarscherpe foto’s van markante plekken in Voorburg en van ‘nuttige instellingen en werken’ die dankzij de burgemeester tot stand waren gekomen zoals de watertoren aan het Westeinde. Het dankwoord aan de jubilerende burgemeester werd geschreven door mgr. Van Stee, pastoor van de Martinuskerk en o.a. de oprichter van voetbalclub Wilhelmus. De begeleidende foto is gemaakt door Ronald Meekel.

Op de expositie worden tevens diverse prenten getoond met spraakmakende personen uit de Voorburg-collectie van Gerard Duijvestein. Om 11.30 en om 15.00 uur zal Kees van der Leer in de Martinuskerk een kort verhaal vertellen over het gedenkboek en over bijzondere personen rond de Martinuskerk, onder wie een boerendochter uit het Oosteinde die van een schunnig liedje dat zij als straatzangeres zong een vroom kerstliedje maakte dat wereldberoemd werd.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Uniek gedenkboek sieraad op Monumentendag

‘Financieel wanbeleid bij DSW’

5 september – De Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) komt in de begroting voor 2017 onverwacht ongeveer 1,8 miljoen tekort. Wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) meldt dit aan de gemeenteraad. D66 spreekt van ‘financieel wanbeleid dat een gevaar voor de re-integratie en arbeidsparticipatie van een kwetsbare groep’. Omdat Leidschendam-Voorburg met twee andere gemeenten eigenaar is van de DSW is het tekort waarvoor de gemeente aan de lat staat, ongeveer 400.000 euro, twee ton meer dan verwacht. Ondanks verbeteracties die de nieuwe directeur in gang heeft gezet heeft D66 gevraagd of het niet nodig is dat de DSW onder toezicht wordt gesteld. Daar is vooralsnog van afgezien.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Financieel wanbeleid bij DSW’

VVD opent meldpunt voor klachten afval

4 september – Vanaf deze maand wordt het afval nog maar één keer in de twee weken opgehaald, terwijl de afvalstoffenheffing onveranderd hoog blijft. Het GFT-afval wordt nog maar één keer per maand opgehaald. De VVD zegt dat de gemeente vol staat met niet opgehaalde containers. ‘Bij bewoners heerst verwarring’, zegt fractievoorzitter Astrid van Eekelen. ‘De kliko’s zijn vol, maar de vuilniswagen komt pas over een week. Ondergrondse containers zijn nog niet per wijk ingepast. Blijkbaar zijn de gemeente en Avalex tekortgeschoten in de communicatie. Halve service voor hetzelfde geld. Dit moet echt anders’.

De VVD heeft nu een meldpunt geopend over het nieuwe afvalbeleid want ‘het nieuwe beleid zorgt voor veel problemen. Wij pleiten ervoor dat het afval gewoon weer 1 keer per week wordt opgehaald. Alle klachten worden via afval@thuisinleidschendamvoorburg.nl verzameld en aan het college aangeboden’.

Van Eekelen: ‘Heeft ook u een volle container die niet opgehaald wordt, wordt er in uw straat afval gedumpt omdat Avalex niet langskomt of heeft u andere klachten of suggesties met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid? Meldt dit dan’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor VVD opent meldpunt voor klachten afval

Externe krachten gemeente geheim of niet?

4 september – De gemeente zegt niet in staat te zijn om voor 3 oktober een goed overzicht te geven van de in 2016 en 2017 voor ettelijke miljoenen gedane betalingen aan inhuur van externe krachten. Raadslid Philippine Hohage wilde eind juli al tot in detail weten waarom er door het College van B&W zoveel budgetten worden overschreden en vroeg vorige week nogmaals om een snel antwoord. ‘Het is een van de belangrijkste taken van raadsleden om te controleren of het gemeenschapsgeld goed wordt besteed’, zegt Hohage.

‘Als er door een raadslid gevraagd wordt naar de specificaties, staat het College op zijn achterste benen. Dan komt het College, na de zoveelste maal vragen naar de precieze bedragen van de externe inhuur met het ‘ argument’ dat ze daarvoor 2 dagen inhuur van externen nodig hebben’.

Raadsleden horen nu via de griffie dat bij de beantwoording van de vragen ‘zowel privacy aspecten als aspecten van geheimhouding spelen en dat gezien de aard van de vragen we niet in staat zijn om deze binnen 3 werkdagen te beantwoorden’. Afgelopen weken is met eigen ambtenaren voorbereidend werk gedaan voor o.a. de inventarisatie van alle contracten en opdrachtomschrijvingen. Terechte twijfels of de gemeente de zaak nu op orde heeft of niet?

De beantwoording van de vragen zal via het college lopen. ‘Dit omdat een deel van de vragen mogelijk impact heeft op de privacy rechten van burgers en/of op bedrijfsbelangen van derden’, schrijft de Griffie. ‘Dit houdt in dat persoonsgegevens geanonimiseerd moeten worden en informatie die mogelijk impact heeft op bedrijfsbelangen van derden, onder geheimhouding moet worden verstrekt’. Zo kan raadslid Hohage fluiten naar wat ze precies wil weten. Welke ZZP’er of welk bedrijf deed als externe hulp precies voor welk bedrag aan gemeenschapsgeld?

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Externe krachten gemeente geheim of niet?

Schouderklop voor het team achter het prieel

Prieel 3 Image 02-09-17 at 20.462 september – Dit zijn de mannen achter het herstel van het vriendelijke prieeltje in de tuin van de Martinuskerk aan het Oosteinde. Nu het Prieel Byvliet sinds kort – na vele jaren van teloorgang – weer glorieus pronkt en prijkt aan de oever van de Vliet werd een moment gekozen om de ploeg nijvere vrijwilligers van een onderlinge schouderklop te voorzien. Vele handen maakten licht werk is ook bij deze activiteit weer gebleken. Met dank aan (v.l.n.r.) Adrie Janssen, Joop van Heesewijk, Henk Huitema, Hans Lardon, Ekke Rietema, Karel Gosseling, Ton Bruins, Oscar de Man. De foto werd gemaakt door Ruben de Man.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Schouderklop voor het team achter het prieel

Erewacht staat klaar voor begrafenisstoet

begrafenis 1 IMG_25631 september – Nu de Van Schagenstraat dicht is voor autoverkeer moet elke begrafenisstoet voortaan omrijden via de Raadhuisstraat en de Vlietstraat om de Oude Kerk te bereiken. Een beetje onprettig kruip door sluip door. Ter compensatie daarvan wachten dragers de stoet nu op in de Herenstraat om de begrafenisauto’s vervolgens eervol naar de kerk te escorteren. begrafenis 2 IMG_2568

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Erewacht staat klaar voor begrafenisstoet

Nazomer en herfst vechten om voorrang

kind in water 2 IMG_117631 augustus – De laatste dag van de zomermaand met morgen de eerste dag van de meteorologische herfst met als voorbode de stortbuien van gisteren. Wordt dat ook afscheid van zomers weer en einde van het vaarseizoen met een van de kinderen voortgetrokken vanuit de sloep? Allerminst, zo te zien op de Vliet. Feit is dat er records zijn gebroken met hoge temperaturen in september en oktober. Doorgaan dus met genieten op het water, zolang het kan. Het water wordt wel wat kouder, maar wat deert dat? Nazomer en herfst vechten om voorrang.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nazomer en herfst vechten om voorrang

Scooteroverlast Herenstraat rijp voor een motie

Rosbenders IMG_624430 augustus – ‘Ons geduld raakt op’, zegt fractievoorzitter Walter Rosbenders (GBLV). ‘De berichten over overlast van scooters en fietsers in de Herenstraat blijven aanhouden. Wij hebben een paar maanden geleden al gepleit voor een vaste handhaver die optreedt tegen scooterbestuurders en fietsers die het voetgangersgebied onveilig maken. Volgens de burgemeester viel het allemaal wel mee en was een vaste handhaver niet nodig. De handhaving moet juist opgevoerd worden want de extra handhavingsacties die de burgemeester had toegezegd, hebben onvoldoende effect’, aldus Rosbenders.Herenstraat scooter IMG_6189

‘Als je een uurtje in de Herenstraat staat weet je niet wat je overkomt. Scooters crossen voorbij, fietsers die te gast zijn in het voetgangersgebied gebruiken de Herenstraat als een Velostrada en dan zijn er nog automobilisten die nog nooit van een inrijverbod of voetgangersgebied hebben gehoord’, zegt de GBLV-voorman. Als de antwoorden niet het vertrouwen geven dat de handhaving structureel wordt verbeterd dan sluit de fractie het indienen van een motie hierover in de eerstvolgende raadsvergadering niet uit.Herenstraat bakfiets DSC_0038

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Scooteroverlast Herenstraat rijp voor een motie

Screening bezoek polikliniek op soort bacteriën

Antoniushove DSC_088430 augustus – Bezoekers van de polikliniek in het HMC (o.a. Antoniushove) worden gescreend op BRMO* en MRSA, ongevoelige bacteriën die zich makkelijk laten verspreiden. Voor hun bezoek moeten patiënten zeven vragen beantwoorden waardoor het ziekenhuis ‘een inschatting kan maken of de bezoeker een verhoogd risico op besmetting heeft’.

De vragen hebben betrekking op een behandeling in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling in de laatste twee maanden, het contact hebben gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens of vleeskuikens, minder dan twee maanden geleden in een instelling voor asielzoekers of de laatste vier weken in het Midden-Oosten te zijn geweest.

*BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-organisme. MRSA is een voorbeeld van zo’n bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) die infecties kan veroorzaken bij mensen met een verminderde weerstand.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Screening bezoek polikliniek op soort bacteriën