Met de hakken over de sloot ‘samen aan zet’

9 juni – Even terug naar afgelopen dinsdag, naar het wisselen van de wacht in de gemeenteraad, het aantreden van de nieuw gesmede coalitie VVD, CDA, PvdA en CU/SGP uiteindelijk goed voor 18 van de 35 raadszetels. Met de hakken over de sloot dus, maar hoe dan ook eentje meer en dat heet meerderheid. Er was die avond belangstelling te over, een volle publieke tribune, een dik bezette ambtenarenloge, bijgeplaatste stoeltjes aan de zijkanten en circa 20 bezoekers die het met een staanplaats moesten doen. Onder hen een politieagent die een oogje in het zeil hield want je weet maar nooit hoe beladen vergaderingen verlopen.

Beladen ook vanwege de veel besproken coalitievorming onder regie van de VVD (in)formateur De Bruijn en een onverwachte overstap van Nadine Stemerdink met instemming van haar PvdA bestuur. Daar werd woedend op gereageerd met name door de mensen van Gemeentebelangen, maar ook die van D66 en GroenLinks samen met de PvdA goed voor de hechte coalitie van 2014-2018. Laten we dan ook samen verder gaan, was de afspraak kort na de verkiezingen. Dat ‘verbond’ leek stand te houden totdat achter de schermen duidelijk werd dat er zonder PvdA geen meerderheid behaald zou kunnen worden. Met een wethouderspost in het vooruitzicht koos de PvdA toch voor de nieuwe coalitie en niet voor de voormalige bondgenoten.

Beoogd VVD-wethouder Astrid van Eekelen lichtte het coalitieprogramma 2018-2022 in vogelvlucht toe. Zij sprak van een goede sfeer bij het samenstellen ervan, dat het een ambitieus akkoord op hoofdlijnen is, dat een deelakkoord met de oppositie niet gelukt was en dat sprake zal zijn van een brede discussie over tal van onderwerpen. ‘Iedereen krijgt de kans om mee te doen’, was haar belofte en ‘laten we behouden wat goed is’. Van Eekelen noemde daarbij o.a. de GBLV-cultuurprijs en de ‘hekken en hagen’ die de Sluiskant in Leidschendam bedreigen.

Oud-wethouder Bianca Bremer (GBLV) die haar baan kwijt is en nu als raadslid verder gaat zei te concluderen dat ‘90% van het beleid wordt voortgezet’. Zij miste o.a. de plannen rond Museum Swaensteyn in het geheel en vroeg zich af waarom de portefeuille Financiën niet bij het CDA kwam maar bij Jan Willem Rouwendal (CU/SGP). ‘De kleinste partij heeft de zwaarste portefeuille en de grootste partij de lichtste’, stelde zij. Dat Bremer (en daarmee haar hele fractie) zich door de PvdA bedrogen hekelde die partij en met door de opstelling van Nadine Stemerdink in wie zij het vertrouwen opzegde.

Het was oud-wethouder Lia de Ridder (D66) opgevallen dat onderwerpen als Jeugd en Eneco-aandelen onbenoemd zijn gebleven maar vooral ‘dat er wordt voortgeborduurd op het werk van de vorige coalitie’. De Ridder zei niet te zitten wachten op nieuwe onderzoeken (Damcentrum) en pilots. ‘We hebben er bovendien een hard hoofd in dat het afvalbeleid getemporiseerd wordt. Deze coalitie gaat keuzes uit de weg’. En dat iemand zoals Rouwendal misschien gezien kan worden als een goed rentmeester wil nog niet zeggen dat hier de ideale wethouder van financiën zit, legde De Ridder uit. Zij gaf hem een zakrekenmachientje cadeau.

Voor Jeroen van Rossum (GrLinks) was het evenmin een feestdag. Ook hij had geen goed woord over voor wat Voorburg te wachten staat. ‘Dit akkoord is ongedekt (brug over de Vliet) en kleurloos. De leegte ervan is verhullend, daadkracht ontbreekt en de urgentie ontgaat mij compleet. Ambitieus? Dat is het op de winkel passen niet. Zo kan ik het ook. We moeten afwachten wat het wordt. Zo, mijn ergste frustratie is eruit’. Daar kon om gelachen worden.

De fracties van VVD, CDA, PvdA en CH/SGP leken zich bewust van de marginale meerderheid en reageerden niet of uiterst ingetogen op alle kritiek. In plaats daarvan was het  ‘laten we samenwerken’, ‘we bieden een uitgestoken hand’, ‘we nemen de handschoen op’, ‘we kunnen het niet alleen’ en ‘Samen aan zet’. Voor de SGP’er Rouwendal kan niet geoogst worden zonder eerst te zaaien. En dat hoeft niet altijd bij voorbaat succesvol te zijn. Hij citeerde Bijbelvast uit Predikers 11 waarin Koning Salomo ergens over moet oordelen. ‘Hoewel het een sprong in het diepe blijft vertrouw ik op de goede afloop’. Dit optimisme met een glimlach deed de spanning in de raadzaal enigszins afnemen. Na schriftelijke stemming werden de wethouders met 35 stemmen voor benoemd. Alleen Nadine Stemerdink kreeg er 15 tegen met 2 blanco.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Met de hakken over de sloot ‘samen aan zet’

3 KM zone in Kerkstraat

Kerkstraat IMG_74408 juni – Ondernemers in de Kerkstraat hebben het heft in eigen hand genomen door brommers te weren. Op een bord midden op straat maken zij duidelijk dat het hier een promenade betreft en geen knetter-circuit. De bezoekers van horecabedrijven kunnen er alleen maar blij mee zijn want zo kun je buiten een drankje en hapje doen zonder de herrie die brommers weten te produceren. En dan ook nog eens in een voetgangersgebied.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor 3 KM zone in Kerkstraat

Spannend ‘prokkelen’ tussen de ambtenaren

7 juniJanco, Jozef, Mark en Peter, inwoners van deze gemeente met een verstandelijke beperking, gaan vandaag niet naar de sociale werkplaats om rijwielen te repareren maar aan de slag bij de gemeente. Ze lopen een dagje stage en hebben een ‘prikkelende ontmoeting (een prokkel) met medewerkers van de gemeente’.

Mark en Peter lopen mee bij het Document Productie Centrum. Daar krijgen ze een kijkje in de keuken van het vormgeven van gemeentelijke folders, het drukken en kopiëren van brieven en het scannen van rapporten. Mark: “Het is een spannende dag, maar wel erg leuk om iets nieuws te leren en nieuwe mensen te ontmoeten.” Prokkel

Janco en Jozef lopen mee in het bedrijfsrestaurant. Het restaurant is gezond, groen en sociaal. Dat betekent dat er vooral gezond eten wordt klaargemaakt en verkocht, dat er veel wordt gewerkt met lokale producten en dat er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Janco en Jozef smeren vandaag de broodjes gezond en helpen in de keuken. Een dagje tussen de ambtenaren. Dat is nog eens prokkelen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Spannend ‘prokkelen’ tussen de ambtenaren

Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Wethouders IMG_73715 juni – De fracties van de VVD, CDA, PvdA en CU-SGP hebben tijdens de vergadering van de gemeenteraad het nieuwe coalitie-akkoord ‘Samen aan zet’ gepresenteerd. Daarna heeft de raad na schriftelijke stemming de nieuwe wethouders geïnstalleerd hier op de foto; Astrid van Eekelen (VVD), Juliette Bouw (CDA), Nadine Stemerdink (PvdA) en Jan-Willem Rouwendal (CU-SGP). De gemeenteraad nam afscheid van de wethouders Floor Kist, Lia de Ridder en Bianca Bremer. Een welkom was er voor vier nieuwe raadsleden Arnold Brans (VVD), Stijn Strous (CDA), Delroy Blokland (PvdA) en Kees Verschoor (CU-SGP). De fractie van CU-SGP heeft tevens een nieuwe fractievertegenwoordiger: Hans Mulder.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwe wethouders geïnstalleerd

‘Groei en bloei Voorburg dankzij gemeentegids’

5 juni‘Voorburg kennen is Voorburg liefhebben’, schreef de vooroorlogse burgemeester jonkheer Carel Willem Stern in zijn voorwoord bij het uitkomen van de eerste ‘Gids voor Voorburg’ in 1938. Je hoeft niet meteen historicus te zijn om met belangstelling in die licht vergeelde gids te bladeren en te zien hoe het Voorburg van 80 jaar geleden onder de aandacht gebracht werd. gids 1938 IMG_7348De komende tijd laat Voorburg Insite u meebladeren in deze gids die volgens de oud-burgemeester ‘mag bijdragen tot de bevordering van de groei en bloei van onze gemeente’. Jonkheer Stern was burgemeester van 1917 tot 1939 en daarmee de langst zittende eerste burger ooit.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Groei en bloei Voorburg dankzij gemeentegids’

De laatste tegel in dit deel Mgr Van Steelaan

Mgr v Steelaan IMG_73354 juni – ‘Zo, deze klus is ook weer geklaard’. De stratenmaker had nog precies een tegel te gaan op het voetpad in dit deel van de Mgr Van Steelaan om het werk als opgeleverd te beschouwen. Bewoners aan deze kant van de laan zijn er blij mee want het werk leek niet op te houden. Maanden lang ging het stapsgewijs. Eerst de bomenkap, gevolgd door rioolvernieuwing, een nieuw trottoir, een flitsend fietspad, aangepaste parkeerplaatsen en nieuwe bomen in nog aan te kleden perkjes. Nu nog de hele overkant waar vergelijkbaar werk is begonnen. Niet alleen de bewoners vinden het geleverd werk mooi maar zeker ook de gebruikers van het fietspad. Strak asfalt in plaats van tegels die nogal eens losraken en een gevaar opleveren, zo bleek vorige week nog eens op de Laan van Nieuw Oosteinde waar een vrouw met haar scooter ten val kwam.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor De laatste tegel in dit deel Mgr Van Steelaan

‘Gemeente slibt dicht, geen taboes bij aanpak’

2/3 juni – De nieuwe coalitie is er klaar voor. Dinsdag wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met het college-programma ‘Samen aan Zet’. Er zijn minimaal 18 voorstemmers en maximaal 17 tegenstemmers; de feitelijke getalsverhouding tussen coalitie en oppositie. In het programma 2018-2022 is er vooral aandacht voor de twee grote vraagstukken uit de verkiezingscampagne: de afvalproblematiek en de extra oeververbinding over de Vliet.

Het nieuwe college kiest ervoor terug te gaan naar het wekelijks ophalen van afval bij de laagbouw. Met het thema Avalex/Afval scoorde de VVD goed bij de verkiezingen. ‘Voor de bereikbaarheid van de gemeente gaat  het college zonder taboes in kaart brengen wat daar voor nodig is.’, zegt CDA kandidaat-wethouder Juliette Bouw. ‘We zien dat onze gemeente dichtslibt. De geluiden vanuit het Damcentrum zijn helder. Een extra oeververbinding behoort tot de mogelijkheden’. Daarbij wordt de opening van Mall of the Netherlands in 2020 genoemd. Velen vrezen dat de komst van meer dan een miljoen bezoekers per maand chaotische taferelen in het verkeer gaat opleveren.

De VVD noemt het ‘een stevig akkoord’ dat gesloten is. ‘Veel typische VVD-punten krijgen de komende jaren een vaste plek in het beleid van de gemeente’, zegt de partij waarvan raadslid Louise Kortman fractievoorzitter nu Astrid van Eekelen terugkeert als wethouder. Enkele van de punten, voor zover nog niet genoemd, zijn dat de OZB niet omhoog gaat, het parkeren gratis blijft, een nieuwe Vlietbrug daagt, startende ondernemers vrijstelling krijgen van OZB en investeren in veiligheid o.a door de aanpak van woninginbraken en babbeltrucs. Kortman: ‘De tijd van campagne en onderhandelen ligt nu achter ons. Nu gaan we het samen met CDA, PvdA en CU-SGP Gewoon doen!’  

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Gemeente slibt dicht, geen taboes bij aanpak’

Kandidaat-wethouders en hun portefeuilles

Kandidaat wethouders1 juni – Tijdens de raadsvergadering van 5 juni draagt de nieuwe coalitie vier wethouders voor in het college van B&W. De kandidaten zijn v.l.n.r. op de foto van Buro JP: Astrid van Eekelen (VVD), Jan-Willem Rouwendal (CU-SGP), Juliette Bouw (CDA) en Nadine Stemerdink (PvdA). Vanochtend werden in de tuin van Hofwijck ook hun taken bekend gemaakt. De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Klaas Tigelaar, burgemeester
–          Openbare orde en veiligheid
–          Integrale handhaving
–          Communicatie
–          Bestuurlijke en juridische zaken
–          Privacy
–          Informatieveiligheid
–          Metropoolregio
–          Strategische visie
–          Stedenbanden

Astrid van Eekelen (VVD) 1e locoburgemeester
–          Economie (inclusief aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)
–          Verkeer en vervoer
–          Milieu en duurzaamheid (inclusief Avalex)
–          Kunst en cultuur
–          Recreatie en toerisme
–          Huygenskwartier
–          RO projecten: Vlietvoorde, CBS, KPP, Stompwijk

Juliette Bouw (CDA) 2e locoburgemeester
–          Zorg
–          Welzijn
–          Wonen
–          Jeugdhulp
–          Onderwijs (inclusief huisvesting)
–          Masterplan Damcentrum

Nadine Stemerdink (pvdA) 3e locoburgemeester
–          Werk en inkomen (inclusief DSW)
–          Sport
–          Openbare ruimte
–          Dienstverlenig (inclusief Moderne Overheid)
–          P&O (inclusief Opgavegericht werken)
–          Water en groen
–          Minderhedenbeleid
–          Project Leidsenhage
–          Project Dijsselbloem

Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) 4e locoburgemeester
–          Financiën
–          Grondzaken en vastgoed
–          RO overig
–           Omgevingswet
–          Wijkgericht werken en buurtcentra
–          Coördinatie sociaal domein
–          Wmo
–          Jongerenwerk (inclusief Scouting).

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kandidaat-wethouders en hun portefeuilles

Zomerfestival kondigt zich reeds aan

Zomerfestival 2017-08-26 CZF Julianabaan # 10131 mei – Het duurt nog even maar de organisatie kondigt reeds de 19e editie aan van het zomerfestival waarmee tevens het culturele seizoen geopend wordt. Het festival vindt plaats op zaterdag 25 augustus in winkelcentrum de Julianabaan. Alle Voorburgse en Leidschendamse culturele, creatieve en sportverenigingen worden uitgenodigd om zich dan te presenteren op een grote informatiemarkt. Ook kan men zich opgeven voor kunstzinnige en muzikale optredens. Voor verenigingen is dit de kans op nieuwe leden, terwijl de festivalgangers kunnen ontdekken hoeveel onze gemeente te bieden heeft op cultureel- en sportief terrein.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zomerfestival kondigt zich reeds aan

Eerherstel begraafplaats plan jubilerend ‘Mooi Voorburg’

29 mei – Aan de Parkweg tussen de Einddorpstraat en de bocht ter hoogte van de Wielemakersslop, ligt sinds 1875 de Algemene Begraafplaats. Het is inmiddels een Rijksmonument en zo midden in Voorburg van historische betekenis. Dankzij het voorlaatste gemeentebestuur kreeg de begraafplaats een grote opknapbeurt waaronder ook het gebouw als toegangspoort naar de dodenakker. Hek parkweg oud DSC_1350

Veel verder terug in de tijd was de begraafplaats omgeven door een hekwerk onderbroken door gemetselde pilasters. Dat hekwerk verdween toen de Parkweg zo’n 70 jaar geleden verbreed werd en ruimte werd gegeven aan een breed voetpad. Het hekwerk is echter nooit terug geplaatst, tot 2013 toen een eerste deel van de omheining opnieuw werd gebouwd. Daar wordt nu verdere invulling aan gegeven door een initiatief van ‘Mooi Voorburg’ die in 2019 zestig jaar (!) bestaat. Dat belooft een markante verjaardag te worden zeker met het inmiddels in gang gezette plan om het aanzien van de begraafplaats in alle ere te herstellen. Hek parkweg nieuw DSC_1354

Niet alleen met het doortrekken van het hekwerk tot aan de Einddorpstraat maar ook door het aanlichten van het poortgebouw dat dan ook in de donkere uren fraai tot zijn recht komt.Het realiseren van het plan kost circa 90.000 euro, waarvan de helft door de gemeente en ‘Mooi Voorburg’ wordt bekostigd. Het resterende bedrag wil de stichting bijeen brengen door particuliere crowdfunding en sponsoring. Het bestuur roept inwoners op de fondsenwerving met een donatie te ondersteunen en daarmee het jubileumproject mede mogelijk te maken. Een mooi initiatief op een goed moment. Zie voor meer info de website mooivoorburg.nl.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Eerherstel begraafplaats plan jubilerend ‘Mooi Voorburg’

Coalitie-akkoord wordt ‘Samen aan zet’

28 mei – Het akkoord van de nieuwe coalitie (VVD – CDA – PvdA –  CU/SGP) – samen met dank aan de ‘overgelopen’ PvdA net goed voor 18 van de 35 raadzetels – wordt vrijdag in hoofdlijnen gepresenteerd. Ook de namen van de wethouders en bijbehorende portefeuilles worden bekend gemaakt. Plaats van handeling is Hofwijck. De oppositie (GBLV – D66 – GrLinks) heeft 17 raadzetels en is klaar om los te branden want het zit de drie partijen pijnlijk dwars hoe de nieuwe coalitie vorm kreeg. Een onderwerp dat vermoedelijk nog lang zal naijlen. Het akkoord gaat ‘Samen aan zet’ heten. De diepere betekenis ervan laat zich hier nog duiden.

Heel origineel is die titel overigens niet. Veel gemeenten gingen reeds voor met ‘Samen aan zet’. Zo zegt het CDA Hellendoorn: ‘In het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’  is door de partijen aangegeven welke thema’s hen voor de komende vier jaar na aan het hart liggen. Het is een document op hoofdlijnen, zonder invulling van details, omdat de coalitie beseft dat inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen heel goed zelf weten wat ze willen.

De coalitie (2 CDA wethouders red.) is van mening dat de politiek daar ruimte aan moet geven, vandaar de titel van het akkoord ‘Samen aan zet’, want de samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid van politiek, bestuur en samenleving. Bestuur en ambtenaren hebben niet op alle ingewikkelde vragen een pasklaar antwoord en de samenleving heeft daar ook steeds minder behoefte aan. Veel zinvoller is het om met elkaar in gesprek te gaan, om als politiek te luisteren naar wat mensen en organisaties beweegt, om vervolgens te werken aan concrete en gedragen oplossingen’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Coalitie-akkoord wordt ‘Samen aan zet’

Samenloop voor Hoop

26 mei – ‘Loop mee en sta stil’. Dat deden circa 500 mensen die zich hadden zich aangemeld voor de Samenloop voor Hoop met een start en finish in park Vreugd en Rust. Al lopend stil staan bij de ziekte die zich in allerlei vormen aandient en waarvoor KWF kankerbestrijding zich sterk maakt. Op shirts van veel deelnemers stond de tekst Beleven Meeleven Doorleven. Die hoop mag niet verloren gaan. (Foto Ap de Heus).loop evenement IMG_3124

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Samenloop voor Hoop

Partijen werken aan presentatie coalitieakkoord

24 mei – De ledenvergadering van PvdA heeft ingestemd met het bereikte resultaat van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. Dat betekent dat de gemeenteraadsfractie toestemming heeft om haar handtekening onder het akkoord te zetten en een wethouder kan voordragen voor het nieuw te vormen college van B&W.

In de ledenvergadering van is uitgebreid gesproken over het resultaat van vier weken onderhandelen. Na bespreking van het resultaat met onderhandelaars Nadine Stemerdink (lijsttrekker) en Jochem Streefkerk (fractievoorzitter) is de ledenvergadering akkoord gegaan. De vier partijen werken nu toe naar een presentatie van het akkoord.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Partijen werken aan presentatie coalitieakkoord