Lichtjesavond op Oosterbegraafplaats

6 december – Op de tweede woensdag van december organiseert de gemeente samen met vrijwilligers lichtjesavond. Dit is een avond om stil te staan bij het verlies van overleden dierbaren. Lichtjesavond wordt dit jaar gehouden op woensdagavond 13 december van 18:30 uur tot 21:00 uur op de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan in Voorburg. De begraafplaats is deze avond verlicht met fakkels. Er worden kaarsjes uitgedeeld aan bezoekers. Deze kaarsjes kunnen bij de graven of het urnenplein gezet worden. Ook kunnen er gedenktekstjes in de bomen achter de aula gehangen worden.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Lichtjesavond op Oosterbegraafplaats

‘Mooi Voorburg’ hoopt dat gemeente bijdraait

4 december – Een groot aantal donateurs heeft verontwaardigd en teleurgesteld gereageerd op het besluit van de gemeente om de door ‘Mooi Voorburg’ beoogde renovatie van de Zwitserse brug in Park Vreugd Rust niet uit te voeren. Dat meldt de secretaris van ‘Mooi Voorburg’ Gerard Burki. ‘De door de stichting voorgestelde renovatie van de brug is gezien vanuit historisch perspectief passend in het park en geeft daar bij de ingang een markante aanblik’, zegt hij. Zie ook het bericht op Voorburg Insite van 2 december. Boom omgewaaid 1912

Het bestuur van “Mooi Voorburg” en de donateurs hebben nu de nadrukkelijke wens uitgesproken om de door hen bedoelde renovatie aan de Zwitsersche brug, als nog te realiseren, onder het motto: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. ‘De door ons toegezegde bijdrage van 10.000 euro was immers bestemd voor een historisch in dit Zocherpark verantwoorde aanpak’, aldus Burki. Nu de gemeente een ander standpunt huldigt zou dat bedrag in de kas van de stichting blijven. De stichting hoopt dat de gemeente snel bijdraait.

Op de foto uit 1912 is te zien hoe toen de Zwitserse brug in het park bezweek onder een omgevallen boom.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Mooi Voorburg’ hoopt dat gemeente bijdraait

Palen en planken in plaats van Zwitserse brug

2 december – Park Vreugd en Rust mag langzaam aan weer gezien worden na de vele  vernieuwingen in de afgelopen maanden. De duim omhoog voor de provincie, de gemeente en stichting Mooi Voorburg (MV) die daar de voorbije jaren hun betrokkenheid bij hebben gehad. Maar nu de eindfase van de reconstructie in zicht komt beluistert Voorburg Insite ruis op de kabel. Het draait om het negatieve advies aan het College van B&W om de door ‘Mooi Voorburg’ voorgestelde Zwitserse Brug niet in het park te plaatsen. Dat advies is uitgebracht door de ‘Welstandscommissie’, vroeger een gemeentelijke dienst maar al lange tijd extern ondergebracht bij een bureau in Rotterdam.VreugdenRust 32 Zwitsersche brug naar hertenkamp Vreugd en Rust

MV betreurt het advies in hoge mate en heeft de gemeente geschreven het ‘deskundigen-oordeel’ strijdig te vinden met de ideeën rond ontstaan en ontwerp van het park door de fameuze landschapsarchitet Zocher. Nu komt er bij de entree van het park een brug van planken en palen. Een misser van jewelste, zo wordt geoordeeld. ‘Met een Zwitserse Brug heb je iets bijzonders en karakteristieks. Nu komt er een bruggetje van dertien in een dozijn’. De stichting ‘Mooi Voorburg’ overweegt dan ook de voorgenomen donatie van 10.000 euro als bijdrage in de verfraaiing van het park, geheel of gedeeltelijk onbetaald te laten. Van de Zwitserse Brug in Vreugd en Rust werd ooit een prentbriefkaart gemaakt.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Palen en planken in plaats van Zwitserse brug

Lions pakken punten voor pakken koffie

30 november -Met ingang van morgen gaan de twee Voorburgse Lionsclubs de hele maand weer Douwe Egberts waardepunten inzamelen om die te verzilveren tegen pakken koffie voor Voedselbank Leidschendam-Voorburg. Deze actie is in 2012 door Lionsclub Voorburg begonnen en inmiddels uitgerold over het hele land. Dit jaar gaan 178 Lionsclubs en 160 Voedselbanken inzamelen voor hun lokale voedselbank en hopen daarbij het record van vorig jaar, 132.000.000 punten die 204.000 pakken koffie opleverden, minimaal te evenaren. Inzameldoos

De plaatselijke Voedselbank kreeg na de vorige actie 1.816 pakken koffie en dat was zeer welkom want het aantal cliënten neemt nog steeds toe. Echter de koffie wordt door bijna niemand aangeboden omdat het niet bederft en duur is. Naast de D.E waardepunten zamelen de dames en heren van de Lionsclubs ook weer vreemd en oud geld in. Met de opbrengst hiervan worden oogoperaties in derdewereldlanden bekostigd.

De inzameldozen staan van 1 tot en met 30 december op de volgende locaties:
Leidschendam: Primera, Damlaan 22| Primera, Liguster 67 in de Westfield Mall. Voorburg: Primera, Laan van Nieuw Oosteinde 294 | Blokker, Koningin Julianaplein 27 | Gemakswinkel Rembrandt, Parkweg 280a | Opticien Kolbe, Herenstraat 113 | Tuincentrum Hofwijck, Westeinde 3. Stompwijk: Boon’s Dagmarkt, Hoefblad 22.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Lions pakken punten voor pakken koffie

Gemeente initieert Lokaal Klimaat Plan

29 november – Er komt een Lokaal Klimaat Plan. Wethouder Marcel Belt kondigde dit aan als vervolg op het initiatief Green Challenge van Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg. De precieze invulling ligt nog niet vast. Belt roept inwoners op om met hem mee te denken om tot concretisering van zo’n klimaatplan te komen. Stichting Duurzaam heeft zich hiervoor meteen aangemeld.

De stichting hield haar slotavond van haar Green Challenge LV in het Gemeentehuis. En dat was weer het einde van een reeks bijeenkomsten waarin de stichting samen met inwoners aan de slag ging om kleine duurzame acties in de eigen straat of buurt op te zetten. De Green Challenge begon op 31 mei en is nu afgerond met het ondertekenen van 15 Challenges. Voorzitter Stichting Duurzaam Marjan van Giezen en wethouder Duurzaam Belt gaven de aftrap.Green Challenge foto

Van Giezen: ‘Het geeft zoveel energie om inwoners te ontmoeten die zelf met ideeën komen en aan de slag willen gaan. Er is veel uitvoeringskracht in onze gemeente, als het gaat om duurzaamheid!’. De wethouder voegde hieraan toe zich gesteund te voelen door deze initiatieven waar het gaat om de uitvoering van het gemeentelijk programma Duurzaamheid. Van Giezen: ‘De Green Challanges hebben ook een sociale waarde, mensen gaan met hun buren aan de slag. Het gaat niet om grootschalige of lange-termijn acties, maar om hele praktische activiteiten’.

Op de foto de initiatiefnemers en ondertekenaars van de Challenges.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gemeente initieert Lokaal Klimaat Plan

Na 7 jaar Corbulotunnel (A4 en A44) open op 5 juli

29 november – Wat voor Voorburg de Huygenstunnel wordt is voor Leiden en verre omgeving de Corbulotunnel. Na 7 jaar bouwen is de datum bekend gemaakt waarop de nieuwe N434 bij Leiden geopend wordt. Alle partijen zoals de aannemer Comol5, Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio, de hulpdiensten, de verkeerscentrale en de gemeenten zijn erop gericht om op 5 juli 2024 de tunnel te kunnen openen. Dan rijden de eerste auto’s over de nieuwe provinciale weg en door de Corbulotunnel.Auto in Corbulotunnel lr_Vincent Basler

Dit deel van de RijnlandRoute bestaat uit een circa 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,4 kilometer ten westen van Leiden. De N434 sluit met twee nieuwe knooppunten aan op de bestaande rijkswegen A4 en A44. Voordat het zover is, moet nog een aantal belangrijke stappen worden gezet zoals het uitgebreide testprogramma in de tunnel. Dat duurt circa een half jaar. Meer informatie op de website www.rijnlandroute.nl

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Na 7 jaar Corbulotunnel (A4 en A44) open op 5 juli

Zie de maan schijnt door de bomen

28 november – Er wordt al afgeteld. Nog acht dagen en het is pakjesavond. Thuis, op school of op de vereniging klinken alle Sinterklaasliedjes. Hier en daar tekstueel wat aangepast, door de geest van de tijd. Maar vandaag is op zijn best dat ene liedje waarin toepasselijk de maan door de bomen schijnt en ‘het heerlijke avond is gekomen’. Vandaag is die maan mooi vol zichtbaar. Gezien op het Oosteinde.IMG_9521

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zie de maan schijnt door de bomen

‘Berg en dal’ op jeu de boules baan

DSC0187127 november – Hoewel het met deze slechte weersomstandigheden beter is om binnen te blijven kijken de Voorburgse jeu de boulers toch dagelijks of het mogelijk is om hun favoriete spel te spelen. Dat gebeurt al jaren op het Stationsplein waar de gemeente zo meelevend was om een  officiële baan in te richten. ‘Maar wat het onderhoud ervan betreft ho maar’, meldt Ap de Heus, die zijn camera richtte op stevig ongerief. Hij roept de gemeente op deze ‘kapotte berg en dal baan’ zo snel mogelijk te egaliseren. Of zijn het boomwortels die de boel verstoren? Hoe dan ook, dit ‘landschap’ is ernstig in strijd met de regels.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Berg en dal’ op jeu de boules baan

‘Nine Lessons and Carols’ in Oude Kerk

25 november – In de Oude Kerk (Herenstraat) vindt zondagavond 10 december (vanaf 19.00 uur) de maandelijkse muzikale Vesper plaats. In deze kerstmaand is het een dienst van Nine Lessons and Carols, afkomstig uit de Anglicaanse traditie. Hierbij wordt de komst van Jezus – het licht in deze wereld – verhaald en gevierd. Afwisselend zijn er lezingen uit de bijbel, en advents- en kerstmuziek uit verschillende tijdsperioden (Bach, Mendelssohn, Rutter). De liederen worden gezongen door de Marianne Cantorij onder leiding van organist en dirigent Hans Houtman. De toegang is vrij; er is een deurcollecte na afloop.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Nine Lessons and Carols’ in Oude Kerk

Groenactieplan met 150 ideeën van inwoners

23 november – Groen groener groenst. De gemeente haalt alles uit de kast om flink te gaan vergroenen. Het Groenactieplan wordt daarbij de leidraad. ‘Meer groen is nodig om onze omgeving beter voor te bereiden op het klimaat dat verandert met hevigere regenbuien, hitte en droogte’, zegt de gemeente. ‘Ook zorgt groen voor versterking van de biodiversiteit. Bomen en planten zorgen voor het opvangen van regenwater. Dat verkleint de kans op wateroverlast en gaat droogte tegen. Meer groen zorgt ook voor verkoeling als het heet is, voor betere luchtkwaliteit en voor een afwisselende natuur die belangrijk is voor insecten, vogels en andere dieren. Daarnaast nodigt een groene omgeving uit om te bewegen en ontspannen én het maakt de gemeente mooier’.

Marcel Belt, wethouder Groen, houdt het dicht bij huis. Hij zegt: ‘Een huismus aan tafel tijdens een ijsje bij de sluis, een verkoelend hardlooprondje door de Loozone en langs de Vliet. Maar ook geveltuintjes en tuinen met egels en merels. Het zijn momenten en plekken waar ik blij van word en ik denk velen met mij’.  In het Groenactieplan staan meer dan 150 ideeën van inwoners. Eerder dit jaar konden zij plekken in de gemeente aangeven, waarvan zij vinden dat die groener kunnen en waar de biodiversiteit groter kan. Per locatie gaat de gemeente onderzoeken of en hoe vergroenen mogelijk is’.

Als hulp bij het versterken van de biodiversiteit zet de gemeente 8 dieren en 2 planten centraal: de huismus, scholekster, driedoornige stekelbaars, glassnijder, weidehommel, gewone pad, egel, rosse vleermuis, gewoon biggenkruid en kattenstaart. De wethouder: ‘Als het met deze dieren en planten goed gaat, gaat het met veel andere dier- en plantsoorten die in een soortgelijke omgeving leven, ook goed. En als het daarmee goed gaat is dat ook goed voor ons’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Groenactieplan met 150 ideeën van inwoners

Nieuwe directeur Huygensmuseum

21 november – Het Huygensmuseum heeft een nieuwe directeur. Het is Tim Zeedijk (47) die per 1 december is benoemd. Hij neemt de plaats in van Lea van der Vinde die daags ervoor terugtreedt. Zij was nog maar kort in dienst, sinds maart 2022 toen zij veelbelovend aan de slag ging na een periode van 16 jaar als conservator verbonden te zijn geweest aan het Mauritshuis. Van der Vinde volgde in Voorburg Peter van der Ploeg op als directeur, die met pensioen ging. Toch lukte het haar niet om na een moeilijke start de energie te vinden om door te pakken.

Nieuwkomer Zeedijk was projectleider Tentoonstellingen bij museum Singer Laren en daarvoor Hoofd Tentoonstellingen bij het Rijksmuseum Amsterdam. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan Universiteit Utrecht.  Voorzitter Wang Choy van het Huygensmuseum zegt dat de nieuwe directeur de positie van het museum ‘als aantrekkelijk historisch museum verder zal uitbouwen en verstevigen’. Van der Linde, die bij de keuze van opvolging betrokken was, heeft alle vertrouwen in Zeedijk. ‘Het museum is bij hem in goede handen’.

Directeur Zeedijk op zijn beurt: ‘In het Huygensmuseum stappen bezoekers letterlijk over een historische drempel, rechtstreeks in de 17de eeuw van Rembrandt en Constantijn en Christiaan Huygens. Kunst en wetenschap onder één dak. Van daaruit zijn tal van lijnen te trekken naar de hedendaagse beleving van die bijzondere geschiedenis. Ik kijk er erg naar uit om met de staf van het Huygensmuseum en een grote groep enthousiaste vrijwilligers samen een aantrekkelijke programmering te maken’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwe directeur Huygensmuseum

Met Huygenstunnel verdwijnt ‘onderwereld’

20 november – Anderhalf jaar na de oprichtingsvergadering van de InitiatiefGroep Huygenstunnel is vandaag de “stichting InitiatiefGroep Huygenstunnel (IGH)” opgericht. Onder toeziend oog van notaris Richard Dom hebben de 15 oprichters hun handtekening gezet op de officiële akte. De ‘ceremonie’ vond plaats op een symbolische locatie, namelijk onder ‘het dak ‘van het Marianneviaduct, dat in 1983 geopend werd. De A12 kon toen voor het eerst ononderbroken bereden worden. IGH ijvert voor het ondergronds brengen van de verkeersstromen op precies dezelfde locatie, nu nog bekend als de ‘onderwereld’. Het burgerinitiatief geniet grote steun van niet alleen de 15 oprichters maar inmiddels ook tientallen donateurs en honderden abonnees op de IGH-nieuwsbrief.Groep Huygens PHOTO-2023-11-20-13-59-36

Op de foto (v.l.n.r. en van boven naar beneden) oprichters Kees Grimbergen (stichting KLOK), Bert Winter, Jeroen Trimbos (bestuur stichting Haegsche Tijd), Judith Geelen, Robert Langen, Koos Ris (secretaris), Berthie de Zwart-Nijhof (bestuur Wijkvereniging Oud Voorburg), Stijn Reinhard, Paul Pieters (penningmeester), Hans van Oosten (voorzitter), Maarten DrabbeJoost Heuvelink (bestuur stichting Mooi Voorburg), Kees van der Leer (historicus Historische Vereniging Voorburg). Oprichters Lodewijk van Vliet en Wang Choy (voorzitter Vereniging Hofwijck) waren niet aanwezig bij het maken van de foto door Noa Slootweg.

Als doelstelling heeft IGH om de infrastructuur door Voorburg en Den Haag ondergronds te krijgen. IGH zegt dat dit lange termijnplan aanzienlijke voordelen geeft voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Voordelen als vermindering van geluidsoverlast, luchtvervuiling, opheffing van de barrière van het Marianne- en Wilhelminaviaduct tussen de stadswijken West en Oud. ‘Bovendien ontstaat er binnen de Haagse agglomeratie een centraal gelegen ontwikkelingsgebied van zo’n 20 hectare voor wonen, werken en vergroening’, aldus de stichting. ‘Een in oude glorie herstelde tuin van Hofwijck kan daarin een centrale rol spelen. De nieuwe rechtsvorm vergemakkelijkt ook het verwerven van financiële middelen voor de toekomstige activiteiten van de IGH’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Met Huygenstunnel verdwijnt ‘onderwereld’

Groen licht voor verbouw Vijverhofschool

20 november – Partij GBLV/ Gemeentebelangen stemt tot tevredenheid in met de verbeterde verbouwplannen van de Vijverhofschool. Het voorstel van de gemeenteraad kan dan ook op steun van de raadsfractie rekenen. Dat was twee jaar geleden wel even anders. In 2021 stuitte het eerste bouwplan op veel verzet in de buurt. Kritiek: grootse afmetingen en geen oog voor het monumentale karakter van het schoolgebouw en de wijk. Omwonenden vonden dat er niet naar hun inbreng geluisterd was en klopte aan bij GBLV, die in het nabij gelegen Oranjekwartier streed voor behoud van erfgoed. Na de verkiezingen van vorig jaar ging GBLV-wethouder Jeffrey Keus oplossingsgericht aan de slag en nodigde alle partijen uit. Samen met het schoolbestuur en omwonenden is nu tot een breed gedragen oplossing gekomen. ‘Een schoolvoorbeeld van participatie’, zegt GBLV.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Groen licht voor verbouw Vijverhofschool