Actie voor bedoeling borden in parken

8 september – De gemeente gaat een communicatie-actie voeren om meer duidelijkheid te krijgen over de verkeers- en gedragsregels in parken want daar bestaat onduidelijkheid over bij de gebruikers. Op aandringen van D66 worden alle borden in kaart gebracht die aangeven of het gaat om een voet- of fietspad. Aan de hand van de resultaten wordt duidelijk of er misschien borden bij moeten komen of kunnen worden weggehaald. D66-raadslid Charlotte Bos bevroeg wethouder Nadine Stemerdink hierover en kreeg te horen dat volgende maand in de parken met borden wordt aangeven waarvoor ze bedoeld zijn: voetgangers, fietsers of beiden. Bos had naar aanleiding van klachten van wandelaars over de veiligheid en onduidelijke bebording aan het college vragen gesteld.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Actie voor bedoeling borden in parken

Nog even geen wonderbaarlijke visvangst

langs de vliet IMG_20200905_133023_edited7 september – Bericht en foto van onze correspondent Willem Hasekamp: ‘Nu de kinderen als vakantiezwemmers in de Vliet er niet meer zijn wordt hun plaats ingenomen door de amateur-vissers. Met september is het wedstrijdvissen immers weer begonnen en dat is te zien bij park Vreugd en Rust maar ook aan de Trekvliet waar tenten en de hengels aan de waterkant zijn uitgestald om de mooiste en grootste vis te kunnen vangen. Helaas wilden de vissen afgelopen weekeinde niet echt bijten. De vissers klaagden dan ook dat het zwaar tegenviel en hun geduld wel erg op proef gesteld werd. Maar houd moed want welke visser gelooft er niet in dat die bekende wonderbaarlijke visvangst een kwestie van tijd is’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nog even geen wonderbaarlijke visvangst

Ook Leidschendam-Voorburg Covid-rood

6 september – In dagblad Trouw lazen wij het volgende bericht, onderdeel van een artikel. trpow IMG_1251

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ook Leidschendam-Voorburg Covid-rood

Nieuw jasje voor de Van Alphenstraat

Alphen 1 IMG_11715 september – Omwonenden in de Van Alphenstraat waren er al van op de hoogte dat zij er misschien wel een paar honderd nieuwe buren bij krijgen. De gemeente heeft een plan bekend gemaakt om in die straat 48 appartementen en 6 bedrijfsunits te bouwen. Het gebeurt op particuliere grond ter vervanging van de autobedrijven die daar gevestigd zijn. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het plan waarna nog heel wat procedures te gaan zijn. Op de artist impressions is te zien hoe de investeerder en de architect erover denken. De Van Alphenstraat kan wel zo’n nieuw jasje gebruiken. Alphen 2 IMG_1174

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuw jasje voor de Van Alphenstraat

224 bomen ‘gekroond’ als lokaal monument

4 september – Voor het eerst heeft de gemeente bomen aangewezen als monument. Het gaat om 41 particuliere en 183 gemeentelijke bomen. Het zijn karakteristieke bomen die ouder zijn dan 80 jaar en een belangrijke bijdrage leveren aan het groene karakter van onze gemeente. Om particuliere eigenaren te ondersteunen in het onderhoud van de bomen, kunnen zij nu subsidie aanvragen. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘In de gemeente staan veel waardevolle bomen die we graag goed willen onderhouden worden en behouden voor toekomstige generaties. Daarom voegt de gemeente bomen toe aan de monumentenlijst met meer mogelijkheden voor subsidie. Monumentale beuk_park Arentsburgh

Per monumentale boom kan eens per vijf jaar subsidie worden aangevraagd tot een maximum van 500 euro. Voor het verwijderen of verbeteren van een reclame-uiting is dat eenmalig maximaal 500 euro. Foto gemeente LV: monumentale rode beuk in Park Arentsburgh.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor 224 bomen ‘gekroond’ als lokaal monument

Bekende als trouwambtenaar kan voortaan

3 september – Vanaf nu is het ook in Voorburg voor bruidsparen mogelijk een bekende te laten benoemen als hun trouwambtenaar. Wethouder Nadine Stemerdink: ‘Als gemeente komen we graag tegemoet aan de wensen van onze inwoners. Wij hebben heel ervaren trouwambtenaren die voor de gemeente werken, maar ik kan me goed voorstellen dat het je trouwdag iets bijzonders geeft als een goede vriend of familielid het huwelijk voltrekt. Wel een heel verantwoordelijke en spannende taak, het is tenslotte toch iemands bruiloft’. De tijdelijke BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) moet wel eerst beëdigd worden bij de rechtbank. Eerder mochten alleen trouwambtenaren uit andere gemeenten eenmalig een huwelijk in onze gemeente voltrekken. Met dit besluit volgt het college vele andere gemeenten.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bekende als trouwambtenaar kan voortaan

Ja/Ja in plaats van Nee/Nee of Nee/Ja

2 september – ‘Woningen zonder Nee/Nee- of Nee/Ja-sticker krijgen gemiddeld 30 folders per week in hun brievenbus’, zegt D66. ‘Dat is zo’n 34 kilo reclamedrukwerk per jaar’. Volgens Milieu Centraal komt naar voren dat ongeveer drie op de tien huishoudens ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen weggooien. Raadslid (D66) Charlotte Bos is gaan puzzelen en komt met het voorstel alleen nog maar Ja/Ja stickers in te voeren om papierverspilling tegen te gaan. ‘Elke ongewenste folder zorgt voor verspilling van energie voor productie en transport en voor onnodig papiergebruik dat als afval wordt afgevoerd en verwerkt’, zegt Bos. ‘Minder ongewenste folders dragen bij aan minder vervoer, betere luchtkwaliteit en minder uitstoot’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ja/Ja in plaats van Nee/Nee of Nee/Ja

Artibrak: Fantasiefiguren en keukenspullen

1 september – Deze maand tonen drie vrouwelijke kunstenaars hun werk in ArtiBrak. Vreemde figuren, fantasierijke levensvormen en ingrediënten uit de keuken creëren een nieuwe werkelijkheid. Voor de in Brighton (UK) geboren Tina van Krogten is kunst ‘a way of life’. Jaren heeft ze geschilderd met gemengde techniek, nu tekent ze alleen, met een snel neergezette lijn en enkele kleuraccenten. De figuren die Tina tekent zijn soms vreemd en humoristisch met een voorliefde voor katten. Werk Vera ZegermanDe Australische Kate Nobbs woont en werkt sinds 1990 in Nederland. In de serie grote aquarellen gebruikt ze haar favoriete ingrediënten uit de keuken en onderzoekt de betekenissen achter tevredenheid. Vera Zegerman richt zich met het maken van haar keramiekobjecten (foto) op het uitbeelden van niet bestaande levensvormen, fantasierijke objecten met een hoog abstractieniveau. De tentoonstelling is van 9 september t/m 4 oktober. Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44, www.artibrak.nl

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Artibrak: Fantasiefiguren en keukenspullen

Zittend in plaats van boven het hoofd

licht DSC_055231 augustus – We gaan deze zomermaand uit met een reparatiebericht van een verkeerslicht op de Prins Bernhardlaan. Jaja een verkeerslicht. Als er sprake is van uitval door een mankement zie je nog wel eens gele voertuigen van de onderhoudsdienst. Het platte dak is er voor gemaakt om makkelijk bij het haperende licht te komen, maar nadeel is dan dat eerst de weg half moet worden afgezet. Onnodig zeiden deze monteurs. We halen het licht er wel af met een klein laddertje en de montage vindt plaats op de grond. Voordeel is dan ook dat het werk zittend kan gebeuren in plaats van ook nog eens half boven het hoofd. En geen automobilist die hinder ervaart van de reparatie.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zittend in plaats van boven het hoofd

Met strooigoed begint gejakker naar Sint

strooigoed IMG_109329/30 augustus – We willen het er eigenlijk niet over hebben maar in de winkels staan we oog in oog met glimmende zakken vol ‘vers’ strooigoed. Over een kleine drie maanden is het pas zover dat Sint en Piet ons land aandoen. Waarom niet half oktober beginnen met de verkoop van strooigoed e.d. met bovendien een betere versheid ervan dan nu? Of moet er gehamsterd worden? We laten ons door de winkeliers geen zand in de ogen strooien nu de zomer er nog is met hopelijk een schitterende nazomer als toegift. Dus niet nu al dat gejakker naar de Sint a.u.b.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Met strooigoed begint gejakker naar Sint

Nog net voor het weekeinde weggehaald

vuil met vrouw IMG_108429 augustus – In aansluiting op het bericht van 27 augustus kan worden gemeld dat de aanzwellende berg grof vuil vrijdagmiddag is verwijderd. Steeds meer mensen zagen het afval liggen en grepen hun kans om ook dat van hen daar te storten. Twee vrachtauto’s waren nodig om de rommel mee te nemen en bewoners weer tot blijdschap te krijgen. Er gingen wel de nodige telefoontjes en emails aan vooraf tussen bewoners enerzijds en de gemeente plus Avalex anderzijds om de boel nog net voor het weekeinde weg te halen. Evaluatie leidt wellicht tot het voorkomen van deze ongewenste situaties. Het weer invoeren van een jaarlijkse afvalkalender komt daarbij hopelijk op de agenda met duidelijkheid voor de burger over de ophaaldienst.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nog net voor het weekeinde weggehaald

Afvalkalender was zo gek nog niet

27 augustus – Het is er allemaal niet eenvoudiger op geworden. Toen het ophalen van huisvuil nog in keurige gemeentehanden was kon je er van op aan dat het ook gebeurde. Maar ja het moest beter, goedkoper en minder omslachtig. Maar we weten inmiddels dat het met Avalex nog wel eens fout wil gaan. Zoals blijkt uit een bericht dat wij vanmiddag ontvingen over het storten van grof vuil op de stoep. vuilnis P1120834‘Dit ligt nu op de Van de Wateringelaan’, mailt een bewoner ons. ‘Ik heb Avalex gebeld en er is geen aanvraag gedaan voor ophalen van grof vuil op deze plaats. Als één persoon iets neerlegt voor grof vuil denken andere bewoners dat dan op die dag Avalex komt. Niet dus. Avalex moet nu eerst Handhaving van de gemeente informeren, daarna mag Avalex het pas ophalen’. In het verleden ontvingen de burgers jaarlijks een Afvalkalender van Avalex. ‘Nu moet men die kalender via internet downloaden en uitprinten’, zegt dezelfde bewoner. ‘Dan dient men wel met internet overweg te kunnen, een computer en een printer te hebben’.

‘Geen direct contact, bandje, geen afspraak, online, kwaad’

En een bewoner uit de wijk Bovenveen moest zich ook al aan Avalex ergeren. ‘Hierbij meld ik dat ik rond 20 augustus een afspraak (telefonisch) heb willen maken met Avalex maar kreeg geen direct contact. Wel een bandje. Dan maar online alles invullen met als eindsom: Helaas kunt u geen afspraak maken. Wachten dan maar. Vandaag 24 Augustus weer geprobeerd te bellen weer een bandje maar niks! Dan maar weer online. Alles ingevuld en je gelooft je ogen niet! U kunt geen afspraak maken. Tja waar laat ik mijn afval nu? Ik ben verbaasd en kwaad. En ik ga mijn afval maar bij alle andere troep gooien. Een schande, wij betalen er voor! Het ligt niet aan het personeel dat hard werkt’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Afvalkalender was zo gek nog niet

Huisjes bij de kerk ten offer aan nieuwbouw

Stenen bord IMG_044326 augustus – De toenmalige woningbouwvereniging St. Martinus liet dit tableau inmetselen ter nagedachtenis van de eerste steenlegging van de huisjes in het Voorburgse Oranjekwartier. Die werden daar – onder de rook van de Martinuskerk aan het Oosteinde – gebouwd voor mensen met lage inkomens zoals dat vandaag de dag netjes heet. Nu 100 jaar verder staan de woningen op de nominatie te worden gesloopt door bouwer en corporatie WoonInvest waarin St Martinus is opgegaan. De woningen die nu leeg komen krijgen geen nieuwe bewoners. Strat IMG_0442De eerste zijn al leeg en onbewoond komen te staan. WoonInvest wil op de vrijgekomen ruimte nieuwbouw plegen en dit tot verdriet van vele bewoners. Sommige mensen wonen er al 50 jaar. Het is een apart wijkje, vriendelijk van karakter. De gemeente vindt het nieuwbouwplan best maar de vraag is of we met het Oranjekwartier niet te maken hebben met monumentaal erfgoed. Dat wordt nu bestudeerd. Dus zeker iets om op dit onderwerp terug te komen.Straat met vrouw IMG_0448

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Huisjes bij de kerk ten offer aan nieuwbouw