Ruimtewinst door stapelen of vol=vol?

stenen stapeleb IMG_108729 september – Het verbouwen van huizen heeft dit jaar een hoge vlucht genomen. Overal zie je langs de weg containers staan om gebruikte materialen of afval af te voeren. Ook in Voorburg, zoals in de Van Heurnstraat waar met de grootste precisie stenen in de bak gestapeld worden. Dat betekent ruimtewinst. Je kunt ook alles zo in de container keeperen en denken vol = vol. We kregen de laatste foto van een bewoner aan het Oosteinde en ja, misschien niet helemaal vergelijkbaar maar we denken dat de stapelaar van de eerste container uiteindelijk beter uit is. stenen vuil IMG_1526

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ruimtewinst door stapelen of vol=vol?

Onrust in de wijk na ingreep kerkklok

3 klokken PHOTO-2020-09-27-16-12-5027 september – De klok van de St Martinuskerk is na 75 jaar de vertrouwde klok niet meer. Het uurwerk is aangepast nadat een nieuwe omwonende (Vlietwijck) zich bij de gemeente had beklaagd over het ‘te gehorige klokgelui’. De gemeente wist niet goed wat hiermee te beginnen. De ‘Omgevingsdienst Haaglanden’ kwam er aan te pas en metingen zouden hebben aangetoond dat de klager niet helemaal ongelijk heeft. Het resultaat van die metingen is echter nog niet vrijgegeven. Het kerkbestuur voorzag trammelant en kwam na beraad aan de bezwaren tegemoet. Hoog in de toren werd het uurwerk door een externe specialist zo bijgedraaid dat het geluid van de klokken matiger is en ook minder frequent over de wijk uitwaaiert. Maar deze ingreep krijgt een onverwacht staartje. Er is sprake van onrust in de wijk. Parochianen stropen de mouwen op en binden de kat de bel aan.klok IMG_1522

Er wordt een actiecomité gevormd onder leiding van Adri Sloot. Als vrijwilliger verricht hij trouwe diensten waaronder de opleiding van misdienaars en hij is lid van het Martinuskoor. Het geheel raakt hem zo dat hij die taken deze week heeft opgezegd. Dat gebeurde in een mail aan pastoor Wim Bakker, voorzitter van het kerkbestuur. Intussen willen enkele tientallen parochianen dat de klok wordt teruggedraaid. Zij vinden dat het kerkbestuur een ‘ondoordacht besluit’ heeft genomen en dat bestuurders de rug niet recht hebben gehouden. ‘De wijk is erg geschrokken van dit besluit’, zegt een bitter gestemde Sloot. ‘Waar zijn de rapporten van de metingen? Wat is wel toelaatbaar en wat niet? Daarover is nergens iets te lezen, zelfs niet op de site van de katholieke kerkfederatie. Het maakt mij alleen maar zieker’.

Na de zondagsmis van 27 september bleek dat tientallen kerkgangers spontaan wilden tekenen voor het behoud van het al jarenlang  functionerende uurwerk van de torenklok. Ze zijn het niet eens met het verwijderen van diverse klokken.uurwerk PHOTO-2020-09-27-16-18-03

Reactie van mevrouw Mary Oosterveer: ‘De Sint Martinus kerkklokken moeten blijven luiden. Deze kerk is in 1893 gebouwd en sinds die tijd heeft het luiden van de klokken zonder problemen of gezeur van omwonenden plaatsgevonden. Maar recent hebben enkele nieuwe bewoners van Vlietwijk daarover wel geklaagd. Helaas heeft het kerkbestuur het geluid en de tijdstippen van het luiden van de klokken aangepast. Als kind woonde ik op het Oosteinde en de basisschool lag tegenover de kerk. Uiteraard was ik dan ook dagelijks, 6 jaar lang, getuige van het klokkengelui. Het hoorde erbij en het was niet alleen vertrouwd maar het gaf ook iets dorps. Nu komen er nieuwe bewoners (misschien zelfs van buiten Voorburg) en die zijn gaan klagen. Ik vind dat onzin. Voordat zij daar kwamen wonen wisten ze toch dat die kerk daar stond en daar hoort het luiden van klokken bij. Jammer dat het kerkbestuur zich genoodzaakt voelde om e.e.a. aan te passen. De klagers hadden dan ook beter niet in Vlietwijck moeten gaan wonen. Alsnog gaan verhuizen is ook een optie’.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Aardige bijdragen aan meer veiligheid

2 mondkapjes IMG_134925 september – Mondkapje op, mondkapje af. Het mag in vliegtuigen tijdens de aangeboden consumptie en ook op andere plekken wordt dat voor het nemen van een hapje of drankje toegestaan. Het voelt als weer even op adem komen. Een lezer uit Frankrijk mailt ons dat daar het dragen van twee kapjes wordt voorgesteld om dat op en af gedoe te voorkomen. Een kapje op de kin en het tweede op de neus. Dat ‘scharniert’ vanzelf. Veiliger wordt hiervan gezegd. Veiligheid wordt ook betracht bij Koffie Works in de Van Schagenstraat aan de voet van de Oude Kerk. Daar liggen meetlatten op de tafels om de juiste afstand tussen mensen in acht te kunnen nemen. Het aardige hulpmiddel houdt de mensen ook tijdens het koffie drinken scherp.  meters corona IMG_1366

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Aardige bijdragen aan meer veiligheid

Mobiele camera’s richten op dumpen afval

dumpen DSC0401523 september – Er komen mobiele camera’s om de almaar voortdurende afvaldump in Leidschendam-Voorburg tegen te gaan. Vooralsnog gaat het om een proef. Het CDA en de VVD (met dank aan) roepen het college op deze mogelijkheid om afvalovertreders aan te pakken in te voeren. Een motie van die strekking werd gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen. Grof afval achterlaten bij containers is de afgelopen jaren een aanhoudende plaag geworden zoals Ap de Heus met zijn wekelijkse afvalrondes door de gemeente met foto’s aantoont. Dat moet ophouden, vindt de gemeenteraad eindelijk. De handhavingscapaciteit in onze gemeente blijkt beperkt. Het inzetten van camera’s om overtreders aan te kunnen pakken is een van de aanvullende middelen die aan het terugdringen van afvaldump kan bijdragen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Mobiele camera’s richten op dumpen afval

Op weg naar de winterstalling

sluis IMG_140323 september – Nog een keer door de Sluis en dan naar de winterstalling. Het is mooi geweest. Het aantal boten dat de Vliet passeert neemt zienderogen af nu het herfstweer nadert. Dankzij het fraaie nazomerweer profiteerde ook de horeca nog even mee. En voor de mensen op het terras maakte het bootje kijken met een drankje erbij eveneens tot ontspannen verpozing.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Op weg naar de winterstalling

Paddestoelen te over in Voorburgse parken

paddestel IMG_134822 september – Parken te over in Voorburg met alle bijbehorende genoegens van dien. Elk seizoen leent zich wel om een rondje Park te doen. Nu de herfst op de kalender is begonnen – maar de nazomer nog heel even niet van wijken weet – beleven we de weken van de paddestoel. In park Vreugd en Rust, maar ook Arentsburgh/Hoekenburg, komen we ze volop tegen. Dit exemplaar is een van 1800 paddestoelen die genoteerd staan, deze als parasol-paddestoel.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Paddestoelen te over in Voorburgse parken

Zon zien door Protuberansen kijker Hofwijck

20 september – Een vrij unieke gelegenheid om op zaterdag 3 oktober in de schoenen te gaan staan van Chistiaan Huygens. Op het voorplein van Hofwijck waar hij woonde komen telescopen en instrumenten te staan waarmee de zon als dichtst bijstaande ster, kunnen worden bekeken. Het wordt een zonnekijkdag. Eén van de instrumenten is een zogenaamde ‘protuberansen kijker’, waarmee op een veilige manier de atmosfeer van de zon in beeld komt. In deze atmosfeer, de ‘Corona’ genoemd, komen grote vlammen voor, die door dit instrument zijn waar te nemen. Zonnekijkdag op HofwijckDe amateur-astronomen van de Sterrenwacht Rijswijk staan klaar om alle vragen over de zon en de instrumenten te beantwoorden. Christiaan Huygens keek graag naar de sterren en was enorm goed in het schatten van afmetingen en afstanden tot de zon. De buitenplaats Hofwijck aan het Westeinde 2A is vanaf 12:00 tot 17:00 uur geopend. Wel aanmelden via de mail secretariaat@hofwijck.nl o.v.v. “Zonnekijkdag Hofwijck”. Bezoek tot de tuin en de activiteiten van de Sterrenwacht zijn gratis. Bij enorm slecht weer kan het evenement worden geannuleerd.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zon zien door Protuberansen kijker Hofwijck

Lokale ontwikkelaar is nu eigenaar van kerk

kerk IMG_143119 september – Na een leegstand van circa 12 jaar en diverse pogingen tot verkoop is het kerkgebouw aan de Laan  van Nieuw Oosteinde vorige week geleverd aan de eigenaar, het Voorburgse bedrijf Steenvlinder. Eerder dit jaar was de koopovereenkomst al gesloten. Steenvlinder is een woningontwikkelaar. Samen met de buurt en andere belanghebbende partijen wil hij tot een gedragen plan komen waar ook ruimte is voor andere functies, zoals werken of multi-inzetbare ruimtes. Uiteindelijk moet het hele plan ingediend worden bij de gemeente, monumentencommissie en RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), die ook akkoord moeten gaan met de herbestemming. Pas wanneer er een vergunning verkregen wordt voor het plan, is pas zeker dat er woningen (en/of andere functies) gerealiseerd gaan worden. ‘Als alles door kan gaan, verwachten we eind 2021 in verkoop te kunnen’, meldt het bedrijf Steenvlinder. ‘In 2022 en 2023 (indicatief) vindt de transformatie van de kerk plaats’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Lokale ontwikkelaar is nu eigenaar van kerk

Wandel even mee terug in de tijd (1895)

Vliet L-7 Wandeling langs de Vliet[1]18 september – Stichting ‘Mooi Voorburg’ organiseert morgen (zaterdag 19 september) drie korte wandelingen in park Vreugd en Rust. Om 14.20, 14.40 en 15.00 uur beginnen de wandelingen bij de Informatietafel bij de Vliet, waar de armada van schepen (Vlietdagen) zal aanmeren. U wordt dan ook kort geïnformeerd over de plannen van ‘Mooi Voorburg’ om het park van de beroemde landschapsarchitect Zocher met steun van de Provincie en de gemeente weer in oude luister te herstellen. In verband met de coronamaatregelen worden de groepjes maximaal 15 personen. Op de afbeelding staat een zogenaamd Zocherbootje, vernoemd naar J.D. Zocher jr. met titel Wandeling langs de Vliet, schilder J.A. De Jonge, circa 1895.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Wandel even mee terug in de tijd (1895)

GBLV grootste partij na overstap VVD’er

16 september – VVD-raadslid Arnold Brans is overgestapt naar de oppositiepartij Gemeentebelangen, die daarmee van negen naar tien zetels de grootste partij is in Leidschendam-Voorburg. In een verklaring van GBLV zegt Brans: ‘Nadat ik het amendement over Schakenbosch van GBLV, D66 en GroenLinks had gesteund, is er tussen mij en de VVD-fractie helaas een onwerkbare situatie ontstaan. Arnold BransOndanks een aantal gesprekken, waarin ik mij constructief heb opgesteld, leidde dat niet tot resultaat. Wat mij bij GBLV/Gemeentebelangen vooral aanspreekt is, dat het belang van de burger altijd voorop staat’. GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg was niet verrast toen VVD-er Brans zich meldde voor een versterking van de GBLV-fractie. Rozenberg: ‘Wat Brans bij Schakenbosch liet zien, is dat hij zijn standpunt uitstekend kon beargumenteren vanuit een groter belang dan het collegevoorstel. Dat lef is in de huidige politiek ver te zoeken. We waren er dus eigenlijk vrij snel met elkaar uit. Diverse dossiers zijn vooraf goed doorgesproken’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor GBLV grootste partij na overstap VVD’er

Kapje voor de mond en een aan de arm

mondkapje bij halte IMG_004614 september – Mondkapje op, ook voor deze jongen die met zijn moeder op de tram wacht op de Koningin Julianalaan. Hij heeft hem al om voordat er ingestapt kan worden. Het zekere voor het onzekere. En misschien ook wel stoer. Een andere manier om het mondkapje altijd snel bij de hand te hebben is hem als armband te dragen, zoals we rond het middaguur in de Herenstraat zagen. Even praktisch als communicatief. Chinees IMG_0903

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kapje voor de mond en een aan de arm

Het dak op voor sneeuwvrije ontvangst

schotel IMG_107011 september – Je eigen kanaal, je eigen schotel. Wie wil niet een sneeuwvrij televisiebeeld als de ontvangst uit een ver land moet komen? Je kunt dan niet hoog genoeg gaan om zo scherp mogelijk te richten op de buitenlandse zender om het signaal goed op te vangen. Zonder enige doodsverachting lukt dat niet. Dat werd klimmen dus tot boven op het dak met een solide bevestiging aan de schoorsteen. Een bewoner van de Van der Palmstraat kreeg het voor elkaar.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Het dak op voor sneeuwvrije ontvangst

Alles bij de hand en karren maar

mini IMG_107810 september – Aan al die de stickers te zien is met deze Morris Mini geen Europees land overgeslagen. En nog altijd staat het populaire autootje in de startblokken om de wereld in te trekken. De eigenaar heeft de weerbestendige koffertjes al op het dak gezet met daarnaast een gereedschapskist voor het geval dat. Klaar voor de start, alles bij de hand en karren maar weer. Herkent u de straat waar we deze Mini 1000 uit 1977 tegen kwamen?

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Alles bij de hand en karren maar