Directeur Woej weg, ‘andere eisen’ opvolger

Woej logo14 november – De Raad van Toezicht van Stichting Woej heeft besloten de arbeidsovereenkomst met de directeur-bestuurder Marcel Deijl niet te verlengen. ‘De reden om tot een andere bestuurder te komen is gelegen in het omliggende krachtenveld waarin Woej dient te opereren’, zegt de organisatie. ‘Om Woej als organisatie toekomstbestendig te maken worden andere eisen aan de directeur-bestuurder gesteld’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Directeur Woej weg, ‘andere eisen’ opvolger

Eigen post van Post.nl komt per bakfiets

fiets IMG_920913 november – Aan de vertrouwde fiets van de postbode, zoals hier eentje beladen tegen de gevel aan de Kerkstraat, wordt voor een aantal poststukken, volgend jaar een mobiele bak toegevoegd. Je krijgt dan een bakfiets voor de eigen post van Post.nl. Dit voertuig komt in plaats van bestelauto’s. Maar met de CO2 uitstoot in gedachten vragen die auto’s om milieu-oplossingen. ‘Daaraan gaan wij een bijdrage leveren’, zegt Post.nl. ‘Wij willen onze dagelijkse zakelijke brieven en pakketten zoveel mogelijk slim, schoon en stil gaan bezorgen’. Om daar aandacht voor te vragen maakt Post.nl mu een film waarin de elektrische postbakfiets wordt geïntroduceerd. Zo kwam de cameraploeg ook in Voorburg waar aan de Allard Piersonkade opnamen werden gemaakt. Foto Ap de Heus.postbakfiets DSC08701

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Eigen post van Post.nl komt per bakfiets

‘Servicepunt Herenstraat gaat verdwijnen’

12 november – ‘Het gemeentelijk Servicepunt in de Herenstraat gaat in de plannen van het college verdwijnen’, meldt GBLV/Gemeentebelangen. ‘De bezuinigingen slaan toe en de dienstverlening neemt voor de Voorburgers weer af. Wij hebben ons altijd ingezet voor een Voorburgs servicepunt en vindt nog steeds dat de inwoners ook in de eigen woonkern terecht moeten kunnen voor een aantal diensten. Om die reden heeft de fractie GBLV een motie ingediend om tot een mobiel servicepunt te komen voor zowel Voorburg als Stompwijk’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Servicepunt Herenstraat gaat verdwijnen’

‘Verkeerde voorstelling van zaken Stedenbanden’

10/11 november – Het zoemde al een tijdje rond dat het College af wil van de Stedenband Hranice (Tsjechië), Temecula (VS) en Constancin-Jeziorna (Polen). ‘Niet meer van deze tijd’, concludeert het College kort gezegd en stelt de gemeenteraad voor de Stedenbanden per 1 januari op te heffen want ‘het ontlast de ambtelijke organisatie en het bespaart ons geld’. De grote vraag is of we ook als burgerij de zoveel in 25 jaar zorgvuldig opgebouwde contacten en relaties zo van tafel willen laten vegen. En nog minder fraai, klopt het allemaal wel hoe het College zich in deze kwestie opstelt? Nee, horen we van enkele insiders.

‘Burgemeester Tigelaar legt de gemeenteraad een verkeerde beslissing voor’, zegt Frans van Veen bestuurslid van de Stichting Stedenbanden LV. ‘De gemeenteraad wordt ineens geconfronteerd met het voorstel tot opheffing. Uit het voorstel (zie hiervoor het ontwerpbesluit van de gemeenteraad) blijkt dat er buitengewoon eenzijdig een aantal ook deels onjuiste argumenten wordt opgevoerd. Juist nu onlangs een mooi eeuwfeest is gevierd in Hranice en vele mensen uit onze gemeente, onder wie de burgemeester, daarbij aanwezig waren. Zo is het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de raad zou moeten instemmen met de opheffing van de stedenbanden vanwege ‘herhaaldelijke betrokkenheid van de raad in het verleden’.

‘De reden van het (voorlopig) stopzetten van de subsidie is niet genoemd. Dit werd destijds gedicteerd door de financiële crisis. Er is toen ‘uitgesproken’ dat de situatie in ‘betere tijden’ zou worden heroverwogen en juist daarom zijn de stedenbanden toen niet opgeheven. Die betere tijden zijn er nu. Er werd ook geen personeel beslag meer gelegd op de gemeente maar die werd van geval tot geval beoordeeld. Stedenbanden, in dit geval met Constancin-Jeziorna en Hranice hebben zeker niet onder de ‘tijdgeest’ geleden maar floreren nog steeds. Het zou beter kunnen, met een positieve grondhouding van de gemeente, weinig inspanning en een bescheiden subsidie. De betrokkenheid kan dan beperkt blijven tot ‘vlagvertoon’ of representatie’.

‘Door stedenbanden vinden uitwisselingen plaats tussen scholen, muziekgezelschappen, sportverenigingen, beeldend kunstenaars en fotoclubs. Op cultureel en maatschappelijk gebied voldoen de stedenbanden volledig aan de doelstellingen, zoals neergelegd in de door de gemeente opgestelde stichtingsakte. Ambassadeurs uit meer landen dan alleen die van de stedenbanden komen hier graag voor culturele uitwisseling. Moet daar dan een ander ‘voertuig’ voor ontwikkeld worden? Dat lijkt mij een behoorlijke verspilling. De jaarlijkse kerstboom uit Hranice bijvoorbeeld is een geschenk aan deze gemeente. De werkgroep verzorgt de komst volledig zelf. Huygenskwartier en gemeente sluiten daarbij aan! Is het niet vreemd dat de gemeente wèl die boom al gedurende 18 jaar accepteert maar de stedenband wil verbreken?’.

Frans van Veen hoopt vurig op een herstelbeweging van het College, al dan niet door de gemeenteraad opgedragen. ‘Mijn conclusie is de stichting met de stedenbanden laten voortbestaan met een bescheiden subsidie en eventuele gewenste economische activiteiten mee laten ontwikkelen’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Verkeerde voorstelling van zaken Stedenbanden’

Te kleine schoen goed voor theaterkaartje

'Schoen zetten', a traditional scene for the Dutch holiday 'Sinterklaas'.

9 november – Theater Ludens bijt dit jaar het spits af met het zetten van de schoen voor Sinterklaas. In deze Sinterklaasperiode kunnen kinderen bij Theater Ludens hun te kleine schoenen inruilen voor een kaartje voor een jeugdtheatervoorstelling. De schoenen gaan jaarlijks naar een goed doel. Dit jaar is dat de stichting ReShare van het Leger des Heils. ‘Zij zorgen ervoor dat ze terecht komen bij kindjes die ze goed kunnen gebruiken’, zegt Ludens. ‘En als dank voor je schoenen krijg je een vrijkaartje voor één van onze jeugdtheatervoorstellingen cadeau’.

Voor de actievoorwaarden kijk op www.theaterludens.nl/zet-je-schoen-voor-lv. Lever je schoenen in aan de kassa van Theater Ludens, Burg. Feithplein 95 Voorburg. Kassa is open donderdag t/m zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur en één uur voor aanvang van alle voorstellingen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Te kleine schoen goed voor theaterkaartje

‘Bankdirecteur’ Henk Willemse moet afhaken

8 november – Een van de eerste voedselbanken in Nederland staat nog altijd aan de Van Alphenstraat. En daar hoort ontegenzeggelijk bijna 20 jaar het gezicht bij van vrijwilliger Henk Willemse (69). Maar er komt tot veler spijt en verdriet een einde aan want na zich al die jaren met hart en ziel te hebben ingezet, draagt hij de dagelijkse leiding van de Voedselbank over aan Jim Sabiran, die net als Willemse daar ook al jaren vrijwilliger is. Het valt de oprichter niet makkelijk om de Voedselbank achter zich te laten, want hij is nog net zo gemotiveerd om de armsten te helpen als in 1999, toen hij de Voedselbank voor Leidschendam, Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout begon. Een ‘bankdirecteur’ die wel uit goed hout gesneden is. Henk-Willemse

‘Zijn lichaam dwingt hem om het rustiger aan te gaan doen’, zegt Nan de Smet, voorzitter van Stichting Buren die de Voedselbank bestuurt en Willemse prijst voor wat hij tot stand heeft gebracht. ‘Zijn gezondheid is de afgelopen maanden zelfs zo hard achteruit gegaan, dat hij de logistieke planning en de leiding over de vele andere vrijwilligers die de voedselbank helpen al heeft moeten overdragen’.

In het begin pakte Willemse de voedselpakketten in zijn eigen woonhuis in Mariahoeve in en bracht hij ze met zijn eigen auto rond. Hij zegt: ‘Het begon allemaal doordat mijn zoontje veel boterhammen mee naar school nam, maar toch een mager kereltje bleef. Toen bleek dat een vriendje nooit eten mee naar school kreeg omdat zijn ouders dat niet konden betalen. Ik ben toen eerst dat gezin met voedsel gaan helpen en langzamerhand steeds meer gezinnen. Dat kon mede dankzij hulp van de kerk. Zo hebben we dat samen met medestanders opgebouwd. Daar ben ik blij om’. Willemse, een man om hoog te eren.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Bankdirecteur’ Henk Willemse moet afhaken

Experiment met vrijwillige vuurwerkzone

7 november – Er komt een gemeentelijk experiment met het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Inwoners kunnen dit jaar voor het eerst het initiatief nemen om van hun buurt een vrijwillige vuurwerkvrije zone te maken. Zij kunnen met elkaar afspraken maken om in (een deel van) een straat, een pleintje, speeltuin of een stuk groen geen vuurwerk af te steken. De gemeente stelt per zone gratis vijf borden beschikbaar waarmee de inwoners het vuurwerkvrije gebied kunnen markeren. Door de onderling gemaakte afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones wordt er niet gehandhaafd. Inwoners kunnen tot en met 20 december via www.lv.nl/vuurwerkvrij hun vuurwerkvrije zone doorgeven. Het bewonersinitiatief met vuurwerkvrije zones is een experiment dat begin volgend jaar wordt geëvalueerd.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Experiment met vrijwillige vuurwerkzone

ArtiBrak pakt uit met nieuwe expositie

6 november – Deze maand exposeert galerie ArtiBrak nieuw werk van Angèle von Brixen, alsmede werk van enkele van haar leerlingen en vrienden. Haar grote olieverfschilderijen hebben een dromerige, vaak ‘surrealistische’ sfeer. Laatste werken zijn meer gericht op de natuur met daarin soms een hint naar situaties in de huidige wereld.

Jan Venema begon als graficus en reclametekenaar en ontwierp o.a. posters voor Unicef en Diergaarde Blijdorp. Op latere leeftijd ging hij schilderen en maakte objecten met muziek en beweging erin. Zijn kleurrijke schilderijen, met soms geometrische motieven, bewegen zich tussen abstractie en figuratie zoals op de afbeelding hieronder.  Jan Venema The Dreamer

In haar bronzen beelden wil Laurien Twaalfhoven de (on)mogelijkheden van de beweeglijkheid van het menselijk lichaam laten zien. De moderne dans van bijvoorbeeld het NDT is voor haar hierin een grote inspiratiebron.

Onder de naam Rescoo werken Danny Coolegem en Bart Res sinds 2000 samen binnen de groep ‘de nieuwe negatieven’. In de interactie van ieders inspiratie, expressie en ideeën zien zij een meerwaarde om krachtige, imposante werken te maken. Zij schilderen met acryl en olieverf op polycarbonaatplaten, in de werken is ook hout, papier, jute en doek verwerkt. ArtiBrak heeft de primeur hun werk als eerste te laten zien.

Anna GrayIn de glassculpturen van Anna Gray duwt de binnenkant van de glazen bollen naar binnen in zijn eigen leegte, waar de materialen samenvloeien en naast elkaar bestaan. Met behulp van doorsneden, vergroting en transparantie laten de objecten zien wat verborgen en onder de oppervlakte ligt.

De tentoonstelling die t/m 2 december duurt, wordt op zaterdag 10 november om 15.00 uur geopend door Albert in ’t Veld, beeldhouwer en ‘neokunstenaar’. Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44, 2271 CH Voorburg – www.artibrak.nl

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ArtiBrak pakt uit met nieuwe expositie

Terug in de ether met winterviolen

violen IMG_95795 november – Zo, even een paar dagen uit de lucht geweest met Voorburg Insite. Soms spelen storingen en gehutseld met hacks je parten. Intussen is er eigenlijk niets overweldigendst gebeurd in het Voorburgse. Wat ons wel goed doet is de actie van Stadsbeheer om het straatbeeld wat op te fleuren. Een lezer mailde ons deze foto van de bloembakken die met winterviolen gevuld worden. Zo’n vriendelijk kleurtje kan geen kwaad nu bladeren vallen en het najaar doorzet. De gemeentelijke hovenier kan daar wel mee instemmen zo te zien. En een voorbijganger heeft er ook een foto van gemaakt.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Terug in de ether met winterviolen

St. Maarten: Als lichtje brandt aanbellen

31 oktober – Sinds 1950 wordt de naamdag van St. Maarten op 11 november in Voorburg gevierd met een de jaarlijkse traditionele lampionoptocht. Dit jaar voor de 68ste keer. Om 18.30 uur vertrekt de stoet van Oosteinde / ingang Vlietwijck door een aantal straten in de buurt. Twee muziekkorpsen, politie en eerste hulp verleners van het Rode Kruis begeleiden de optocht naar de Martinuskerk aan het Oosteinde. Hier verschijnt Sint Maarten als Romeins ridder boven in de toren en worden er liedjes gezongen. Beneden wordt Sint Maarten op het voorplein welkom geheten door de burgemeester en krijgen kinderen appeltjes uitgedeeld. Ook zijn er kleine prijzen voor de 10 mooiste lampionnen. Voor en na de optocht kunnen de kinderen traditioneel nog langs de huizen gaan om Sint Maartenliedjes te zingen en daarvoor snoepgoed te krijgen. Gebruikelijk is dat bij de huizen waar een lichtje brandt hiervoor kan worden aangebeld. Meer informatie en liedjes op www.sintmaartenlampionoptocht.nl

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor St. Maarten: Als lichtje brandt aanbellen

Eigenaar huisdier de gebeten hond

30 oktober – ‘Het spaarbankboekje van de gemeente wordt aangesproken, door de gemeenteraad vastgestelde financiële normen worden terzijde geschoven’, zegt Frank Rozenberg, fractievoorzitter Gemeentebelangen. ‘Eneco-geld wordt alvast ingeboekt, de toeristenbelasting gaat omhoog en ook de hondenbelasting. Die laatste belasting stijgt in de meerjarenbegroting gemiddeld per hond met zo’n 40 euro per jaar. De gemeente wordt geconfronteerd met tekorten op de jeugdzorg en de bijstandsuitkeringen. In combinatie met de ambities van het nieuwe college leidt dat tot een gat in de begroting. HondenbelastingOm dat gat te dichten haalt het college van alles van stal. Ik trek maar één conclusie; hondeneigenaren in onze gemeente worden straks als melkkoe gebruikt. De verhoging heeft namelijk niets te maken met de kosten die de gemeente maakt voor voorzieningen voor honden zoals hondenuitlaatvelden, afvalbakken en dergelijke. De hondenbezitters moeten in het voorstel van het college gewoon opdraaien voor de tekorten in de begroting. We willen dat de verhoging van hondenbelasting wordt geschrapt en zullen een amendement indienen’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Eigenaar huisdier de gebeten hond

‘Na mooie zomer kans op koude winter’

winter Voorburg-in-de-sneeuw29 oktober – Weer even wennen aan die wintertijd en misschien wel voor de laatste keer dat de klok een uurtje stil mag staan. ‘Het weerbericht verwacht meer kou dat klopt dus wel met het woordje winter in het woord wintertijd’, mailt Willem Hasekamp ons. ‘Maar of het echt winter gaat worden dat kan zelfs de Enkhuizer Almanak niet goed voorspellen. Het enige dat we uit ervaring weten is dat na een mooie zomer ook wel een koude winter kan komen. Hierbij alvast een foto van een koude winter in Voorburg’.  Waarvoor dank.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Na mooie zomer kans op koude winter’

Virtuele rondleiding Binnenhof in Voorburg

181108 Binnenhof27 oktober – Een rondleiding over het Binnenhof zoals niet vaak voorkomt: virtueel en je hoeft er niet eens voor naar Den Haag. Het gebeurt op donderdagavond 8 november in de Voorhof Herenstraat. Paul den Hoed verzorgt de rondleiding tijdens een Pelikaanlezing met foto’s en oude prenten van gebouwen, poorten en pleinen. Bij zijn presentatie maakt hij gebruik van een 3d presentatie. Den Hoed (1946) is bestuurssocioloog en promoveerde in 1995 op bestuurshistorische en bestuursjuridische thema’s. Hij was projectleider bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Oogmerk van Pelikaanlezingen, waarvan er al vele interessante zijn geweest, is het bevorderen van de communicatie tussen kerk en samenleving. De entree van € 5,- komt ten goede aan de restauratie van de toren van de Oude Kerk. Voor meer informatie:  www.oudekerkvoorburg.nl

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Virtuele rondleiding Binnenhof in Voorburg