Partijen werken aan presentatie coalitieakkoord

24 mei – De ledenvergadering van PvdA heeft ingestemd met het bereikte resultaat van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. Dat betekent dat de gemeenteraadsfractie toestemming heeft om haar handtekening onder het akkoord te zetten en een wethouder kan voordragen voor het nieuw te vormen college van B&W.

In de ledenvergadering van is uitgebreid gesproken over het resultaat van vier weken onderhandelen. Na bespreking van het resultaat met onderhandelaars Nadine Stemerdink (lijsttrekker) en Jochem Streefkerk (fractievoorzitter) is de ledenvergadering akkoord gegaan. De vier partijen werken nu toe naar een presentatie van het akkoord.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Partijen werken aan presentatie coalitieakkoord

Werk kunstenaars met humor en ironie

23 mei – Een nieuwe tentoonstelling bij ArtiBrak, die de deur wagenwijd open zet voor vier Voorburgse kunstenaars die allen humor als verbindend element laten zien. Beeldhouwer Frans Kokshoorn, bekend van zijn bronzen beelden, laat ditmaal houten beelden zien in een combinatie van hout, glas en brons. Zijn onderwerpen zijn de mens, huizen en steden, met humor als belangrijke factor in het werk. Het werk van tekenaar Frits Frietman wordt gerekend tot het Haags Neo Symbolisme. Het is figuratief, maar deformaties en vervreemding spelen een voorname rol. Sommige voorstellingen lijken verontrustend of zelfs bedreigend, maar in de tekeningen van Frietman voeren humor en ironie de boventoon. wasgoed Jaap Paauwe - wasgoed op Giudecca

Wasgoed in Venetië, Zeppelins in aanbouw, Gevleugelden en vlinders: zomaar een paar thema’s die Jaap Paauwe bezig hebben gehouden de afgelopen twee jaar. Genietend van de zichtbare wereld, is hij tekenend en schilderend onderweg. Zijn werk verbeeldt de verwondering van een plaatjesmaker: kijk maar!  Het werk van Tina van Krogten lijkt op een muurschildering, met snel neergezette lijnen en een enkel kleuraccent. Op een ondergrond van gips en gesso werkt zij vrijwel altijd met potlood en tekent zij meestal in één lijn de figuren, die vaak vreemd en humoristisch zijn. Haar liefde voor katten komt vaak als onderwerp terug in haar werk.

 

De tentoonstelling wordt zaterdag, 26 mei om 15.15 uur officieel geopend door Anneloes Blok, voorzitter wijkvereniging Oud Voorburg.

 

 

Tentoonstelling van 23 mei tot en met 17 juni 2018.

Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44, 2271 CH Voorburg – www.artibrak.nl

Openingstijden: woe t/m zon 13 – 17 uur, zat. 12 – 16 uur.

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Werk kunstenaars met humor en ironie

Zwangere vrouw ten val op slecht fietspad

pilonnen DSC0500021 mei – Door los liggende tegels is op het fietspad van de Laan van Nieuw Oosteinde is een inwoonster van Zoetermeer met haar scooter ten val gekomen. De zes maanden zwangere vrouw was op verjaardagsbezoek in Voorburg. Zij is voor onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette het gedeelte met de losse tegels met pionnen af. Wijkbewoner Ap de Heus maakte foto’s van het ongeluk en van het ook hier slecht onderhouden fietspad. broeders DSC04993

‘De politie spreekt er schande van’, zegt hij. ‘Een van de agenten zei dat er deze week al 2 meldingen waren van mensen die gevallen zijn door los liggende tegels op het fietspad. Omdat ik veel fiets zie ik inderdaad veel tegels los liggen. Ze worden soms met een beetje zand weer recht gelegd maar een maand later is het weer prijs. De Gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie en onderhoud van fietspaden maar daar moet veel meer werk van gemaakt worden’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zwangere vrouw ten val op slecht fietspad

D66 hekelt beschuldiging PvdA in open brief

19 mei – D66 beschuldigt de oud-coalitiegenoot PvdA openlijk van het verspreiden van ‘onterechte en onjuiste suggestieve opmerkingen’ over de opstelling van D66 onderhandelaars. Die opstelling zou voor de PvdA reden geweest zijn om te kiezen voor een centrumrechtse coalitie met VVD, CDA en SGP. Deze ommezwaai wordt nogal opmerkelijk genoemd want kort na de verkiezingsuitslag spraken onderhandelaars van coalitiegenoten Gemeentebelangen, D66, GroenLinks en PvdA af samen door te willen gaan gezien de uitkomst van de verkiezingen. Bij het maken van deze afspraak waren de PvdA’ers Nadine Stemerdink en Jochem Streefkerk aanwezig.

D66 voelt zich behoorlijk gepakt door de PvdA en slaat terug met een open brief aan zowel het bestuur als de leden van de PvdA. ‘Tussen partijen is zo’n brief ongebruikelijk maar heel soms hoogst noodzakelijk zoals nu’, zeggen D66-fractievoorzitter Lia de Ridder en raadslid Jacco van Maldegem. ‘Het is heel vervelend dat de PvdA niet haar eigen keuze verdedigt met een inhoudelijke onderbouwing maar met de vinger wijst naar anderen’. En in de richting van PvdA-leden: ‘die moeten op basis van inhoudelijke argumenten kunnen kiezen om al dan niet deel te nemen aan een christelijk conservatief bestuur van onze gemeente’. De integrale brief staat op de D66 website.

Ook Gemeentebelangen en GroenLinks zijn ‘verbijsterd over de opstelling van de PvdA alsof er weinig andere keus was dan aan te schuiven bij VVD, CDA en SGP’. Raadslid Bianca Bremer (Gemeentebelangen): ‘Niets is minder waar. De PvdA probeert de gemaakte stap naar de eigen achterban te rechtvaardigen met onwaarheden. We staan nog altijd open voor samenwerking met de PvdA. Daar zit geen breekpunt tussen’. Jeroen van Rossem (GroenLinks): ‘Er worden ons woorden in de mond gelegd en eisen toegedicht die de waarheid geweld aandoen. De keuze om van centrumlinks naar centrumrechts te gaan is er toch echt een van de PvdA’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor D66 hekelt beschuldiging PvdA in open brief

Slopen met beleid maar niet zonder kogel

18 mei – Na een periode van het eerste sloopwerk is nu begonnen met de ontmanteling van het hoogste punt van het grootste leegstaande kantoorgebouw (60.000 m2) van Nederland. Ruim 95% van het pand wordt voornamelijk hergebruikt in de nieuwe woonwijk Park070 op de locatie van het CBS-gebouw. De fundering van het gebouw blijft behouden, net als de atoom- en schuilkelder uit de koude oorlog die wordt getransformeerd tot stallingsgarage voor auto’s, scooters en fietsen. Bij de sloop komt 56.638 ton betonpuin en 5.829 ton metselpuin vrij. Dit wordt hergebruikt in de wegenbouw of betonindustrie. kogel CBS DSC04949

Overige sloopmaterialen worden gerecycled of hergebruikt, waaronder ook de 7500 armaturen en gasontladingslampen. Grind- en betonplaten, betonnen kolommen en fietsenstallingen krijgen een nieuwe functie in Park070. De sloop vergt, vanwege de scheiding van bouwmaterialen, meer tijd en geduld dan ‘slopen met de kogel’. Er zijn meer sproeiers ingezet om het puin nat te houden, zodat het verstuiven beperkt blijft. Naar verwachting is de sloop komend najaar afgerond, de bouw van Park070 begint over een jaar. (Foto Ap de Heus).

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Slopen met beleid maar niet zonder kogel

Gemeente zit financieel goed in het zadel

17 mei – De gemeente sluit 2017 af met een tekort van 1,2 miljoen euro. Dat is 177.000 euro beter dan verwacht in de begroting, zo blijkt uit de jaarrekening 2017. Wethouder Bianca Bremer: ‘We hebben het beleid van dit college vrijwel volledig gerealiseerd en zijn binnen de beschikbare budgetten gebleven. De gemeente heeft een gezonde financiële positie met voldoende reserves. Ook in het laatste jaar van deze collegeperiode heeft de gemeente veel geïnvesteerd in bereikbaarheid, sport, openbare ruimte, onderwijs en verduurzaming’.

‘Daarbij is met 69% een hoger percentage investeringen gerealiseerd dan in voorgaande jaren. Deze investeringen zorgen ervoor dat Leidschendam-Voorburg een aantrekkelijke groene woongemeente blijft. Het aantal inwoners is weer gegroeid. De jeugdwerkloosheid daalt, het gebruik van Wmo begeleiding is gestegen. Het voordeel van 177.000 euro ontstaat door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds en lagere kosten door bijvoorbeeld invoeren van LED-verlichting, maar ook door vertraging of fasering van verschillende activiteiten’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gemeente zit financieel goed in het zadel

Eerste stapjes onder wakend toezicht

DSC_134916 mei – Voorzichtig de eerste stapjes door het hoge gras bij molen De Vlieger met wakende ogen er ver bovenuit stekend. En die zeggen genoeg; kom niet te dichtbij!

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Eerste stapjes onder wakend toezicht

Vereende krachten voor een zware klus

DSC_1357-115 mei – Als de ‘flower baskets’ in het oude dorp eenmaal hangen is iedereen dik tevreden maar krijg het eerst maar eens zover. Bij Coffee Works (Van Schagenstraat) betekende het omzichtig werk voor drie man sterk om een van de bloemenmanden op zijn plek te krijgen. Vereende krachten voor een ogenschijnlijk zware klus.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vereende krachten voor een zware klus

Coalitie of niet? PvdA gaat bij zichzelf te rade

14 mei – Wordt het een Pinkster-akkoord in de Voorburgse politiek of gaat het onderhandelen tussen winnaar VVD, het CDA, de PvdA en ChristenUnie/SGP meer tijd kosten om er met z’n vieren proberen uit te komen? Met name van de PvdA wordt gevraagd een flinke veer te laten om deel uit te gaan maken van een nieuwe centrumrechtse coalitie. Meer water in de wijn dus, maar de PvdA heeft er grote moeite mee om teveel cadeau te doen van haar principes, zo beluisteren wij. ‘Maar wat is het je waard om toch mee te kunnen doen’, ligt als een offer op tafel.

Naar verluidt komt vanavond een groep PvdA’ers bijeen om de moeilijke situatie te bespreken, zowel van tevredenen als ontevredenen over de gang van zaken aan de onderhandelingstafel. Het is o.a. de welzijnsagenda die zwaar weegt. En dan ook nog de verdeling van het aantal wethouderszetels. Nee, de dames en heren zijn er nog niet uit als het om een stabiele coalitie gaat, zoals de VVD informateur zich voorstelde. Met 18 raadszetels voor en 17 tegen zal het altijd kiele kiele blijven. Of moeten we als burgers  gaan denken aan een coalitie met bredere volksvertegenwoordiging? Wordt vervolgd.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Coalitie of niet? PvdA gaat bij zichzelf te rade

Droomstart seizoen voor cricketers VCC

13 mei – Het cricketseizoen is nauwelijks begonnen of Voorburg Cricket Club (VCC) kan spreken van een droomstart. Na drie overwinningen gaat VCC aan kop van de hoofdklasse. In  de wedstrijd tegen Punjab maakte nieuwkomer Matthew Smit maar liefst 185 runs – bijna een clubrecord. Ook captain Tom de Grooth had de smaak te pakken met 102 runs. Bij het cricket is het behalen van 100 runs (century) een hele prestatie met staand applaus als eerbetoon. Iemand die met 185 runs in de boeken komt, zoals de Zuid-Afrikaanse Smit, kon dit weekeinde rekenen op een ovationeel applaus. Smit kan niet meer stuk. VCC liet Punjab niet verder komen dan 73 runs. Een overwinning met 256 runs verschil derhalve. Veelbelovend voor de komende maanden op weg – misschien wel – naar de topklasse.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Droomstart seizoen voor cricketers VCC

‘Stop de achterbuurt taferelen met afval’

12 mei – Er gaat geen dag voorbij of Ap de Heus maakt foto’s van afval op straat met Voorburg-Noord aan de discutabele leiding en de Van Geusaustraat e.o. bovenaan. Ap heeft in de afgelopen jaren circa 1000 foto’s van rotzooi langs de weg gemaakt. Handhavingsteams ten spijt het dumpen van allerhande rommel houdt niet op. Dat gaat alleen maar erger worden als binnenkort het afvalstation aan de Nieuwe Havenstraat dicht gaat. De Heus zegt dat het college heeft beloofd het afvalprobleem binnen twee maanden op te lossen maar ‘die termijn is al verstreken en het blijft op veel plaatsen een rotzooi’, zegt hij.

Intussen komt nu ook Mary Oosterveer in het geweer met een oproep aan medeburgers om te stoppen met overal achterlaten afval. ‘Avalex is overgestapt van 1 x per week ophalen naar 1 x per 14 dagen. Dat is een slechte zaak en het College laat dit toe. Niet iedereen heeft een plek om restafval te bewaren totdat het wordt opgehaald. In de keuken in diverse bakken bewaren is ook geen optie. Veel gedumpt afval is bestemd voor grof vuil. Dat komt Avalex op afroep ophalen en is dit geen excuus voor de bewoners om dit dan elke keer bij het restafval te dumpen. De aanblik van onze gemeente doet mij denken aan verre landen waar iedereen alles op de straat dumpt. Dus beste medeburgers: even Avalex bellen als u grof vuil kwijt wil dan bespaart u uw medeburgers voor achterbuurttaferelen! Voor het weer 1 x per week ophalen is een taak weggelegd voor het College’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Stop de achterbuurt taferelen met afval’

Van dik hout planken maken in Salamander

11 mei – Van een boomstam planken maken. Hoe dat is zijn werk gaat is morgen (zaterdag 12 mei) te zien bij Houtzaagmolen De Salamander aan de Vliet. Ook het maken van een midwinterhoorn is onderdeel van het programma. Daarnaast worden daarrondleidingen gegeven op deze Nationale Molendag. Ook molen De Vlieger in Essesteyn doet mee aan deze feestelijke dag in molenland.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Van dik hout planken maken in Salamander

Hoogstandje op 32 meter diepte onder PM-laan

10 mei – Toen bewoners van de Prinses Mariannelaan (zie locatiefoto) vannacht in diepe slaap waren voltrok zich op andere nabije diepte (ongeveer 32 meter) in alle rust een technisch hoogstandje. PM-LaanDankzij Voorburg-Westbewoner en correspondent Willem Hasekamp weten we dat de tunnelboor van de Rotterdamsebaan vannacht de eerste ondergrondse 1000 meter lengte bereikte. Het werk gaat inmiddels verder en de boor is nu onder de Prinses Mariannelaan door. Ter hoogte van het park Arentsburgh was de diepte exact 33 meter. Vanaf dit punt gaat de boor weer langzaam omhoog. Mocht u geïnteresseerd zijn hoe het verder gaat met de tunnelboor ga dan naar www.waarisdeboor.nl.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Hoogstandje op 32 meter diepte onder PM-laan