Weinig aandacht voor serieus Servicecentrum

oosterveer IMG_81069 februari – De afgelopen jaren heeft Mary Oosterveer gepleit voor de terugkeer van een serieus Servicecentrum in Voorburg. Zij heeft er in de media vaak aandacht voor gevraagd. ‘Maar de politiek die het moet oplossen, laat het afweten’, zegt de vasthoudende Voorburgse. ‘In de  verkiezingsprogramma’s wordt niet gepleit voor de herstart van een Servicecentrum in Voorburg. Slechts Gemeentebelangen LV wil behoud van het Servicecentrum in de Herenstraat. De partij zegt echter niet dat het huidige Servicepunt slechts 3 dagen is geopend van 10.00 tot 14.00 uur. En dat men er alleen terecht kan voor het aanvragen van identiteitsbewijzen. Dit is geen serieus Servicecentrum’.

oosterveer 2 IMG_8030Intussen signaleert mevrouw Oosterveer een groot gebrek aan parkeerruimte bij het Servicecentrum in Leidschendam. Zij zegt: ‘Niet alleen het parkeerterrein ernaast is regelmatig  vol, evenmin kan men de auto  in de omliggende straten kwijt. Om de bezoekers te helpen zou het daar instellen van een uitgebreide blauwe zone uitkomst kunnen bieden en de meeste ambtenaren niet in aanmerking laten komen voor een parkeervergunning. Bij een recent bezoek aan het Servicecentrum waren slechts 8 bezoekers aanwezig, terwijl rondom het Servicecentrum geen parkeerplek meer te vinden was. Burgers moeten nu rondjes rijden voor een parkeerplaats en vaak nog een stuk lopen’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Weinig aandacht voor serieus Servicecentrum

Kapster Marin naar school van premier Rutte

kapper IMG_59268 februari – Met appeltaart en tranen in de ogen hebben de dames Fiona Basalco en Lucienne Janmaat vandaag bij House of Hair aan de Parkweg afscheid genomen van hun jongere collega Marin Minnaard, die na vijf jaar het kappersvak achter zich laat. Zij wordt vanaf morgen het telefonische en organisatorische ‘visitekaartje’ van het Witte de With College in Den Haag, de school waar premier Marc Rutte wekelijks les geeft in maatschappijleer. In de loop van de tijd kreeg de Westlandse Marin vele honderden Voorburgers in de kappersstoel met alle verhalen en ontboezemingen van dien. ‘Aardige mensen die Voorburgers’, zegt Marin en die herinnering neemt niemand van haar af. Het werd een hartelijk vaarwel met een dikke knuffel.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kapster Marin naar school van premier Rutte

Campagneteam PvdA gaat van deur tot deur

PvdA team 18-02-03 PvdA op bezoek in De Heuvel7 februari – Een campagneteam van de PvdA gaat van-deur-tot-deur om bewoners te vragen hoe ze hun buurt waarderen: ‘wat gaat er goed en wat kan er beter’? De partij zegt het belangrijk te vinden te beluisteren hoe mensen hun buurt ervaren en wil de bewoners hierbij betrekken. De campagne begon in de Heuvelwijk en zal vervolgd worden in andere gebieden.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Campagneteam PvdA gaat van deur tot deur

Nieuwe lokale cultuurprijs in zicht

6 februari – De cultuurprijs Leidschendam-Voorburg wordt nieuw leven in geblazen. Ging deze prijs eerder door bezuinigingen van de gemeente verloren nu is de hoop gevestigd op volledig eerherstel. Het initiatief daartoe is genomen door partij Gemeentebelangen, die kandidaten oproept zich te melden. Inschrijving staat open voor eenieder. Stuur voor 13 februari een mail naar cultuurprijs@gblv.nl. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Frans Kokshoorn en Ming Hou Chen. Er zijn drie categorieën: de publieksprijs, de aanmoedigingsprijs en de juryprijs.

Frank Rozenberg (GBLV): ‘We zijn druk bezig om van 28 februari in de Franse Kerk een feestelijke avond te maken met cultuur in het middelpunt. Er zullen muzikale optredens zijn en natuurlijk gaat alle aandacht naar de bekendmaking van de prijswinnaars. Voor nu roep ik iedereen op om kandidaten aan te dragen, zodat na 13 februari de stemming voor de publieksprijs kan worden gestart. De onafhankelijke jury (Tilly Zwartepoorte, Pan Sok en Alfred van Bunge) kan zich dan buigen over de aanmoedigingsprijs en de juryprijs.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwe lokale cultuurprijs in zicht

Grofvuil op straat zetten: 99 euro boete

5 februari – Eindelijk actie van de gemeente. Deze maand gaat de gemeente extra handhaven op gedumpt afval en grofvuil op plekken waar dat niet mag. Inwoners die afval naast de containers plaatsen terwijl zij het ook in de container kwijt kunnen of zomaar grofvuil op straat zetten, riskeren een boete van € 95,- plus € 9,- administratiekosten. Avalex en de gemeente zetten verschillende acties in om dit probleem aan te pakken. Avalex zet het Clean Team in om bij geplaatst afval direct op te ruimen en gaat vaker ondergrondse containers legen waar dat nodig is. De gemeente gaat extra handhaven op plekken waar afval- en grofvuil gedumpt wordt. Het Clean Team en de grondstofcoaches ondersteunen de handhavers om de plekken te controleren. ‘Al deze extra inzet is echter geen structurele oplossing, zegt de gemeente. ‘Iedereen vindt een schone en nette straat belangrijk, daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Grofvuil op straat zetten: 99 euro boete

Sponsoring ondernemers door gemeente?

4 februari – Heeft de gemeente een ondernemer in Stompwijk gesponsord of niet? Het CDA stelt deze vraag aan het college. De bedoelde sponsoring c.q. subsidie is niet opgenomen in de gemeentelijke subsidielijst en fractievoorzitter Juliette Bouw wil weten of de gemeente de ondernemer gesponsord heeft of niet en wil een overzicht van sponsoring van bedrijven en organisaties door de gemeente.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Sponsoring ondernemers door gemeente?

Verkiezingsrally met woestijntruck

2 februari – Hij is nog maar net terug uit het taaie woestijnzand van de Africa Eco Race of Leidschendammer Aad van Velsen beklimt zijn rally truck opnieuw maar dan in eigen stad met geëffende paden. Van Velsen is kandidaat raadslid voor GBLV en verbindt morgen (zaterdag) met zijn truck in een aantal etappes Stompwijk, Leidschendam en Voorburg want ‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg!’, de slogan van GBLV. Met de rally truck worden vier stops aangedaan. De start is om 10.00 uur aan de Meerlaan in Stompwijk ter hoogte van de benzinepomp. Rond 10.35 is er een stop bij de firma Scheria aan de Stompwijkseweg. Daarna zal worden gestopt bij het Raadhuis in Leidschendam (circa 11.05 uur) om rond 11.35 te eindigen op het Westeinde in Voorburg ter hoogte van Huygens’ Hofwijck/Only for Men. Bij de stops wordt steeds iets verteld over het verkiezingsprogramma. En samen met Van Velsen op de foto.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Verkiezingsrally met woestijntruck

Omstreden windturbine risicovol langs A4?

1 februari – Het college van B&W heeft een bezwaar ingediend tegen de ontwerpvergunning van Rijkswaterstaat voor de windturbine bij CEVA Logistics langs de A4. Vorig jaar bleek dat de exploitant van de windturbine alsnog een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken moest aanvragen. Deze wet beschermt het veilig en doelmatig gebruik van de snelweg. De gemeente vindt dat de risicoanalyse bij de ontwerpvergunning onvolledig is. ‘Er is niet gekeken naar de risico’s voor het verkeer door het afleidende karakter van de windturbine’, zegt het college in het bezwaar.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Omstreden windturbine risicovol langs A4?

Dames en heren raadskandidaten op de foto

26 januari – Het begint op te schieten met de aanloop naar de verkiezingen. Partijen laten meer en meer van zich horen om de stemmencarrousel aan te jagen, maar we moeten nog een maandje verder zijn om de spanning merkbaar te voelen. Het is nog tamelijk rustig binnen onze gemeentegrenzen. Het kruit wordt kennelijk nog droog gehouden om in maart echt los te gaan. Eerder waren op Voorburg Insite de teamfoto’s van kandidaten van Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks te zien. Vandaag de dames en heren die het voor het CDA, de PvdA en D66 gaan opnemen. Kijk op de eigen websites voor wie wie is. CDA groepsfoto afbeelding-VB-16-34PvdA kandidaten _srcdf29e5f3b7d41cccc998472f8cae2779_parae3c96d30b4e8f37e3aecfd8a89808cb_dat1515151721D66 Foto-kandidaten-1-D66LV0050-1024x683

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Dames en heren raadskandidaten op de foto

Deze coalitie werkt niet mee aan Ouderengids

25 januari – Herinvoering van een gedrukte Ouderengids is voor de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks een gepasseerd station. VVD en CDA denken daar anders over en kwamen met een motie die het echter niet haalde. Hardnekkig pleitbezorgster voor zo’n Ouderengids als bron van nuttige informatie is Mary Oosterveer. Tevergeefs deed zij andermaal een dringend beroep op alle raadsleden om de gids weer het licht te laten zien want circa 20% van de 78.000 inwoners is boven de 66 jaar. Niet iedereen uit die leeftijdsgroep kan internetten.

Oosterveer: ‘In zo’n gids dient informatie te staan over o.a. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). n plaats daarvan heeft de gemeente zich met een insteekfoldertje in de brochure Woej Voor Ouderen zich er wel erg gemakkelijk van af gemaakt. In Het Krantje staat wekelijks de gemeenterubriek. Maar als dit krantje niet overal wordt bezorgd, net als de brochure van Woej, dan krijgen de burgers deze informatie niet. De gemeente heeft de plicht om ook de grote doelgroep van ouderen te informeren’.

De verantwoordelijke wethouder Floor Kist wil er wel voor zorgen dat de ouderen drie telefoonnummers thuis bezorgd krijgen, van de huisarts, de stichting Woej en het gemeentenummer 14070. ‘Hij staat er blijkbaar niet bij stil dat de burger deze nummers niet gaat bellen als men het aanbod van de dienstverleningen niet kent’, reageert Mary Oosterveer. ‘Daarom is een ouderengids op papier zo belangrijk. Ik hoop dat de verkiezingen leiden tot een nieuwe coalitie die wel over een goed inlevingsvermogen beschikt, naar de burger luistert maar vooral de genoemde WMO zal uitvoeren’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Deze coalitie werkt niet mee aan Ouderengids

Nieuwbouw scholen en woningen Rijnlandlaan

24 januari –  De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan vastgesteld. In het plan staat waar de sociale woningbouw, het kinderdagverblijf Pinkeltje en het Veurs Voorburg komen. Tijdens informatieavonden werd duidelijk dat omwonenden moeite hadden met de hoeveelheid woningen en de bouwplek. Het plan is daarom aangepast zodat er meer ruimte over blijft voor groen. Ook heeft de gemeenteraad besloten dat er in plaats van de 66 appartementen in dit nieuwe plan 48 appartementen gebouwd voor een te huisvesten gemixte doelgroep van jong en oud.

Nu het plan is vastgesteld, kan ook de school Veurs Voorburg verder met het ontwerpen en aanbesteden van de plannen voor nieuwbouw. Omdat Veurs Voorburg op de plek komt waar nu kinderdagverblijf Pinkeltje staat, wordt eerst het nieuwe gebouw van Pinkeltje gebouwd. Na de sloop van het oude gebouw kan gestart worden met de bouw van Veurs Voorburg.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwbouw scholen en woningen Rijnlandlaan

‘Bewoners Appelgaarde worden niet gehoord’

GBLV Appelgaarde23 januari – ‘We worden op de proef gesteld met wonen en veiligheid’, zegt Appelgaarde-bewoner Bram van Popering. (links op de foto).’Ook zien we dat het groenonderhoud hier te wensen overlaat. De gemeente moet waken voor verloedering. Om het nog maar niet te hebben over auto’s die hier onveilig worden geparkeerd. Bewoners kunnen zelf nauwelijks nog parkeren’, zegt hij. Een hartenkreet die ondersteund wordt door Marien van Wijk, kandidaat raadslid voor GBLV die de wijk in Essesteyn bezocht. ‘Bewoners worden niet gehoord’, zegt hij. ‘Wij vinden dat op korte termijn de parkeercapaciteit van station Mariahoeve met een parkeerdek vergroot moet worden. Zoals eerder gesteld heeft GBLV hier ideeën over, die we dan ook gaan uitwerken’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Bewoners Appelgaarde worden niet gehoord’

CDA: ‘Dramatische uitvoering van afvalbeleid’

22 januari – Nog nooit heeft een college van B&W het zo bont gemaakt met het onderwerp huisafval als dat van de coalitie GBLV-PvdA-D66-GroenLinks. Half Voorburg gaat al maanden gebukt onder het troosteloze beeld van lang liggend huisvuil op stoepen en straten. Een gevolg van nieuw beleid dat ‘omgekeerd inzamelen’ heet en in Voorburg-Midden als proefgebied werd ingevoerd. Het CDA wil nu dat er eerst grondig wordt geëvalueerd voordat bewoners van een volgende wijk in de ellende worden gestort. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald hoor je in de gemeenteraad. De uitvoering afvalbeleid ligt bij de wethouders van PvdA en GroenLinks.

Fractievoorzitter Juliette Bouw noemt het een dramatische uitvoering van dat beleid. ‘Het College kan niet anders dan eerst naar ervaringen van de bewoners in Voorburg-Midden te vragen in plaats van maar gewoon door te gaan’. CDA-raadslid Hans Geurts voegt daar aan toe dat veel inwoners heel negatief reageren. ‘Mensen klagen over de afstand tot de meest dichtbij zijnde container, de overvolle bakken en de onduidelijke communicatie van de gemeente. Onze afvalpeiling kreeg binnen twee dagen 900 reacties van inwoners. In een paar maanden tijd is er afvalchaos ontstaan, waar wij als CDA telkens voor gewaarschuwd hebben’, zegt Geurts.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor CDA: ‘Dramatische uitvoering van afvalbeleid’