VVD: ‘We wilden herbezinning op plan Duivenvoorde’

24 december – Heeft GBLV (Gemeentebelangen) overhaast gehandeld door de motie van wantrouwen tegen de VVD in te dienen waardoor wethouder Heleen Mijdam de eer aan zichzelf liet en ontslag nam? Ja, zegt de VVD. ‘Het zou goed geweest zijn als men meer tijd genomen om met ons te overleggen in plaats van een college te vormen dat de zwijgende meerderheid in onze gemeente absoluut niet wil’, zegt fractievoorzitter Astrid van Eekelen.

‘We worden nu opgeschrikt door een nieuwe slag: de mogelijke komst van een links college waarin de VVD wordt ingewisseld voor de PvdA en Groen Links. Deze partijen willen ongetwijfeld aanpassingen in ons akkoord waar burgers en ondernemers wel eens de dupe van zouden kunnen worden. De plannen die wij in het voorjaar hadden gemaakt om de lokale kwaliteit en tegelijkertijd de betaalbaarheid van onze gemeente te garanderen, maken plaats voor een ander programma’.

Opvallend in een bericht van de VVD is dat deze partij ‘herbezinning op het bestaande plan Duivenvoorde’ wilde en dit ook in de gemeenteraad had aangegeven. Andere fracties wilden daar kennelijk niets van weten. ‘Helaas was het niet mogelijk met de andere partijen tot een gesprek te komen’, zegt Van Eekelen. Voor GBLV was het echter welletjes en viel er weinig meer te herbezinnen en koos een andere weg, ongeacht de gevolgen. GBLV speelt hoog spel!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.