Uitnodiging voor Kerstconcert a.s. zondag

13 december – Op zondag 18 december bent u welkom bij een kerstconcert in de Koningkerk aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 4. Tijdens dit concert wordt naar de Engelse traditie van Lessons & Carols in vijf etappes het Kerstverhaal verteld afgewisseld door koor- en samenzang. Aan dit kerstconcert werken drie koren mee die onder leiding staan van Jeroen Bosman: ‘Cantate Deo’ uit Katwijk, ‘Die Gouwe Sanghers’ uit Boskoop en het Politie Mannenkoor ‘Entre Nous’ uit Den Haag. koor-naamloos

Ria Keijzer verzorgt de lezingen, Andrew Wright begeleidt de koren en de samenzang op het orgel en de piano en de bekende Haagse musicus Peter Le Feber speelt toepasselijke muziek op hobo. Het concert begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis, aangeraden wordt op tijd aanwezig te zijn. De deuren gaan om 14.30 uur open. Ter dekking van de onkosten wordt na afloop een uitgangscollecte gehouden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.