‘Deel opbrengst Eneco naar inwoners’

9 december – De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil dat de 60 miljoen extra opbrengst uit de verkoop van Eneco aandelen wordt uitgekeerd aan de inwoners. Het college heeft in de meerjarenbegroting rekening gehouden met 80 miljoen euro opbrengst uit de verkoop van de Eneco-aandelen. ‘Nu dat 140 miljoen euro blijkt te zijn, moet het verschil naar de inwoners’, zegt fractievoorzitter Frank Rozenberg. ‘Bij de begrotingsbehandeling hebben wij voorgesteld om de Eneco-opbrengst niet mee te nemen, omdat die nog niet bekend was. De wethouder was toen zeer stellig dat de 80 miljoen waarmee het college rekende juist wel moest worden meegenomen. Als het college vindt dat 80 miljoen genoeg is voor de begroting, dan moet de extra 60 miljoen gewoon naar de inwoners. De inwoners hebben immers ook bijgedragen aan de winst. Per huishouden gaat het dan om circa 1.600 euro’. GBLV/Gemeentebelangen komt met een motie.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.