Gemeenteraad behandelt Ondernemersfonds Oud-Voorburg

17 december – Geruisloos zal het vanavond in de gemeenteraad niet verlopen bij de (pittige) behandeling van het inmiddels veelbesproken ‘Stichting Ondernemersfonds Oud-Voorburg’. Om te beginnen is er sprake van een valse start nu de beoogde voorzitter Joep van der Wolk voortijdig is teruggetreden na berichten over twijfelachtige activiteiten in Zwitserland. Een bezwarend mailbericht daarover van twee maanden geleden, gericht aan wethouder Van Ostaijen, werd niet gelezen. Iemand van de gemeente zag het bericht aan als spam. Dat kan gebeuren. Inmiddels heeft ondernemer Peter Bastinck het voorzitterschap tijdelijk op zich genomen. De gemeenteraad wordt geacht vanavond akkoord te gaan met het contract tussen de Stichting en de gemeente, die de ondernemers verplicht tot een reclameheffing waaruit nieuwe activiteiten worden gefinancierd. Jaarlijks betekent dat 100.000 euro subsidie om het winkelgebeuren in het oude centrum op te krikken en de Herenstraat en omgeving attractiever te maken als bezoeksgebied. De bestaande ondernemersvereniging (VOOV) houdt na 15 jaar op te bestaan en de Stichting wordt de nieuwe roerganger. Niet alle winkeliers zijn blij met de nieuwe situatie, maar door een meerderheid bij stemming is er voor de gemeente voldoende draagvlak ontstaan. Het is onduidelijk of het honorarium van de vorig jaar aangestelde centrummanager (25.000 euro) deel uitmaakt van de subsidie. De komst van die manager is onder grote druk, ook binnen het college van B&W, goedgekeurd. Er moest snel gehandeld worden en voordat de manager het wist was hij al benoemd. Vervolgens moest in heel korte tijd gehandeld worden voor de beeindiging van de VOOV, discussies over de oprichting van het Ondernemersfonds, moest het een stichting of vereniging worden (het bestuur in oprichting wilde een stichting), de vorming van een eerste bestuur en het juridisch optuigen van het subsidiecontract met een looptijd van drie jaar. Het heeft er alle schijn van dat haastige spoed geboden was. En die is zelden goed. Het leidde tot kromme tenen bij leden van het College.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.