Gedwongen verhuizing uit Het Anker van de baan

17 december – De psychogeriatrische bewoners van WZH Het Anker zullen definitief niet worden uitgeplaatst naar een andere locatie. Dit is het resultaat van overleg tussen de Actiegroep Mantelzorgers Voorburg (AMV), de cliëntenraad van Het Anker en de directie van WZH (Woonzorgcentra Haaglanden). Pas wanneer de nieuwbouw van Rustoord in Voorburg gereed is (naar verwachting eind 2015/begin 2016), zullen de PG-bewoners verhuizen. Dit heeft wel tot gevolg dat er tijdelijk een vermenging van doelgroepen is in Het Anker. De WZH-directie heeft echter toegezegd dat de zorg zoals die nu wordt geboden, blijft gewaarborgd tot de verhuizing.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.