MKB rekent op blijvende support gemeente

13 december – ‘De onderhandelingen voor een nieuw college, mogen er niet toe leiden dat de plannen op economisch gebied van het huidige college verdwijnen’, zegt ondernemersvereniging MKB Leidschendam-Voorburg. ‘Ondernemers moeten op de overheid kunnen rekenen, altijd en zeker in tijden van crisis. MKB Leidschendam-Voorburg rekent er op dat de politieke partijen de economische groeiagenda van MKB LV in het nieuwe onderhandelingsproces meenemen. Elke vertraging in belangrijke dossiers, zoals de vernieuwing van Winkelcentrum Leidsenhage en de uitwerking van de Detailhandelsvisie, stellen doelstellingen in de waagschaal’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.