Keuze nieuwe bomen onder de CO2 loep

25 november – Een jaar geleden vroeg D66-raadslid Charlotte Bos samen met GBLV, GL en CDA aan het college om in kaart te brengen in welke wijken relatief weinig groen is en om een overzicht te geven waar het geplande extra groen dit jaar zou worden gerealiseerd. Immers, het lukraak aanplanten van groen en bomen betekent niet automatisch een betere kwaliteit van leefomgeving. Wethouder Nadine Stemerdink had echter de motie van de gemeenteraad in eerste instantie niet uitgevoerd. Zij antwoordde daarvoor ambtenaren noch geld beschikbaar te hebben.

Wel had de wethouder een extern bureau gevraagd om een kosteninschatting van dat onderzoek te maken. Dat kwam uit op minimaal 25.000 ex btw. Het onderzoek legt uit dat de ene boom effectiever is in CO2-opslag, afvang van fijnstof en water dan een andere boom. D66 ziet dit externe onderzoek als een 0-meting die helpt bij de juiste keuze van groen en bomen. Bos vraagt nu – samen met PvdA, GL en GBLV – door een amendement op de begroting om geld vrij te maken voor onderzoek naar CO2 gekwalificeerd groen in onze gemeente en daarbij rekening te houden met de participatie van burgers.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.