Ten finale: Twee stadsdelen behouden elk hun theater!

15/12 – De twee theaters in Leidschendam en Voorburg blijven definitief open. Na een jaar van soebatten, draaien en politieke heisa hebben het nieuwe theaterbestuur, de ondernemers uit Leidschendam en het college van B&W overeenstemming bereikt. Aangenomen wordt dat ook de Gemeenteraad akkoord gaat. Het nieuwe theaterbestuur zal haar activiteiten voortzetten in het theater in Voorburg. De ondernemers van het huidige Theatercafé gaan het theater aan de Damlaan exploiteren, zonder dat ze subsidie krijgen van de gemeente. Beide theaters krijgen met ingang van het komend seizoen een andere naam, die begin januari bekend gemaakt wordt. Onderhandelaars Paul Q. van der Burg en voorzitter Tilly Zwartepoorte van de nieuwe theaterstichting: “De afgelopen maanden hebben we stevig onderhandeld met wethouder Van Ostaijen. Er is goed naar elkaar geluisterd en de wil om er uit te komen was duidelijk aanwezig. Alle partijen hebben water bij de wijn gedaan, maar vooral ook handreikingen gedaan. Het resultaat mag wel uniek genoemd worden. Met een bezuiniging van ruim 50% kunnen beide locaties open blijven”. Het karakter van de twee theaters zal zeker anders worden. De nieuwe stichting, een fusie van de huidige theaterstichtingen Camuz en De Tobbe, gaat het theater in Voorburg exploiteren. Over de plannen binnenkort meer informatie op Voorburg Insite.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.