Kleine Dorpswacht interessant alternatief op wegwijzers

16/12 – Er is plotsklaps een nieuw alternatief als symbooltje op de wegwijzers die binnenkort in het Beschermde Dorpsgezicht komen. Zoals wij al eerder berichtten is het oude stadswapen van Voorburg (de rode burcht) voor het College van B&W ongewenst, de locale ophef over deze afwijzing tot in de Gemeenteraad toe, ten spijt. Het College koos liever voor een onbekend en neutraal ANWB-wandelaartje als toef op de paal, maar wethouder Peter van Ostaijen zei onlangs best open te staan voor iets meer Voorburgachtigs, als de gemeente daar dan maar niet de rekening voor zou krijgen. Dat was een handreikend gebaar. Bij stichting ‘Mooi Voorburg’, die over het inmiddels beladen symbooltje met de wethouder in gesprek is, werd toen kasteeltje ‘Hofwijck’ genoemd als meer Voorburgse versiering van de wegwijzers. Niet slecht, maar ….

Een bekende Voorburger deed vorige week onverwacht de suggestie om als Voorburgs dorpssymbool te kiezen voor een kleine Dorpswacht, een miniatuur van het beeld dat bij het 50-jarig bestaan van ‘Mooi Voorburg’ in de Franse Kerkstraat werd onthuld. Deze Dorpswacht is het toonbeeld van aandacht voor en sympathieke ‘bewaker’ van het Beschermde Dorpsgezicht. Daarbij is het fraaie beeld onomstreden, vriendelijk en betekenisvol. De maker ervan is de Voorburgse beeldhouwer Frans Kokshoorn die auteursrechtelijk geen enkel bezwaar heeft tegen het beoogde gebruik ervan. En wat deze optie extra interessant maakt is dat Kokshoorn over de mal beschikt waarmee het kleine beeldje in brons of koper gegoten kan worden. Binnen een maand zou het zelfs gereed kunnen zijn, zegt de meewerkende Kokshoorn.

Dat valt dan weer heel mooi samen met het voornemen van wethouder Van Ostaijen (CDA) om de wegwijzers in januari of februari te willen plaatsen. Enkele Voorburgers hebben zich inmiddels bereid verklaard om desnoods prive mee te betalen aan dit laatste alternatief. Een inkoppertje? We denken van wel. ‘Mooi Voorburg’ kan niet tegen zijn, want uit die hoek kreeg de Dorpswacht immers gestalte, de wethouder gaat zoals bedongen financieel vrijuit, het Beschermde Dorpsgezicht wordt geaccentueerd, voorstanders van een burchtje kunnen zich hierin vinden en de kunstenaar gaat helemaal akkoord. En bovenal, de vrede zou kunnen worden getekend tussen alle partijen die zich de laatste maanden vurig mengden in de discussie over het Voorburgse symbooltje. Op z’n minst een mooie kerstgedachte in de strijd.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.