‘Kwestie Kerstboom Voorburg heeft gemeente beschadigd’

19/12 – Alles wat aan berichten over de ‘Voorburgse kerstboom 2011’ in de media is verschenen heeft het aanzien van de gemeente Leidschendam-Voorburg geen goed gedaan. ‘Het College van B&W is daar verbitterd over, ook al wordt toch ook achteraf betreurd hoe het allemaal is gelopen’, zegt ons een wethouder. ‘Al met al heeft alle publiciteit ons als gemeente beschadigd’. Als zeer onwelkom werd ervaren dat in de publicatie van het weekblad Elsevier de ‘vermeende identiteiten van Voorburgers en Leidschendammers’ onnodig uitvergroot werden. Het is als pijnlijk ervaren dat daarbij de rol van de burgemeester werd benadrukt terwijl deze juist poogt de gemeente Leidschendam-Voorburg als verbonden eenheid te profileren.

Communicatie
‘Je ziet hoe belangrijk communicatie is’, zegt een Haagse goeroe op het gebied van public affairs. ‘Je kunt de vraag stellen of met dit kabinet de Overheid kerstbomen moet financieren, maar indien de gemeente vroegtijdig had overlegd vanwege de bezuinigingen niet in staat te zijn om zo’n kerstboom uit de gemeenschapskas te betalen, er ook een particulier initiatief gekomen was’. Intussen is Frans van Veen, voorzitter stedenband Hranice-Voorburg, blij met alle vrijgevigheid uit de burgerij (onder wie prominente Voorburgers) en het bedrijfsleven. Ook de VVD heeft uit de partijkas een bijdrage geleverd en noemt de kerstboom ‘zeer waarderend’ een goed voorbeeld van burgerinitiatief.

Staartje
Alle kosten van de boom zijn op een staartje na gedekt. ‘We zijn er bijna’, zegt hij. ‘Maar nog niet helemaal’. Dat het overigens ook anders kan, zo meldt een lezer, bewijst de website van de gemeente Schiedam die naar zeggen 1500 euro uittrok voor de jaarlijkse kerstboom. Daar maakten ze van de lichtjesontsteking een compleet feest met burgemeester, wethouders, raadsleden en vele burgers.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.