College volgt plan helihaven met kritische blik

17 december – Het College van B&W is niet faliekant tegen de vestiging van een helikopterhaven bij het Prins Clausplein, maar bekijkt de mogelijke komst ervan wel met kritische blik en legt die vast in een zienswijze. De firma HeliPlan wil 800 helikoptervluchten per jaar uitvoeren. De provincie is van plan de vergunning te verlenen. Het College zegt bij de aanvraag een beschouwing van alternatieve locaties te missen zoals Rotterdam-The Hague Airport ‘als meer passende locatie binnen de provincie’. Volgens B&W past het initiatief weliswaar bij het versterken van het profiel van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht, maar biedt een helihaven geen wezenlijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de stad. Ook te verwachten geluidhinder is een punt van kritiek.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.